A - I n f o s
Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Tilaa suomenkieleiset uutiset tästä!
sähköpostiosoite

Discover all the other OPTIONS
Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu

Olemme ottaneet haasteen toimia oman aikamme historioitsijoina. Näin siksi, että historia on vasta alkanut, ja sillä on aivan uudet tekijät. Se iskee kuin ziljoona volttia. Kuten myös me.

Tutustu tarjoamiimme vaihtoehtoihin, kuten erikielisiin listoihin, erilaisten projektien listoihin ja erilaisiin postinjakelumahdollisuuksiin.
Koe MajorCool, A-Infosin automaattinen jakelukeskus. 

Taistelemme vapaan yhteiskunnan puolesta levittämällä uutisia useilla kielillä ja laajasta aihe- valikoimasta, kuten kamp- pailuista työpaikoilla ja ympäristön puolesta, sekä taisteluista imperialismia, rasismia, seksismiä ja homofobiaa vastaan.
lots of work to do

A-INFOS-ORG

A-infosin uutislistoja ylläpitää demokraattinen kansainvälinen vapaa kollektiivi. Näin sinä voit osallistua. Kannustamme erityisesti naisia, muita kieliä kuin englantia äidinkielenään puhuvia ja Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvia liittymään mukaan. Tässä  tämänhetkiset  toimintaperiaatteemme.

A-INFOSIN VISIO

A-infosia koordinoi kansainvälinen kollektiivi vallankumouksellisia, auktoriteettien ja kapitalismin vastaisia aktivisteja, jotka osallistuvat luokkataisteluun ja näkevät luokkataistelun yhteiskunnan läpitunkevana kamppailuna.

Kollektiivin jäsenet määrittelevät itsensä yhteiskunnallisiksi anarkisteiksi, vapaudenhenkisiksi kommunisteiksi, syndikalisteiksi tai vastaaviksi, jotka jakavat samankaltaiset aatteet mutta käyttävät toisenlaisia nimikkeitä.

A-infosia ylläpitävät ihmiset, jotka näkevät anarkismin yhteiskunnallisena teoriana ja vallankumouksen välttämättömänä uuden luokattoman yhteiskuntamuodon saavuttamiseksi, ja että vallankumouksen voi tehdä vain työtätekevien ihmisten enemmistö.

Anarkismi, josta me puhumme ja jota me edistämme on Haymarketin marttyyrien anarkismi, ja niiden anarkismi jotka Karl Marx ajoi ulos ensimmäisestä internationaalista heidän kritisoituaan hänen autoritäärisyyttään ja elitististä etujoukkoajattelua, joka johtaa työväenluokan rappioon...

Emme kannata eräiden pseudo-modernistien ja pseudo-"vallankumouksellisten" ajamaa anarkismia, jossa symbolinen toiminta nähdään joukkotoiminnan korvikkeena, tai "humanistien" anarkismia jossa muut tavoitteet nähdään yhtä tärkeänä tai tärkeämpänä kuin vallankumouksellinen taistelu kapitalistisen järjestelmän hylkäämiseksi.

A-infosin työtä eivät innoita egoistinen tai ego-keskinen individualismi, primitivismi, "vapaa kapitalismi ilman valtiota" tai edes valtio ilman vapaata kapitalismia, vaihtoehdot jotka vastustavat nykymallista kapitalismia mutta eivät tarjoa vastineeksi vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden takaavaa yhteiskunnallista teoriaa.

Yksilön tai ryhmän anarkistinen itsemäärittely ei vielä tarkoita, että A-infos levittäisi näiden yksilöiden tai ryhmien kirjoittamia kirjoituksia.

Osana taistelua vapaan yhteiskunnan puolesta levitämme uutisia ja artikkeleita useilla kielillä, ja käsittelemme laajalti erilaisia kamppailuja, kuten työpaikka- ja ympäristökonflikteja sekä taistelua rasismia, seksismiä ja homofobiaa vastaan.

A-infos levittää myös uutisia alkuperäiskansojen taisteluista kolonialismia, miehitysvaltaa ja marginalisaatiota vastaan, sekä niistä separatistisista taisteluista jotka ovat anti-nationalistisia ja anti-regionalistisia, koska työväenluokalla ei ole muuta isänmaata kuin maailma...

