A - I n f o s

Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Kaikki.muut.kielet

(fi) STRASBURG-INFO

From <ravelre@dlc.fi>
Date Tue, 18 Jun 2002 12:33:43 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Alla viimeisintÄ tietoa Strasburgin No Border-leiristÄ. Ilmoittautumiset
bussikuljetukseen toivon mukaan mahdollisimman pian.


NO BORDER-NO NATION
STRASBURG 2002

Euroopan Noborder-verkosto jÄrjestÄÄ heinÄkuun lopuussa 2002
kansainvÄlisen rajojen vastaisen toimintaleirin (bordercamp)
Strasburgissa, Ranskassa. KyseisessÄ kaupungissa sijaitsee Schengen
Information System (SIS). SIS on keskeinen osa valtiollista
kontrollikoneistoa, joka on suunnattu ennen kaikkea siirtolaisia
vastaan. "Vastustamme tÄtÄ kontrollin ja repression vÄlinettÄ, siksi
olemme paikalla Strasburgissa ja protestoimme Euroopan instituutioita ja
niiden edustamia intressejÄ vastaan", verkoston julkaisemassa
tiedotteessa todetaan. Noborder-verkosto kutsuu kaikki kiinnostuneet
mukaan rakentamaan tapahtumaa ja osallistumaan siihen.

*************

?BORDERCAMPING 2002: KUTSU KANSAINVäLISELLE RAJOJEN VASTAISELLE
TOIMINTALEIRILLE STRASBURGISSA HEINäKUUSSA 2002

Liikkumisen ja paikalleen asettumisen vapaus ovat inhimillisiÄ
perustarpeita. Siirtolaisuus on tosiasia, eikÄ sen autonomiaa voi
sÄÄnnellÄ vaikka valtiot ja ylikansalliset organisaatiot niin
haluaisivatkin. Siirtolaisuus on suurelta osin seurausta taloudellisesta
riistosta, poliittisesta repressiosta ja sodasta, mutta myÃs ihmisten
oikeutetusta intressistÄ etsiÄ parempia tai erilaisia elinolosuhteita.

Jokaisen ihmisen oikeudesta liikkua vapaasti on tultava todellisuutta,
jonka puolesta meidÄn on taisteltava kaikin keinoin.

Liikkumisen vapaus on ollut keskeinen vaatimus viime vuosina, kun
ruohonjuuritason ryhmÄt ovat jÄrjestÄneet rajakontrollin vastaisia
toimintaleirejÄ linnake-Euroopan eri rajoilla. LeireillÄ on vastustettu
ympÄri Eurooppaa sijaitsevia militarisoituja rajoja, niiden aseita,
niiden kontrolliteknologioita ja niiden saamaa rasistista kannatusta
Euroopan maiden kansalaisten keskuudessa. TÄmÄ on vastakohta meidÄn
unelmillemme maailmasta ilman rajoja.

ElÄmme maailmanlaajuisessa kapitalistisessa jÄrjestelmÄssÄ, joka
erottelee ihmisiÄ. TÄtÄ riiston ja poissulkemisen jÄrjestelmÄÄ tukevat
sekÄ linnake-Euroopan ja Schengen-maiden sisÄiset ettÄ ulkoiset rajat.
Se nojaa rasistisiin lakeihin sekÄ vangitsemisten ja karkotusten
barbarismiin. Tuhannet ihmiset ovat kuolleet seurauksena maanosamme
rajakontrollista.

Nyt olemme todistamassa valtion repressiivisen koneiston vahvistamista
ympÄri maailmaa. Kansallisvaltioiden vÄestÃjen kontrollointi ja
kansallisia rajoja ylittÄvÄn ihmisten liikkumisen kontrollointi eivÄt
ole uusi asia. Se on kuitenkin edennyt kiihtyvÄllÄ vauhdilla WTC:een ja
Pentagoniin kohdistuneiden hyÃkkÄysten jÄlkeen, kun valtaapitÄvÄt ovat
kÄyttÄneet "terrorismin vastaisen taistelun" verhoa ajaakseen lÄpi uusia
kontrollitoimenpiteitÄ. Eurooppalaista mellakkapoliisia koskevan
ehdotuksen jÄlkeen meillÄ Euroopassa on kÄynnissÄ eurooppalaisen
pidÄtysoikeuden ja ns. "terrorismin vastaisen" lainsÄÄdÄnnÃn projekti.
TÄmÄn "terrorismin torjumisen" taustalla on kuitenkin valtioiden
pyrkimys lisÄtÄ meidÄn kaikkien jokapÄivÄiseen elÄmÄÄn ja kamppailuun
kohdistuvaa kontrollia.

