A - I n f o s
Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Kaikki.muut.kielet

(fi) Katubileet Lahdessa 1.5.

From Antinolla ry <antinollaus@yahoo.com>
Date Wed, 17 Apr 2002 11:27:13 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

RECLAIM THE STREETS - KADUNVALTAUSJUHLA 
LAHDESSA 1.5. 2002


Vappupaivana 1.5. jarjestetaan Lahden keskustassa
kaupungin ensimmainen Reclaim the
Streets-kadunvaltausjuhla. Kokoontuminen on klo 13.00
Lahden torilla, mista siirrytaan kohti
valtauskohdetta. Alustavasti RTS suunnittelee
ottavansa lahtovaiheessa osaa lahtelaisten
kansalaisjarjestojen ja eraiden kulttuuritahojen
jarjestamaan vappukulkueeseen. Vallattavan kadun nimea
tai sijaintia ei julkisteta etukateen. 
Luvassa mm. monipuolista musiikkitarjontaa
(live-musiikkia, dj:ta), jongloorausta, kasvisruokaa,
performansseja ja katumaalauksia. 
Tapahtuma on avoin ja maksuton, ja jarjestajat
toivottavat tervetulleiksi vapunviettoon kaikki
skeittarit, muusikot, taiteilijat, perheet, nuoret ja
vanhat. Myos kansalaisjarjestot ovat tervetulleita
tiedottamaan toiminnastaan. Vappupaivan katujuhlat
jarjestaa Lahden Reclaim the Streets-ryhma. 

Lahden ensimmainen kadunvaltausjuhla on ensisijaisesti
kannanotto kavelykeskustan puolesta. 
- Keskusta-alueilla on oleellinen merkitys
kaupunkilaisten sosiaaliselle kanssakaymiselle, Lahden
Reclaim the Streets-ryhma toteaa. - Valtaamalla tilaa
moottoriliikenteelta ihmisille emme kuitenkaan puutu
vain autoilun kasvavaan ylivaltaan keskusta-alueella,
vaan haluamme ilmaista huolemme myos Lahden nuorille
suunnattujen tilojen puutteellisesta tarjonnasta ja
vaihtoehtokulttuurien heikosta asemasta
kaupungissamme. Julkisen tilan konkreettisella
haltuunotolla avaamme kansalaistoiminnalle ja
alakulttuureille kaikessa monimuotoisuudessaan
mahdollisuuden olla edes hetken ajan nakyva osa
katukuvaa. 

Kavelykeskustan ja julkisen tilan haltuunoton lisaksi
eras tapahtuman paateemoista on epakaupallisuus.
Tapahtuma perustuu vapaaehtoistoimintaan ja
talkootoihin, ja kadunvaltaus luo keskelle
yritystoiminnan valloittamaa keskusta-aluetta
epakaupallisuuden saarekkeen. 
- Valtaamalla markkinahumun lomasta tilan, joka sulkee
ulkopuolelleen kaiken taloudellista voittoa
tavoittelevan toiminnan kritisoimme ruohonjuuritasolla
myos markkinatalouden ehdoilla pyorivan taloudellisen
globalisaation epaoikeudenmukaisuutta ja
yhteiskunnassa vallitsevaa kulutuskeskeista
elamantapaa.

Vapun Reclaim the Streets-kadunvaltaustapahtuma on
ensimmainen laatuaan Lahdessa ja tulosta kaupungissa
vuoden sisalla tapahtuneesta kansalaistoiminnan
uudesta heraamisesta. Iso-Britanniasta vuonna 1995
alkanut Reclaim the Streets-toiminta on muutamassa
vuodessa muodostunut perinteeksi eri puolilla
maailmaa. Vastaavia tapahtumia on Suomessa jarjestetty
vuodesta 1997 alkaen yli kymmenen Helsingissa,
Turussa, Tampereella, Mikkelissa, Jyvaskylassa ja
Joensuussa. 

Kadunvaltauksessa on kyse avoimesta, aktiivisesta ja
vakivallattomasta kansalaistottelemattomuudesta.
Katujuhlilla reagoidaan vakaviin asioihin hauskanpidon
keinoin. Paattajiin ja kansalaisiin vedotaan
aggression ja turhautumisen sijasta huumorilla,
hymylla ja konkreettisella esimerkilla siita, mita
oma-aloitteisuudella ja yhteistyolla voidaan saada
aikaan, vaikka kaupungin tarjoamat resurssit
vaihtoehtoiselle, yhteiskunnallisesti kantaaottavalle
toiminnalle olisivatkin olemattomia.
Kadunvaltausjuhlat yhdistavat alakulttuureja ja
yhteiskunnallisia sektoreita samaan tapahtumaan,
yhteiseen talkootyohon ja yhteisiin juhliin.

- Tyopanoksellamme asetamme oikeudentuntomme
moottoriliikennetta suojaavien lakipykalien edelle, ja
muistutamme samalla yhteiskuntaamme toisten, yksilon
oikeuksia ajavien lakien olemassaolosta. Haluamme
turvata jokaiselle kaupunkilaiselle mahdollisuuden
liikkua vaaratta keskusta-alueella; haluamme tilan
ymparistolle haitallista teollisuutta tukevalta
liikenteelta takaisin sita tarvitseville
kansalaisille; haluamme tarjota kaupunkilaisille
mahdollisuuden juhlimiseen ja vapaamuotoiseen
hauskanpitoon ilman kaupallisuutta ja voiton
tavoittelua. Haluamme antaa toimiville ihmisille
mahdollisuuden tuoda toimintaansa nakyville ja viskoa
nain varitaplia vaikuttamisen ja byrokratian harmaalle
kankaalle.


LAHDEN RECLAIM THE STREETS-RYHMA
(antinollaus@yahoo.com)

Yhteyshenkilo: Heini Salmela, 
040-866 9388 /heini.salmela@email.com

Lisatietoja kadunvaltauksesta:
http://kulma.net/liikennekampanja/sp/ 
(Maan Ystavien liikennekampanja)
http://www.reclaimthestreets.net/ (Kansainvalinen
Reclaim the Streets, englanniksi)
            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News