A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkurkish_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of first few lines of all posts of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

(tr) Greece, APO, land & freedom: 8 Mart - gücün çürümüş dünyasına karşı direniş ve mücadele günü (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]

Date Tue, 21 Mar 2023 08:20:41 +0200


İktidarların 8 Mart'ın rekabetçi ve politik karakterini anlamlandırmaya ve kadının kurtuluş davasını gücün yönetiminde bir "eşitlik" talebi olarak sunarak çarpıtmaya yönelik girişimlerine rağmen, 8 Mart, kadınların anma günüdür. 20. yüzyılın başlarında ABD tekstil endüstrisine giren göçmen kadın işçilerin, toplumun en vahşice sömürülen kesiminin kanlı kadın mücadeleleri, grevleri ve seferberlikleri. Başta pleb kesim olmak üzere kadınlara yönelik ataerkil şiddetin keskinleştirildiği, devletin ve devletin ayrılmaz bir parçası olarak kadınlara ve bedenlerine daha da vahşi bir biçimde yansıdığı bir dönemde bugüne kadar bir mücadele ve direniş günüdür. çürümüş iktidar dünyasının kapitalist vahşeti. Büyük toplumsal çoğunluğu yoksullaştırmaya ve yoksullaştırmaya sürükleyen bir dünyanın, Avrupa'nın kara ve su sınırlarında -kale ve toplama kamplarında, karakollarda ve barikatlarda- tutuklamalar, zulüm ve baskılarla mücadele edenlere karşı devletin baskıcı şiddetini keskinleştiren cinayetler. protestoculara işkence, işgalcilerin tahliyesi ve daha geniş anlamda anarşist hareketin hedef alınması, toplumsal cinsiyet şiddetini teşvik eden ve insan ticareti çetelerini, (çocuk)tecavüzlerini ve kadın cinayetlerini örtbas eden, faşist çeteleri ve onların kamusal alanda yeniden ortaya çıkmalarını ödüllendiren ve artan savaş teçhizatı ve savaş hazırlıkları. Sömürü, yoksulluk, şiddet, savaş, sürgün ve ölümden başka vaat edecek hiçbir şeyi olmayan bir dünya.

Son yıllarda onlarca kadın cinayeti, tecavüz, cinsel taciz ve çok sayıda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, insan kaçakçılığı çeteleri ve çocuk tecavüzleri gün ışığına çıktı. Cinsiyete dayalı şiddet olaylarındaki artış, modern totaliter rejim ve onun katilleri, tecavüzcüleri ve istismarcıları örtbas etmeye ve meşrulaştırmaya çalışan kurumlar tarafından yönetilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Failleri mağdur ederek ve şiddet görenleri suçlayarak rollerin tersine çevrilmesi, mağdurların cinsel yönelimleri, yaşam tarzları ve sosyal statüleri üzerinden itibarsızlaştırılmaları gibi çeşitli bayağı oyunlarla sık sık karşılaşılmaktadır. bir yandan failleri yumuşatmak ve yumuşatmak için, diğer yandan da toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olaylarını bildirme cesaretini bulanları yormak ve aşağılamak için yapılmıştır. Tecavüz, taciz, kaçakçılık şebekelerinde kaçakçılık yapan, suçlarını örten ve mağdurları susmakla tehdit eden "çember", sınırda insanları boğan aynı sistem, devletin kendisi ve mekanizmalarından başkası değildir. Devlet-kapitalist vahşete direnenleri cezalandıran ve hapse atan, binlerce yoksulu ve marjinalize edilmişi mahkum eden ve hapse atan, aynı zamanda toplumsal yamyamlığı, ataerkilliği ve genel olarak otoriter şiddeti teşvik eden bir sınıf ve ataerkil "adalet" mekanizması, güçlü ve suçlarını temizliyor.

