A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) US, BRRN: Düşünce ve Yeniden Düzenleme: Black Rose/Rosa Negra Halka Açık Etkinliğe Devam Ediyor (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]

Date Sun, 3 Apr 2022 07:58:40 +0300


2020'de Black Rose / Rosa Negra (BRRN), organizasyonumuzun yönü, stratejisi ve yapıları konusunda ciddi iç siyasi çatışmalar yaşamaya başladı. Bu çatışmanın yarattığı örgütsel kargaşa, COVID-19 salgını ve George Floyd Ayaklanmasının getirdiği psikolojik, sosyal ve politik baskıyla büyük ölçüde şiddetlendi. ---- sonunda, bu çatışma bazı üyelerin örgütten istifa etmesine neden oldu ve bazıları ayrıldıktan sonra BRRN'ye yönelik feminist bir eleştiri yazdı. Bu eleştirinin birçok özelliğiyle anlaşmazlıklarımızı sürdürsek de, onun devrimci anarşist feminizme olan bağlılığını paylaşıyoruz.

Şu anda okuduğunuz ifadenin ana yazarları, BRRN'de kalmayı seçen feministlerdir. Orantısız bir şekilde işçi sınıfı anneleriyiz, BIPOC, LGBTQ, cis olmayanlar ve kapitalizmden ve devam eden sağlık krizinden derinden etkilenen diğer gruplara aitiz. Baskıcı sistemlerin yeniden üretiminin ayrılmayla çözülemeyeceğine inanıyoruz: bir sonraki hangi grupta olursak olalım ya da hangi gruba katılırsak katılalım onlar bizi bekliyor olacaklar. Ataerkillikten çıkış yolumuzdan vazgeçemeyeceğimiz için, BRRN'deki yoldaşlarımızla birlikte iç sorunları ele almak ve daha güçlü bir örgütlenme oluşturmak için tartışmaya ve mücadele etmeye karar verdik.

Son 2 yılda, BRRN üyeleri zamanımızı organizasyonumuzun iç uygulamalarını, yapılarını ve kültürünü yakından inceleyerek geçirdiler. Bu kritik göreve odaklanmak için şimdiye kadar tüm kamu platformlarında bilinçli olarak sessiz kaldık. Temel olarak, bu kendi kendini inceleme çalışmasına 1 yılı aşkın bir süredir organizasyon çapında açık tartışma oturumları dizisi aracılığıyla katıldık. Bu tartışmalar, çatışmamız yoluyla öğrenilen dersleri pekiştirdi, dahili değişiklikler için çok sayıda teklif üretti ve BRRN için ileriye dönük bir yol çizmeye başladı.

Bu yapısal değişim önerilerinin çoğu masaya yatırıldı ve 2021 ulusal kongremizden önce veya sırasında kabul edildi. Bu değişikliklerden bazıları şunları içeriyordu: memur yapımızı elden geçirmek, üye entegrasyon ve eğitim prosedürlerimizi yenilemek, üye beklenti standartlarını değiştirmek, şirket içi hesap verebilirlik ve çatışma çözme protokolümüz üzerindeki çalışmaları tamamlamak, çocukları olan üyeler için çocuk bakım hizmetlerini finanse etmek, üyeliği genişletmek için şirket içi sosyal yardım çabalarını resmileştirmek demokratik karar alma mekanizmalarımıza katılım ve ilk kapsamlı siyasi programımızı oluşturma sürecine başlamak.

Uzun düşünme ve yeniden örgütlenme dönemimizden çıkarken, örgütümüzün içinde ve dışında sürekli olarak bir işçi sınıfı feminist pratiği geliştirmeye bağlıyız. Yenilenen enerjiyle, halkın karşısına çıkan faaliyetlere geri dönmeyi ve ABD'deki toplumsal hareketlerin gücünü ve devrimci potansiyelini inşa etmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.

Dayanışma içinde,

Kara Gül / Rosa Negra Anarşist Federasyonu

https://blackrosefed.org/reflection-reorganization-black-rose-rosa-negra-resumes-public-activity
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazirlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center