A - I n f o s
Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Kaikki.muut.kielet

(fi) TOIJALAN KARAJAOIKEUDESSA VANKEUTTA TOTAALIKIELTAYTYJALLE

From Aseistakieltaytyjaliitto ry <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Date Mon, 3 Jun 2002 11:27:54 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________Tiedotusvalineille 23.5.2002 klo 16,00   julkaisuvapaa

TOIJALAN KARAJAOIKEUDESSA VANKEUTTA TOTAALIKIELTAYTYJALLE


Viialassa siviilipalveluksen jatkamisesta kieltaytynyt 19-vuotias Ilkka
Lehtinen tuomittiin keskiviikkona Toijalan karajaoikeudessa 49 paivan
ehdottomaan vankeusrangaistukseen siviilipalvelusrikoksesta. Lehtinen
kieltaytyi 296 paivan eli noin kymmenen kuukauden jalkeen
rangaistuksenomaisena pitamastaan siviilipalveluksesta. Tapauksessa on
erikoista se, etta muun muassa Viialan sivistyslautakunnan varajasena
toiminut Lehtinen lopetti palveluksen itse luomassaan
siviilipalveluspaikassa.

Lehtinen korosti palveluspaikalleen jattamassaan kieltaytymisilmoituksessa,
ettei han hyvaksy sotia, varustelua eika asevelvollisuutta. Valtion
pakottamana han oli mennyt siviilipalvelukseen, joka kuitenkin on hanen
mielestaan osa sotakoneistoa ja pituudeltaan rangaistuksenomainen, minka
lisaksi siviilipalvelusmiesten taloudellinen asema on huono. Han oli
kuitenkin pyrkinyt parantamaan palveluspaikkoja etsivien
siviilipalvelusvelvollisten mahdollisuuksia omalla toiminnallaan.

Lehtinen onnistui: Viialassa ei ennen Lehtista ollut yhtaan
siviilipalvelusmiesta, mutta nyt on useita. Lehtinen oli vaatinut Viialan
kuntaa ottamaan palvelukseen siella asuvat siviilipalvelusmiehet ja
selvitti itse, miten kunnallinen laitos voi paasta siviilipalveluspaikaksi
- kukaan ei ollut viitsinyt tehda sita aikaisemmin, Lehtinen kertoi
oikeudessa. Han paatti avata paan menemalla itse palvelukseen Viialan
nuorisoteatterikeskukseen Notekiin - tehtaviin joita han olisi saattanut
hoitaa vapaaehtoistyonakin. Taman karajaoikeus tulkitsi niin, ettei
Lehtisella ollut periaatteellisia syita kieltaytya siviilipalveluksesta.
Talla perusteella syytetta ei hylatty syrjivana siita vaarasta
olettamuksesta kasin, etta palveluksesta poikkeuslailla vapautetuilla
Jehovan todistajilla olisi tallaiset syyt.

Lehtinen palveli nuorisoteatterikeskuksessa ilmeisen hyvin, koska keskus
palkkasi hanet kieltaytymisen jalkeen puolipaivatyohon. Oikeudessa
esitettiin todisteena Notek-raportti 2001, jossa kerrottiin yhdessa luvussa
siviilipalvelusmies, projektiassistentti Ilkka Lehtisen toiminnasta. Hanen
tehtavansa olivat liikkuneet keskuksen kulloisenkin tilanteen mukaan
monipuolisesti monista taiteellisista tehtavista nettisivujen tekoon.
"Innovatiivisena ja taiteellisesti lahjakkaana Ilkka on hoitanut myos monia
muita teknistaiteellisia toimia: tarvittaessa han valokuvaa, kirjoittaa,
monistaa, nayttelee, soittaa, hoitaa aani- ja valotekniikkaa yms.".
raportissa kerrotaan.

Notek-raportissa mainittiin erikseen Ilkka Lehtisen osuus Kettujutussa,
naytelmassa Eemeli-metkuilee, nettisivuissa, esitteessa,
yhteistyoproduktioiden kuvaamisessa ja siirtamisessa digitaaliseen muotoon
seka Nahkalinnan paivakodin kaytavien seinamaalauksissa. Han oli keskeinen
henkilo Valokeila-tapahtuman live-roolipelin valmistelussa, toimi lasten ja
nuorten ryhman vetamisessa apulaisena seka teki musiikin produktioon
Monniharppu, jossa han hoiti valo- ja aanitekniikkaa.

Moniin tehtaviin kuten live-roolipeliin han kertoi kayttaneensa myos
vapaa-aikaansa yli kahdeksan tunnin paivittaisen tyoajan seka
viikonloppuja. Han korosti suorittaneensa palvelusta Notekissa muita
auttaakseen, mutta ei hyvaksy siviilipalvelusta rangaistuksena
asestakieltaytymisesta..

Lehtinen vaati rankaisematta jattamista tai laissa saadettya lievempaa
rangaistusta, mikali hanen syykseen luettaisiin siviilipalvelusrikos. Tekoa
ei kuitenkaan pidetty vahaisena Lehtisen jatettya 99 paivaa
siviilipalvelusta suorittamatta. Lehtisen todellista tyomaaraa ja tyon
merkitysta enempaa kuin Lehtisen teon erityista luonnetta ja motiiveja ei
myoskaan pidetty perusteena rankaisematta jattamiselle. Naita enempaa kuin
siviilipalveluksen rangaistuksenomaista kestoa ei myoskaan pidetty
erityisena syyna tuomita laissa saadettya lievempi rangaistus.
Siviilipalvelusrikoksesta tuomitaan ehdotonta vankeutta puolet jaljella
olevasta palvelusajasta.

Lehtinen valittaa tuomiostaan Turun hovioikeuteen.


Lisatietoja:

Aseistakieltaytyjaliiton lakiasiainsihteeri Juha Keltti   040-5638731

Ilkka Lehtinen rantaleijona@bay-watch.com
--
Aseistakieltaytyjaliitto ry

Rauhanasema puhelin (09) 140 427
Veturitori 3 faksi (09) 147 297
00520 HELSINKI

sahkoposti <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
kotisivut <http://www.aseistakieltaytyjaliitto.fi/>
            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News