A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VK, ACG: Identiteit, nationalisme en xenofobie bij Freedom (ca, de, it, pt, en) [machine vertaling]

Date Sat, 19 Mar 2022 13:43:50 +0200


We kunnen de recente commentaar stukken in Freedom niet zonder commentaar laten. Het eerste stuk, “Fuck Leftist Westplaining” door Freedom redacteur Zosia Brom (4 maart) bevatte veel waar we het politiek en intellectueel niet mee eens zijn. Terwijl we sympathie hebben voor waar het emotioneel vandaan kwam werd ieder punt dat moest worden aangepakt uitgewist omdat het zo zwaar was gevormd in identiteit beleid. ---- Echter, toen dit werd verergerd door het werkelijke nationalisme en xenofobie van het stuk “A thousand red flags” door Darya Rustamova (7 maart) kon niet langer een beleefde sluier over de kwestie worden getrokken.

We hebben lang gewaarschuwd dat het gevaar van identiteit beleid was dat het de onoplettende mensen leidt in rechts territorium. En nu hebben we bewijs in de commentaar sectie van Freedom.

De ACG heeft Poetin en zijn invasie van de Oekraine veroordeeld. We hebben dit gedaan vanuit een klasse perspectief. Freedom, aan de andere kant, heeft het sentiment gepubliceerd dat “het echt begrijpelijk is dat veel mensen Rusland en Russen en alles dat met Rusland te maken heeft haten, en meer macht aan hen”. Laten we dat herhalen: meer macht aan mensen die Russen haten. Het is ondenkbaar dat Freedom dat sentiment zou moeten publiceren.

Het artikel stelt dat “het ook niet anti-links is om Russofobisch te zijn”. We weten niet of het anti-links is, maar het is xenofobisch en het is niet anarchistisch. Net als stellen dat “nationalisme of patriottisme (of hoe we het het meest comfortabel kunnen definieren in het Engels) ons machtiger kan maken en belangrijk kan zijn voor mensen die onder de dreiging van imperialistische invasie leven”.

We kunnen er niet mee instemmen dat het nationalisme in deze of enige andere situaties “belangrijk” is. Het nationalisme is noch noodzakelijk noch wenselijk om de invasie te veroordelen, om je tegen de invasie te keren, noch om degenen die leiden vanwege de invasie te steunen. Het is geen wenselijk onderdeel van solidariteit tegenover degenen in de Oekraine, noch is het voor hun zelfverdediging een wenselijke situatie.

Het is in zulke omstandigheden altijd de positie van anarchisten geweest om zelf-bevrijding van de arbeidersklasse te benadrukken, te stimuleren en te steunen. Het is ongelooflijk, onacceptabel en hopelijk een vergissing op een moment van stress dat Freedom nu het nationalisme, xenofobie en haat van een nationaliteit vanwege de acties van hun regering actief bevordert.

https://www.anarchistcommunism.org/2022/03/07/identity-nationalism-and-xenophobia-at-freedom/

Orig: (en) UK, ACG: Identity, nationalism and xenophobia at Freedom (ca, de, it, pt)
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center