A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkurkish_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) Franc, CNT-SO: 8 Mart Uluslararası Kadın Hakları Mücadele Günü: Haydi hep birlikte feminist grevde olalım! (ca, de, en, fr, it, pt)[makine çevirisi]

Date Sun, 3 Mar 2024 07:57:23 +0200


CNT-SO, "uluslararası kadın hakları mücadele günü" ve 8 Mart 2024 feminist grevi için kitlesel seferberlik çağrısında bulunuyor. ---- Çünkü özel alanda yapısal eşitsizlikler devam ediyor: zihinsel yük, ev içi ve eğitim yükünün ağırlığı görevler... Çünkü kazanılan haklara rağmen kadın-erkek arasındaki gerçek eşitlik hâlâ toplumlarımızın ataerkil ideolojisinin karşısına çıkıyor. Henüz hiçbir şey tam olarak kesin değil: Macron'un karınlarımızı milletin hizmetine sokan "demografik yeniden silahlanma" konulu son konuşmaları bunu bir kez daha gösteriyor!

Çünkü son yıllardaki ifade özgürlüğüne rağmen yaşam ve iş yerlerimizde şiddet hâlâ var: cinsiyetçi sözler, taciz, tecavüz, aile içi şiddet, kadın cinayetleri...

Çünkü bazılarımız cinsiyet baskısına ek olarak başka ayrımcılığa da maruz kalıyor: ırkçılık, trans ya da lezbofobi; Kayıt dışı ya da göçmen oldukları için yaşam koşulları kötü ve haklardan mahrumlar...

Çünkü feminist mücadelesi sınıf mücadelesidir! Çalışma dünyasında yapısal cinsiyetçi eşitsizlikler hâlâ hakim: maaş eşitsizlikleri, güvencesizlik, dayatılan yarı zamanlı çalışma, düşük ücretli "ev içi" mesleklerde aşırı temsil... Kapitalizm, kadınların ezilmesi durumundan nasıl yararlanacağını da en az kendisi kadar biliyor. güçlendirir!
Yapısöküme uğratmamız gereken, toplumsal sınıf farklılıklarına, ırkçılığa, sömürüye ve baskıya dayanan bütün bir toplumsal sistemdir. Mücadelemiz küresel özgürleşme ve eşitlikçi bir toplumun inşası mücadelesiyle bağlantılıdır!

Çünkü 8 Mart "Kadınlar Günü" değil, işçi ve feminist hareketlerin başlattığı, haklarımız ve onurumuz için uluslararası mücadele günüdür. Dünyanın her yerinde milyonlarca kadın seferber olacak!

Sayımız çok olsun:
Kadına yönelik şiddete karşı
Ekonomik ve sosyal eşitlik için
Haklarımıza ve onurumuza saygı için
Feminist grev: neden?
İş yerinde veya evimizde toplumun işleyişi için gerekli olan görevleri kısmen görünmez ve ücretsiz olarak yerine getiriyoruz. Bütün bu alanlarda greve gitmek, makineye el koyarak kendimizi görünür kılmak demektir! Feminist grev son yıllarda İspanya'da, İsviçre'de, Polonya'da, Şili'de, Arjantin'de, Meksika'da kitlesel sokak eylemlerine vesile oldu... Fransa'da da sayıca çok olalım ve 8 Mart girişimlerine kitlesel olarak katılalım!

https://cnt-so.org/8-mars-journee-internationale-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes-soyons-toutes-et-tous-en-greve-feministe/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center