A - I n f o s
Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Kaikki.muut.kielet

(fi) Kannabispaiva 4.5.

From Toimintakalenteri <toiminta.kalenteri@sci.fi>
Date Fri, 19 Apr 2002 10:58:49 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

Lauantaina 4.5. jarjestetaan ympari maailman yli 170 kaupungissa
mielenosoituksia kannabiksen laillistamiseksi. Suomessa mielta
osoitetaan Helsingissa ja Turussa alkaen kello 14.00. Helsingissa
kokoontuminen tapahtuu Hesperian puistossa ja Turussa Puolalanmaella
Aurakadun paassa.
Lisatietoa http://www.sky.org seka http://www.vihreetpantterit.org
---------------

Suomi kuuluu Euroopan Unioniin, jonka useat jasenvaltiot ovat
1990-luvulla alkaneet arvioida kannabispolitiikkaansa uudestaan seka
liberalisoineet sita niin paljon, etta monessa maassa kannabiksen kaytto
on de facto laillistettu.

Huomattavin esimerkki tasta on Englannissa parhaillaan tapahtuva
poliittinen prosessi, jonka uskotaan johtavan ensi kesana kannabiksen
uudelleen luokitteluun eli laillistamiseen.

Vuonna 2000 vaikutusvaltainen Poliisisaatio totesi raportissaan
kannabiksen kayton suurimman haitan olevan muuten lainkuuliaisten
kansalaisten joutuminen rikosoikeudelliseen edesvastuuseen. Tana vuonna
Englannin hallituksen asettama laaketieteellisten neuvonantajien komitea
neuvoi hallitusta siirtamaan kannabis lievimpaan luokkaan huumelakien
perustana olevassa luokituksessa, jolloin kannabiksen kaytosta ei enaa
seuraisi rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Syyna tahan muutokseen on myos se, etta kannabis on mieto paihde
suhteessa suurimpaan osaan laillisia ja laittomia paihteita - mm.
laakekannabiksen tutkimus 1990-luvulla on todistanut taman. Kannabiksen
laillistaminen luo uskottavuutta paihdevalistukseen ja kannabiksen
haitoista voidaan valistaa myos tunnustaen sen mietous.

Vaitetaan, etta kannabislakien lieventaminen voi lisata kannabiksen
kayttoa, mutta taman lieventamisen vaikutus tulee olemaan marginaalinen
verrattuna siihen tosiseikkaan, etta USA:ssa ja EU:ssa jo yli 100
miljoonaa kansalaista on ylittanyt laittomuuden rajan.

Kayton dekriminalisoineissa maissa ja osavaltioissa on sen sijaan
todettu muiden aineiden kayttajien siirtyvan kayttamaan helpommin
saatavilla olevaa ja vahemman terveyshaittoja aiheuttavaa kannabista.
Tama saastaa yhteiskunnan resursseja, ohjaa niita tarkeampiin
kohteisiin, luo uskottavaa lainsaadantoa ja mahdollistaa uskottavan
terveystiedotuksen paihteiden haitoista seka kannabiksen laakekayton.

Taman muutoksen puolesta jarjestetaan yli 170 kaupungissa ympari
maailman lauantaina 4.5. mielenosoituksia, Suomessa ainakin Helsingissa
ja Turussa.

Vihreet Pantterit ry.
Turku
----------------------------------------

--

t. Toimi
___________________________________________________

T O I M I N T A K A L E N T E R I
___________________________________________________
Vapaan, saasteettoman ja tasa-arvoisen maailman puolesta
............................................................................
................
http://toiminta.kulma.net & toimintakalenteri@kulma.net

            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News