A-infos on erikoistunut uutistoimista, joka palvelee itsensä parhaaksi näkemällä tavalla vallankumouksellisia anti-kapitalistisia aktivisteja jotka osallistuvat erilaisiin yhteiskunnallisiin kamppailuita kapitalistien luokkaa ja yhteiskunnallista järjestelmää vastaan.

A-infos ei ole avoin liberaali uutispalvelu joka levittää mitä tahansa uutisia asioista joita kohtaan tunnemme myötätuntoa. Emme ole Indymedia. Ennen kaikkea olemme ilmainen uutiskanava anarkistien (ja muiden auktoriteettien vastaisten vallankumouksellisten) kollektiiveille jotka ovat mukana kapitalismin vastaisessa taistelussa.

A-infos ei katso asiakseen määritellä kuka yhteiskunnallisten anarkistien leirissä on "oikea" anarkisti ja kuka ei ole. Kuitenkin koska resurssimme ovat rajalliset, meillä on oikeus ja velvollisuus itsehallinnollisesti valita mitä informaatiota levitämme, ja mikä meille lähetetystä materiaalista on arvokkainta.

A-infosilla on rooli maailmanlaajuisessa anarkistiliikkeessä. Informaatio on voimaa. A-infos auttaa rakentamaan tunnetta kansainvälisestä liikkeestä.

A-infos on yksi harvoista kansainvälisistä anarkistiliikkeen työkaluista. Mutta säilyttääkseen tämän roolin A-infosin on pysyttävä liikkeen välineenä, eikä kaikkien vapaasti hyödynnettävissä olevana tietopalveluna.

A-infos ei ole pelkästään liikkeen sisäinen väline. Kuten anarkismin FAQ, sen tarkoitus on esitellä liikettä laajemmalle yleisölle ja uudelle sukupolvelle, ja tehdä liikkeen kansainvälisyys tunnetuksi. A-infos on itsehallinnollinen anarkistinen uutistoimisto joka ei ole minkään yhteiskunnallisen liikkeen oma äänitorvi.

A-infos ei takaa liikkeiden materiaalien jakelua edes silloin kun anarkistit, jopa meidän tarkoittamassamme mielessä, ovat olleet mukana materiaalin tuottamisessa. Vaikka me tuntisimme myötätuntoa kyseessä olevia liikkeitä kohtaan, tämä ei vielä ole materiaalin jakelun tae.

A-infos levittää sellaisia uutisia ja analyysiä jotka kollektiivin jäsenet haluavat jakaa maailmanlaajuisen anti-autoritääristen aktivistien yhteisön kanssa, enimmäkseen uutisia anti-autoritäärisiltä vallankumouksellisilta kollektiiveilta, ja sekä aktivistien että tavallisten ihmisten päivittäisen elämän suorasta toiminnasta.

Kuka tahansa, jota palvelumme ei miellytä, on vapaa käyttämään muita palveluita tai luomaan itse omansa.

A-infos on sekä järjestäytymisen työkalu että liikkeen media, ei pelkästään "monikielinen anarkistinen uutispalvelu".

Search ainfos with Google.com

we will pull through!


Uutisia:

(fi) LAHDE ELAINOIKEUSLEIRILLE HOLLANTIIN SYYSKUUSSA!
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Flow System)
Wed Aug 13 20:37:49 GMT 2003


(fi) Reclaim the Streets Jyvaskylassa
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Flow System)
Mon Jul 21 07:04:28 GMT 2003


(fi) Uusi Kapis ilmestynyt!
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Flow System)
Sat May 17 22:05:25 GMT 2003


(fi) Oikeutta Elaimille 1/2003 ulkona
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Flow System)
Sat Apr 19 05:14:22 GMT 2003


(fi) The REALLY Big Blockade Skotlannissa 22.4.03
ere <ere@tao.ca>
Fri Feb 28 10:14:37 GMT 2003


(fi) Poleemi vierailee Helsingissä!
"Miira Rauhamaki" <mirauham@cc.jyu.fi>
Wed Dec 18 19:02:13 GMT 2002


