A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) alas barricadas: Küresel 1 Mayıs'ın uluslararası bildirisi (CGT'nin katıldığı yer) (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]

Date Tue, 26 Apr 2022 09:42:09 +0300


Küresel olarak, biz ücretli işçiler, ek değer üretimini desteklemek için rekabet halindedir. Nerede yaşadığımız, cinsiyetimiz/cinsiyetimiz, uyruğumuz ne olursa olsun, istesek de istemesek de aynı mücadele içinde iç içeyiz. Sosyal hizmetlerde bütçe kesintileri, dış kaynak kullanımı, düşen ücretler, özelleştirme, artan yaşam ve eğitim ücretleri ve doğal kaynakların yok edilmesi küresel ekonomik sistemin belirtilerinden sadece birkaçı. Sömürü ve rekabete dayalı bir sistem, hayatımızın her yönünün ticarileşmesine yol açar. Artan performans baskısından, ayrılıktan, ihtiyaçlarımızdan ve birlikte çalıştığımız ve yaşadığımız insanlardan yabancılaşmanın acısını çekiyoruz. İşyerinde, üniversitede veya giderek artan bir şekilde çocukluk ve gençlik döneminde bile.

Evrensel bir Temel Gelirin küresel düzeyde tanıtılması, maaşlı çalışma ilişkilerinin üstesinden gelinmesine yönelik ilk özgürleştirici adım olabilir.

Biz sadece araya girmek istemiyoruz; üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

Bu yıl hepimizin karşı karşıya olduğu ekolojik krize dikkat çekiyoruz. Kapitalist çıkarların aralıksız kâr marjları arayışının neden olduğu bir kriz. Dünyanın dört bir yanında savaşları kışkırtacak, en yoksullarımızın daha çok acı çekmesine neden olacak bir kriz. Kapitalist sınıf tarafından kontrol edilen mevcut üretim biçimleri ve çalışma pratikleri ile bu krizi aşmak mümkün değil. Küresel ekolojik kriz, tüm dünyadaki işçi sınıfı için bir sorundur. Dünya 2.0 yok. Sıfırlama seçeneği veya kaçış planı yoktur. Sadece gelecek var. Bu geleceğin insanların yaşayabileceği bir yerde olup olmayacağına karar vermemiz gerekiyor ve bu bir işçi sınıfı olarak bizim elimizde.

Kapitalist sistemin ulusötesi doğası göz önüne alındığında, işçilerin küresel olarak bağlantı kurması gereklidir.

Sınırlar arasında ağ oluşturarak yerel koşullarımızı şekillendiren küresel ara bağlantılar görünür hale getirilebilir. Ayrıca, sömürüye ve güvencesiz çalışma ve yaşam koşullarına karşı mücadelede yeni potansiyeller ve eylem alanları açar. Aynı katma değer zincirinde güçlerimizi birleştirirsek, işçilerin pazarlık gücü büyük ölçüde artacaktır.

Özellikle milliyetçilik ve ırkçılık dönemlerinde ortak mücadele arar, birbirimize düşmeye direniriz.

Herkes için, tüm sınırların ötesinde daha iyi bir yaşam için!

#globalmayday2022 #1world1fight

https://alasbarricadas.org/noticias/node/48118 Primero de Mayo Global
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center