A - I n f o s
Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Kaikki.muut.kielet

(fi) Ei eristyskeskusta katajanokalle - kutsu mielenosoitukseen

From Otso Kivekas <otso.kivekas@iki.fi>
Date Mon, 27 May 2002 10:53:19 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Tama on kustu osallistumaan, jarjestamaan ja suunnittelemaan mielenosoitusta
Katajanokan vankilaan suunniteltua ulkomaalaisten eristyskeskusta vastaan.
Kutsumme kaikkia ihmisoikeusloukkauksista ja rasismista huolestuneita tahoja
ja
ihmisia mukaan mielenosoitukseen.

Mielenosoitus lahtee 29.5. klo 17 Rautatientorilta

Suunnittelukokous ke 15.5. klo 18 Solid Coopin tilassa, Pengerkatu 22
(Sornaisten metroaseman lahella).

Itse kutsu alla.

otso
*****************

Ei eristyskeskusta Katajanokalle!

Kesakuun alussa ollaan Katajanokan vankilan entisiin tiloihin avaamassa
ulkomaalaisten suljettu sailoonottokeskus. Hanke sotii niin yleisia
oikeusperiaatteita kuin Suomen allekirjoittamia ihmisoikeussopimuksia
vastaan.

Sailoonottokeskus on olosuhteiltaan suljettua vankilaa muistuttava laitos
jonne
suljetaan ulkomaalaisia ulkomaalaislain perusteella. Sailoonottoa voidaan
soveltaa monilla eri perusteilla, mutta yleisesti ottaen sailoonotto ei
perustu
mihinkaan rikokseen, vaan esim. henkilollisyyden tai maahantuloreitin
selvittamiseen. Sailoonoton perusteena voi olla myos viranomaisten esim.
prostituutioepailyn (ilman tarvetta oikeudelliseen todistamiseen)
perusteella
tekema kaannytyspaatos.

Sailoonottokeskuksesta vastaavien viranomaisten arvion mukaan keskukseen
tullaan
sijoittamaan useita kymmenia ulkomaalaisia istumaan yleisesti ottaen useiden
viikkojen tai kuukausien ajaksi. Sailoonottopaatokset tullaan tekemaan
pikaoikeudenkaynnissa yhden tuomarin paatoksella ilman valitusoikeutta.

Pelkka henkilollisyyden selvittaminen tai rikosepaily ilman syytteita ei
normaalissa suomalaisessa oikeuskaytannossa ole edes pidatyksen peruste,
vangitsemisesta puhumattakaan. Sailoonotossa onkin kyse raikeasta
lansimaisten
oikeusperiaatteiden loukkaamisesta pelkan kansallisuuden perusteella.

Lahtomaiden tilanteen ja EU:n rajapolitiikan seurauksena jopa puolet
EU-alueelle
saapuvista pakolaisista joutuu turvautumaan laittomaan rajanylitykseen
suurista
riskeista huolimatta. Koska sailoonottoa tullaan suurelta osin soveltamaan
juuri
naihin turvapaikanhakijoihin, se sotii myos Geneven pakolaissopimuksen 31.
pykalaa vastaan joka kieltaa pakolaisten rankaisemisen pelkan laittoman
maahantulon perusteella.

Sailoonottokeskuksen sijoittaminen Katajanokan vankilan tiloihin on myos
erityisen arveluttavaa. Katajanokan vankilan sulkemisen yhteydessa
oikeusministerio on todennut etta tilat eivat enaa tayta kansainvalisten
ihmisoikeussopimusten vaatimuksia. Nyt kuitenkin tiloihin jotka on todettu
sopimattomiksi rikollisten sailytykseen, ollaan sulkemassa
turvapaikanhakijoita.

Vaadimme valitonta luopumista Katajanokan sailoonottokeskuksesta ja yleisten
oikeusperiaatteiden soveltamista kansallisuudesta riippumatta. Ihmisia ei
saa
vangita ilman rikossyytteita.

Mielenosoitus Katajanokan eristyskeskusta vastaan keskiviikkona 29.5.
Kokoontuminen Rautatientorilla klo 17.00.


Mielenosoituksen jarjestavat (ainakin):
No Border -ryhma,
Monikulttuurinen Osuuskunta Solid Coop,
Vihreat nuoret ja opiskelijat            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News