(fi) Uusi Kapis ilmestynyt!
"Jarkko Saipio" <jarkko.saipio@sunpoint.net>
Wed Dec 18 19:01:45 GMT 2002


(fi) Muutoksen kevaan numero 27 ilmestyy!
Katja.Keisala@uta.fi
Wed Dec 18 19:01:10 GMT 2002


(fi) Mielenosoitus yhteiskunnan eriarvoisuutta vastaan, 5.12.2002
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Tue Dec 03 19:13:24 GMT 2002


(fi) anarkistinen kirjasto avattu
Opiskelevat Anarkistit <jnsoa@cc.joensuu.fi>
Tue Dec 03 19:11:53 GMT 2002


(fi) Aseistakieltaytyjille kuntotestit
Jyvaskylan Nihilistiliitto <n liitto@yahoo.com>
Tue Dec 03 19:11:48 GMT 2002


(fi) bussikuljetus Jyväskylästä kuokkavierasjuhlille
Markus Termonen <markuste@nic.fi>
Tue Dec 03 19:11:46 GMT 2002


(fi) Tervetuloa Vallankumoukseen!
Miira Rauhamaki <mirauham@cc.jyu.fi>
Mon Nov 18 19:09:01 GMT 2002


(fi) Rauhaa!!! -viikonlopun kooste
"Jukka Peltokoski" <jukpelto@cc.jyu.fi>
Sun Oct 27 17:29:38 GMT 2002


(fi) Tampereen ekoanarkistit kokoontuvat (viestiä saa levittää)
"Harri Raivonen" <harri@oikeuttaelaimille.net>
Sun Oct 27 17:29:33 GMT 2002


(fi) Vallankumous
Jukka Peltokoski <jukpelto@cc.jyu.fi>
Sun Oct 27 17:28:27 GMT 2002


(fi) Eläinoikeustoimintaleiri, Tampereella 8-10.11.2002
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Sun Oct 27 17:28:20 GMT 2002


(fi) TORITAPAHTUMA HAKUNILASSA
Hannu Vaisanen <hannu.vaisanen@kaapeli.fi>
Mon Oct 21 16:29:08 GMT 2002


(fi) Kutsuntakampanja käynnistyi JKL:ssä
Jukka Peltokoski <jukpelto@cc.jyu.fi>
Wed Oct 09 15:20:38 GMT 2002


(fi) www.elaintenvapautus.net
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Fri Oct 04 14:08:31 GMT 2002


(fi) Toimintakalenterin rehabilitointi
Toimintakalenteri <toiminta.kalenteri@sci.fi>
Fri Oct 04 14:07:53 GMT 2002


(fi) a-infos-fi lomailee
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Sun Aug 11 06:44:50 GMT 2002


(fi) Bussikuljetus Suomesta Bomspottingiin lokakuussa!
"Aseistakieltäytyjäliitto ry" <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Fri Aug 09 23:59:27 GMT 2002


(fi) Aracruz pressi
Tove@ainfos.ca, Selin@ainfos.ca
Wed Aug 07 23:19:36 GMT 2002


(fi) Reclaim the Streets Jyvaskylassa
Jukka Peltokoski <jukpelto@cc.jyu.fi>
Mon Aug 05 22:28:00 GMT 2002


(fi) Falck-juliste
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Sun Aug 04 14:36:01 GMT 2002


(fi) Kutsuntakampanja käynnistyy syyskuussa
"Aseistakieltäytyjäliitto ry" <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Sun Aug 04 00:07:23 GMT 2002


(fi) Bussi Helsingistä Jyväskylän RTS:iin
"Sampsa Oinaala" <sampsa.oinaala@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Fri Jul 26 22:38:09 GMT 2002


(fi) Lehdistötiedote: Oikeutta Eläimille kaipaa malttiaminkkikeskusteluun
"Oikeutta Eläimille -yhdistys" <info@oikeuttaelaimille.net>
Fri Jul 26 04:33:05 GMT 2002


(fi) Reclaim The Streets vs. Neste Rally Finland
"Jukka Peltokoski" <jukpelto@cc.jyu.fi>
Thu Jul 18 00:03:18 GMT 2002


