A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Greece, APO Land & Freedom: [Özgür Kadınlar]Kurtuluş / ataerkil mücadelenin başlangıç ​​noktası olarak 8 Mart (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]

Date Sat, 9 Apr 2022 09:43:38 +0300


Bu yıl 8 Mart, kadınların yaşam, kurtuluş ve özgürlük mücadelelerinde bizler için bir dönüm noktası oldu. ---- Otoriter, devlet-kapitalist sistemin en korkunç ve iğrenç yönlerinin su yüzüne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Her zaman var olan veçheler ve fenomenler, sadece şimdi - uzun yıllar ve birçok mücadeleden sonra - onları yayınlamayı başardık ve örtbas etmedik. Ataerkil şiddet, devlet ve kapitalist barbarlığın ayrılmaz bir parçası olmuştur ve her zaman mevcuttur. Ezilenlerin bölünmesi ve toplumsal yamyamlığın başlaması için otoriter ve kapitalist dünyanın organik bir parçasıdır.

Ataerkilliğin normalliği sorgulanırken, şimdi her şeyi değiştirmenin zamanı geldi! Kurumlara, parlamenter temsilcilere ve aktörlere, mücadeleleri tahakkümden asimilasyona yönlendiren mantıklara ve toplumsal alanda herkesin herkese karşı savaşına yol açan sorunları birbirinden koparan yapısökümcü algıların yaygınlığına karşı. Bireysel ayaklanmaları ve bazı direnişleri, topyekun kurtuluş ve toplumsal kurtuluş ufkuyla kolektif bir mücadeleye dönüştürmek için örgütleniyor ve mücadele ediyoruz!

DEVLET, KAPİTALİZM VE PATRİARKİ ORGANİZASYONU VE EPİKASYON MÜCADELESİNE KARŞI

Açık Tartışma: Kurtuluş / ataerkil mücadelenin başlangıç ​​noktası olarak 8 Mart

02 Nisan 2022 Cumartesi, 20:00 Mundo Nuevo'nun İşgali

Özgür Kadınlar, Sosyal Anarşizm İçin Kolektiflik "Siyah ve Kırmızı"

A.P.O üyesi - Ο.Σ.

https://landandfreedom.gr/el/agones/755-8-3
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center