Me pyrimme toimimaan konkreettisesti valtiokontrollin vÄlineitÄ vastaan
niiden kaikissa, lisÄÄntyvissÄ muodoissa. Osana tÄtÄ taistelua
noborder-verkosto aikoo jÄrjestÄÄ toimintaleirin kesÄllÄ 2002
Strasburgissa, Ranskassa.

Strasburgissa sijaitsee Schengen Information System (SIS), joka on
keskeinen osa kontrollikoneistoa. TÄmÄ tietokanta ja sen kymmenet
tuhannet terminaalit ympÄri Eurooppaa kohdistuvat ennen kaikkea
siirtolaisia vastaan. Tietokantaa ei kuitenkaan kÄytetÄ vain
rajatarkastuspisteissÄ: se palvelee myÃs pyrkimystÄ ulottaa valtion
kontrolli jokaiselle kadulle. SIS voidaan vÄlittÃmÄsti konsultoida
mÄÄrittelemÄÄn, onko tietty henkilà saanut karkotus- tai
pidÄtysmÄÄrÄyksen, sekÄ tarjoamaan muuta informaatiota yksilÃn
liikkeiden ja aktiviteettien valvomiseksi.

Vastustamme tÄtÄ kontrollin ja repression vÄlinettÄ, siksi olemme
paikalla Strasburgissa ja protestoimme Euroopan instituutioita ja niiden
edustamia intressejÄ vastaan.

TyÃskentelemme kaikkia riiston ja erottelun muotoja vastaan, yhdessÄ
luoden uusia yhteistoiminnan ja vastarinnan muotoja. Pyrimme luomaan
kanavan informaation ja kokemusten vaihdolle niiden ryhmien ja
yksilÃiden kesken, jotka ovat mukana eri poliittisissa kamppailuissa
emansipatorisella antikapitalistisella perspektiivillÄ. Tavoitteenamme
on myÃs tyÃskennellÄ yhdessÄ siirtolaisten itseorganisoimien ryhmien
kanssa.

Strasburgin toimintaleiri tulee sisÄltÄmÄÄn suoraa toimintaa julkisista
mielenilmauksista kommunikaatioon liittyviin vastarinnan muotoihin.
Leiri tulee antamaan tilaa monille kansainvÄlisille keskusteluille ja
workshopeille. Tarkoituksenamme on luoda 10 pÄivÄn pituinen luovan
vastarinnan ja kansalaistottelemattomuuden laboratorio.

Strasburgin leiri ilmaisee meidÄn kykyÄmme mÄÄrittÄÄ itse lÄsnÄolon,
toiminnan ja kommunikaation paikkoja ja hetkiÄ. Kutsumme kaikki
kiinnostuneet ihmiset osallistumaan ja tulemaan mukaan rakentamaan tÄtÄ
kansainvÄlistÄ tapahtumaa.?

EUROOPAN NO BORDER-VERKOSTO, MØnchenissÄ 2.12.2001.

************

VARAA PAIKKASI YHTEISKULJETUKSESTA!
Helsingin No Border-ryhmÄ jÄrjestÄÄ Suomesta bussikuljetuksen
Strassburgiin. LÄhtà on HelsingistÄ tai Turusta lauantaiaamuna 20.7.,
paluu tiistai-iltana 30.7. Matkan hinta edestakaisin on 150 euroa/henki
(sis.laivaliput). LisÄtiedot ja ilmoittautumiset: puh. 050-5348022/Reko
tai ravelre@dlc.fi.

LEIRIN ALUSTAVA OHJELMA 22.-28.7.

ma 22.7.
- mielenosoitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edustalla
- Luento/keskustelu: Koloniaalinen oikeus ja lÄhiÃt (Festival
Pemanente/MIB ? Ranska)
- Luento/keskustelu: antikapitalistisen vastarinnan ja antirasististen
taistelujen kehitys viime vuosina

ti 23.7.
? Esittely/keskustelu: ylikansallista siirtolaisuushallintoa vastaan ?
IOM-kampanja (Antiracist Office - Bremen, No Border-ryhmÄ ? Kiev)
- Esittely/keskustelu: Peoples? Global Action rajojen vastaisten
aktivistien nÄkÃkulmasta
- filmiesityksiÄ mm. Woomerasta ja prostituoitujen kokemuksista

ke 24.7.
- mielenosoitus ulkomaalaisten eristyskeskuksen edustalla
- Esittely ja keskustelu : Siirtolaisuus ja tyÃ. Mukana puhujia USA:sta
Espanjasta ja Englannista (?Everyone is an Expert? - Saksa)