(fi) KAPINATYÖLÄINEN #31 ilmestynyt!
"Kapis" <kapinatyolainen@sunpoint.net>
Tue Jul 16 10:39:42 GMT 2002


(fi) REA-työleiri alkaa
"Ruokaa - Ei aseita!" <rea.hki@kaapeli.fi>
Tue Jul 16 10:38:23 GMT 2002


(fi) Critical Mass Turussa 11.7.
rtstkuposse <rtstkuposse@yahoo.com>
Tue Jul 16 10:38:11 GMT 2002


(fi) REA-työleiri alkaa
"Ruokaa - Ei aseita!" <rea.hki@kaapeli.fi>
Tue Jul 16 10:28:13 GMT 2002


(fi) Critical Mass Turussa 11.7.
rtstkuposse <rtstkuposse@yahoo.com>
Tue Jul 16 10:27:58 GMT 2002


(fi) MY:n Kesäleiristä
"Mixu Lauronen" <mplauron@paju.oulu.fi>
Thu Jul 11 21:29:46 GMT 2002


(fi) Parkkipiknik Oulussa
"Mixu Lauronen" <mplauron@paju.oulu.fi>
Thu Jul 11 21:29:26 GMT 2002


(fi) Koe-eläinkasvattamon vastainen leiri 1.7 - 31.7, Karttula
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Tue Jul 09 23:12:24 GMT 2002


(fi) ELÄIN- JA YMPÄRISTÖLIIKKEEN VANKILISTA
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Tue Jul 09 23:10:35 GMT 2002


(fi) Kutsu Imatra-Svetogorsk-rajaleirille
"Markus V Drake" <drake@cc.helsinki.fi>
Tue Jul 09 23:07:34 GMT 2002


(fi) Kadunvaltaus 20.7.2002 Helsingissä
Toimintakalenteri <toiminta.kalenteri@sci.fi>
Tue Jul 09 22:44:41 GMT 2002


(fi) JATKO: LUONTO-LIITON KES?P?IV?T1.-4.8. KARHONSAARESSA KUOPIOSSA!
"Inka Plit" <inka.plit@helsinki.fi>
Mon Jul 08 01:11:43 GMT 2002


(fi) Reclaim the Streets + Kutsu järjestötorille 20.7.2002, Helsinki
Garbage-kampanja <garbage@dojo.tao.ca>
Thu Jul 04 18:30:18 GMT 2002


(fi) Kadunvaltaus Joensuussa 12.7.
Annukka Aho <maolah@Saunalahti.fi>
Thu Jul 04 18:28:42 GMT 2002


(fi) Tukea Hermajalle
Jukka Peltokoski <jukpelto@cc.jyu.fi>
Thu Jul 04 18:27:38 GMT 2002


(fi) 4.7 delfinaariomiekkari Särkänniemessä
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Fri Jun 28 17:24:16 GMT 2002


(fi) Viela ehtii Strasbourgiin!
<ravelre@dlc.fi>
Tue Jun 25 16:27:02 GMT 2002


(fi) Ongelmia Norjan rajaa ylittaessa-lehdistotiedoite
Markus V Drake <drake@cc.helsinki.fi>
Tue Jun 25 15:47:41 GMT 2002


(fi) TIEDOTE Valtavirran jatkosta
Inka Plit <inka.plit@helsinki.fi>
Tue Jun 25 15:47:34 GMT 2002


(fi) EU:n militarisointi
Sampsa Oinaala <sampsa.oinaala@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Tue Jun 25 15:47:05 GMT 2002


(fi) Parainen-Nauvo-yhteys
Sampsa Oinaala <sampsa.oinaala@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Tue Jun 25 15:46:33 GMT 2002


(fi) Oikeutta Elaimille -lehti 2/2002 ilmestynyt
file@ainfos.ca://S <sebastian@oikeuttaelaimille.net>
Mon Jun 24 15:06:03 GMT 2002


(fi) Mielenosoitus Merimaailmaa vastaan
Laura Uotila <laura.uotila@helsinki.fi>
Wed Jun 19 16:58:38 GMT 2002