Aynı zamanda, işyerinde cinsiyet ayrımcılığının yanı sıra nadiren bildirilen ve hatta işveren tarafından gizlenen cinsel taciz veya tecavüz vakaları yoğunlaşıyor. İşverenin hamilelik nedeniyle istifaya zorlaması veya hamilelik izni vermeyi reddetmesi gibi, ücret eşitsizliği veya kadınlar için daha yüksek işsizlik oranları ile kendini gösteren bir durum, ancak cinsiyete dayalı şiddet olayları açısından bu birkaç kez değil. şikayette bulunanlar tehdit alıyor veya işten atılıyor.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin sınıfsal boyutu ve bu tür olayların ve toplumsal cinsiyet ayrımlarının kurumsal yönetimi, pleb tabakasının bedeni üzerinde egemenliğin empoze edilmesinin kilit bir bileşenidir. İş yerindeki tehdit ve eşitsizliklerden, Omonia karakolunda 19 yaşındaki kadına tecavüz edilmesi gibi tipik bir örnekle karakol ve bloklardaki cinsel taciz ve tacizden, çocuk tecavüzcülerinin ve tecavüzcülerin aklanmasından. siyasi ve ekonomik elitlere ait veya Lignadis ve Leventis vakalarında olduğu gibi korumadan yararlanıyor ve Colonos örneğinde olduğu gibi politikacıların, polislerin, rahiplerin ve büyük iş adamlarının karıştığı kaçakçılık çetelerinin örtbas edilmesinin açık olduğu açık. iktidar dünyasının aşağıdan olanları sömürmeye ve boyun eğdirmeye çalışırken, aynı zamanda sömürülenlerin bölünmesi için toplumsal yapı içindeki tecavüzcülerin, tacizcilerin ve katillerin ellerini besleyip silahlandırdığını.

Aynı zamanda, devlet-kapitalist ataerkil sistemin küresel düzeyde kadınlara yönelik saldırısı da giderek şiddetleniyor. Polonya'daki kürtaj yasağından ve ABD'deki evrensel yasallaştırma yasasının kaldırılmasından, Meksika'daki yüzlerce kadın cinayetine ve bunların devlet tarafından örtbas edilmesine kadar, kadınları boyun eğdirmek, terörize etmek ve aşağılamak için tecavüz, Ukrayna İran'da Kürt kadın Mahsa Amini teokratik rejimin ülkeye dayattığı kıyafet kuralını ihlal ettiği için eylül ayında katledilirken, çıkan toplumsal ayaklanmada binlerce isyancı tutuklanmış, yüzlerce protestocu katledilmiş, çatışma protestoları sırasında polis tarafından 6 kurşunla infaz edilen 20 yaşındaki Hadis Najafi ve dövülerek öldürülen 16 yaşındaki Sarina Esmailzabeh ve Nika Shakarami de dahil.

Ancak bu sistemik saldırının karşısında, kadın mücadeleleri sürekli aşağıdan fışkırıyor. Meksika'da kadınların baskı güçleriyle oturma eylemlerinden ve çatışmalarından, ABD'deki protestolardan, İran'da patlak veren toplumsal öfkeye, hem cinsiyet ayrımcılığı üzerine kurulu hem de kadınların içinde bulunduğu ataerkil sisteme karşı genel bir toplumsal isyana yol açtı. ikinci sınıf vatandaşlar olarak kabul edildi, ancak aynı zamanda genel olarak aşağıdan gelenlerin sömürü ve baskı rejimine karşı.

Kurumların toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığı ortadan kaldırma konusundaki ikiyüzlü çıkarlarına karşı, sessizliği bozan, mağdur rolünü inkar eden, yan yana duran, bireysel ve kolektif isyanlarıyla geleceği inşa eden binlerce kadın ayakta duruyor. gerçek bir eşitlik ve özgürlük dünyasının Anarşistler ve kadın savaşçılar olarak, kadın savaşçılarla dayanışma içindeyiz ve onların topraklardaki mücadelelerini selamlıyoruz. İran'daki isyancı kadınlardan, Rojava'daki mücadele eden kadınlara ve Meksika devletine karşı onurları ve özerklikleri için mücadele eden Zapatista topluluklarındaki kadınlara kadar.

Gezegenin dört bir yanındaki yöneticilerden aldığımız topyekün saldırı karşısında, kolektifleştirmeyi, aşağıdan gelenlerin örgütlenmesini ve bize ait olanın iddiasını, sınıfsal ve toplumsal karşı saldırı için ortaya koyuyoruz. ataerkillik, devlet ve kapitalizm dünyasının yıkılmasına kadar sömürülenler. Sömürünün ve baskının olmadığı, özgürlük, eşitlik ve adalet toplumu yaratmak için. Anarşi ve özgürlükçü komünizm için.

Özgürlük ne verilir ne de bahşedilir
ama mücadele ile fethedilir

Devlete, kapitalizme ve ataerkiye karşı
kurtuluş ve anarşi için

8 Mart Çarşamba
Atina: 13.00, Klathmonos, toplanma ve yürüyüş
18.30 Oluşum, toplanma ve yürüyüş
Selanik: 18.00, Kamara, gösteri

Ataerkiye Karşı Grup | Anarşist Siyasi Örgüt
https://landandfreedom.gr/el/agones/1164-8i-marti-imera-antistasis-kai-agona-enantia-ston-sapio-kosmo-tis-eksousias
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center