to 25.7.
- laittomien maahanmuuttajien nÄkymÄttÃmÄn tyÃn karnevaalihenkinen paraati
- iltaesitelmÄ: turvavaltio ja yhteiskunnallinen kontrolli (CAE-Pariisi)

pe 26.7.
Protesteja/aktioita sisÄltÄvÄ kaupunkikierros

la 27.7.
- (hajautettu?) pÄÄmielenosoitus kaupungissa ja SIS-bunkkerin ympÄrillÄ
- viimeinen yleiskokous ja loppujuhlat

su 28.7.
Leirin purkaminen, lÄhtà paluumatkalle

Tapahtumia koko leirin ajan:
- Tapahtumia Strasburgin lÄhiÃissÄ
? esitelmiÄ, tyÃryhmiÄ ja videoita informaation ja liikkumisen
vapaudesta (D-SEC)
? Palestiina-teltta ( Ya Basta - Milano)

Muuta ohjelmaa leirin aikana:
-
- Esittely: taktisesta mediasta digitaalisen moninaisuuteen
- Esittely Euroopan Sosiaalifoorumin kokoontumisesta FirenzessÄ
- Esittely Tsetseenipakolaisten tukikampanjasta
- ?Syyskuun 11. jÄlkeen? ? tyÃryhmÄ
- toimintaa karkotuksia tekeviÄ lentoyhtiÃitÄ vastaan
- esittely/elokuva valtiottomien libanonilaisten pakolaisten
tukikampanjasta BremenissÄ
- naiskauppa-tyÃryhmÄ
- lakitieto-tyÃryhmÄ
- ?Vastarinnan rytmit? ? sambatoiminta-tyÃryhmÄ
- mielenosoitusnukkejen rakentamistyÃryhmÄ
- Euroopan Sosiaalikonsultaation esittely ja jÄrjestÄjÄtapaaminen
- Esittely ja keskustelu Leidenin tulevasta Peoples? Global
Action-konferenssista

KEITä STRASSBURGIIN ON TULOSSA JA KETKä LEIRIN JäRJESTäVäT?
Stassburgin leirin jÄrjestÄjÄnÄ on eurooppalainen No Border-verkostoa,
johon kuuluu vapaan liikkumisen ja siirtolaisten/pakolaisten oikeuksien
puolesta toimivia ryhmiÄ ympÄri Eurooppaa (sekÄ EU-alueelta ettÄ
ItÄ-Euroopasta). Leirille on tulossa samoista kysymyksistÄ
kiinnostuneita ryhmiÄ ja ihmisiÄ myÃs verkoston ulkopuolelta. MyÃs
leirin ohjelmaan ja organisointiin voivat vaikuttaa kaikki paikalle
tulevat. TÄmÄn hetkisen arvion mukaan leirille odotetaan n. 2000-3000
osallistujaa.

KäYTäNNãN JäRJESTELYISTä
NimensÄ mukaisesti kyseessÄ on telttaleiri Reinin varrella Strasburgin
kaupungin kupeessa. LeirillÄ tarjotaan kasvisruokaa omakustannehintaan.
Viikon leiristÄ perittÄneen yhteensÄ 20-30 euron osallistumismaksu (ei
sisÄllÄ aterioita, lopullinen hinta varmistuu lÄhiaikoina).
Leirivalmisteluissa on otettu huomioon myÃs lapset ja heille on oma
ohjelmansa. LeirillÄ on oma oma lÄÄkintÄ- ja vartiointiryhmÄnsÄ joihin
kaivataan vapaaehtoisia.

MitÄ kannattaa ottaa mukaan:
- Teltta, makuupussi ja ?patja (mikÄli et saa hankittua omaa telttaa,
ilmoita ja pyrimme varmistamaan telttapaikan kaikille yhteiskuljetukseen
osallistujille)
- FM-radio (leirillÄ tulee toimimaan oma radio, joka vastaa leirin
tiedotuksesta)
- soittimia, kannettavia tietokoneita ym. hyÃdyllista

YhteyksiÄ:
žLasten ohjelma: shamsham@resiste.net
-vartiointi: joviale@altern.org
-lÄÄkintÄ: riotdoctor@altern.org
- media/IT: communicate@dsec.info

LISäTIETOA
www.noborder.org /Euroopan No Border-verkoston sivut
www.noborder-strasbourg.fr.st / Strasburgin leirin sivut
www.dsec.info / vapaa liikkuminen ? vapaa informaatio (osa leirin ohjelmaa)
KansainvÄliselle sÄhkÃpostilistalle voit liittyÄ lÄhettÄmÄllÄ osoitteeseen
stra-l-request@noborder.org viestin otsikolla ?subscribe?

*******
            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News