(fi) Koe-eläinkasvattamon vastainen leiri 1.7- 31.7.2002
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Wed Jun 19 16:58:34 GMT 2002


(fi) tilaisuus vähentää paritusta - HS boikottiin (fwd)
"aleksi merilainen" <aleksi_merilainen@hotmail.com>
Wed Jun 19 16:57:08 GMT 2002


(fi) Mielenosoitus Merimaailmaa vastaan
"Laura Uotila" <laura.uotila@helsinki.fi>
Tue Jun 18 17:16:39 GMT 2002


(fi) Critical Mass -kadunvaltauskulkue onnistui yli odotusten Turussa
rtstkuposse <rtstkuposse@yahoo.com>
Tue Jun 18 16:34:07 GMT 2002


(fi) STRASBURG-INFO
<ravelre@dlc.fi>
Tue Jun 18 16:33:43 GMT 2002


(fi) Onnistunut REA Turun Varissuolla 8.6.2002
Simo Ylinen <rea_turku@sunpoint.net>
Fri Jun 14 15:42:43 GMT 2002


(fi) Bussikuljetus Ilosaareen ja RTS:iin
Aseistakieltaytyjaliitto ry <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Fri Jun 14 15:42:39 GMT 2002


(fi) Rooman ruokakokous umpikujaan?
Mika Railo <mika.railo@kepa.fi>
Fri Jun 14 15:42:33 GMT 2002


(fi) Talonvaltaus Helsingissa
Markus V Drake <drake@cc.helsinki.fi>
Wed Jun 12 14:18:29 GMT 2002


(fi) Marimekon paakonttori vallattu
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Wed Jun 12 14:18:17 GMT 2002


(fi) Banderollitempaus sotaharjoitusta vastaan
Muurinmurtajat <muuri@kaapeli.fi>
Wed Jun 12 14:17:48 GMT 2002


(fi) Paattajat eivat paata GATSista
Mikael Book <book@kaapeli.fi>
Wed Jun 05 14:51:42 GMT 2002


(fi) Yleisotilaisuus 6.6.
Vantaan Luonnonystavat <valu@iki.fi>
Tue Jun 04 16:19:14 GMT 2002


(fi) marimekko vaatii korvauksia!
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Tue Jun 04 16:18:51 GMT 2002


(fi) Critical Mass Turussa 1.6.02
rtstkuposse <rtstkuposse@yahoo.com>
Mon Jun 03 16:58:59 GMT 2002


No Subject
Aseistakieltaytyjaliitto ry <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Mon Jun 03 15:28:03 GMT 2002


(fi) Critical Massiin osallistui sata
Sampsa Oinaala <sampsa.oinaala@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Mon Jun 03 15:27:59 GMT 2002


(fi) TOIJALAN KARAJAOIKEUDESSA VANKEUTTA TOTAALIKIELTAYTYJALLE
Aseistakieltaytyjaliitto ry <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Mon Jun 03 15:27:54 GMT 2002


(fi) AKL:n Roskildematka - viela mahtuu!
Aseistakieltaytyjaliitto ry <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Mon Jun 03 15:27:50 GMT 2002


(fi) BUSSIKULJETUS BOMSTOPPINGIIN BELGIAAN LOKAKUUSSA!
Aseistakieltaytyjaliitto ry <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Mon Jun 03 15:27:46 GMT 2002


(fi) MARSSI 35-VUOTISTA MIEHITYSTA VASTAAN 5.6.02 (HKI)
Anna E Kervinen <aekervin@cc.helsinki.fi>
Sat Jun 01 16:18:35 GMT 2002


(fi) Muutoksen kevat 25 ilmestyy
Ville V Lahde <Ville.V.Lahde@uta.fi>
Sat Jun 01 16:16:38 GMT 2002


(fi) Trident Ploughshares -aurantakojaleirit tana kesana
Jukka Peltokoski <jukpelto@cc.jyu.fi>
Mon May 27 14:54:16 GMT 2002


(fi) Vangitut aseistakieltäytyjät kv. aseistakieltäytyjäpäivänä
(AKL) Kaj Raninen <raninen@kaapeli.fi>
Mon May 27 14:54:05 GMT 2002


(fi) Ei eristyskeskusta katajanokalle - kutsu mielenosoitukseen
Otso Kivekas <otso.kivekas@iki.fi>
Mon May 27 14:53:19 GMT 2002


(fi) Palestiina-solidaarisuutta 5.6. Helsingissa
Anna E Kervinen <aekervin@cc.helsinki.fi>
Mon May 20 15:23:36 GMT 2002


(fi) Estellen lähtötapahtumia 4.5. & tukituotteita
"Angola-projekti" <angola.project@estelle.fi>
Mon Apr 29 15:27:48 GMT 2002


(fi) Maan ystavien julkaisuja
Juha Honkanen <juha.honkanen@kepa.fi>
Fri Apr 26 15:33:28 GMT 2002


(fi) Bileet makasiineilla pe 26.4. mielenosoituksen jalkeen (fwd)
Anna E Kervinen <aekervin@cc.helsinki.fi>
Tue Apr 23 15:16:07 GMT 2002


No Subject
Maan ystavat ry <toimisto@maanystavat.fi>
Mon Apr 22 15:25:17 GMT 2002


(fi) "TIETEEN VALINEET VAI UHRIT?"
<kpulli@mappi.helsinki.fi>
Fri Apr 19 14:59:39 GMT 2002


(fi) Elainseminaari Kuopiossa ______________________
<mkoponen@picasso.pspt.fi>
Fri Apr 19 14:59:26 GMT 2002


(fi) Kannabispaiva 4.5.
Toimintakalenteri <toiminta.kalenteri@sci.fi>
Fri Apr 19 14:58:49 GMT 2002


(fi) koe-eläinseminaari
"@lli-Pertti Kojo" <opkojo@hytti.uku.fi>
Thu Apr 18 15:11:47 GMT 2002


(fi) Antimilitaristinen matka Tanskaan
Aseistakieltaytyjaliitto ry <akl@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Thu Apr 18 15:11:46 GMT 2002


(fi) Rauhanpuolustajien Hapea-seminaari Jyvaskylassa 20.4.
Teemu Matinpuro <teemu@kaapeli.fi>
Wed Apr 17 15:28:27 GMT 2002


(fi) Elainoikeus videoshow
Eveliina <eveliina@oikeuttaelaimille.net>
Wed Apr 17 15:28:18 GMT 2002


(fi) vegaia-lehti 1/02
Henri Haimi <hhaimi@cc.hut.fi>
Wed Apr 17 15:28:14 GMT 2002


(fi) Marimekko yrittaa vaientaa elainaktivistit
Oikeutta Elaimille -yhdistys <info@oikeuttaelaimille.net>
Wed Apr 17 15:27:26 GMT 2002


(fi) Katubileet Lahdessa 1.5.
Antinolla ry <antinollaus@yahoo.com>
Wed Apr 17 15:27:13 GMT 2002


(fi) koe-eläinseminaari
"@lli-Pertti Kojo" <opkojo@hytti.uku.fi>
Tue Apr 16 19:59:10 GMT 2002


(fi) Tampereen tulevaa elainoikeustoimintaa
worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Tue Apr 16 15:07:15 GMT 2002


(fi) Tahtien sotaa vastaan 20.4.
Terttu Ahokas <terttu.ahokas@kaapeli.fi>
Tue Apr 16 15:06:20 GMT 2002


(fi) Lahden vappukulkueesta
Heini Salmela <suihtu@yahoo.com>
Tue Apr 16 15:05:56 GMT 2002


(fi) YDINVOIMAN VAIHTOEHDOT, TYOLLISYYS JA VIENTI
Maija Hakanen <maija.hakanen@luukku.com>
Tue Apr 16 15:04:39 GMT 2002


(fi) Kay pilkilla ala Mc Donald?silla
Lapin Vasemmistonuoret ry <lappi@vasemmistonuoret.fi>
Thu Apr 11 14:36:44 GMT 2002


(fi) Suurmielenosoitus 26.4.2002. TULE !
Sampo A Villanen <svillane@cc.helsinki.fi>
Thu Apr 11 14:36:40 GMT 2002

@
Last updated: Wed Aug 13 22:37:49 2003