A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk, UCL - Een oproep van de sociale beweging, patenten op anti-covid vaccins: stop, vordering! (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sun, 30 May 2021 08:34:56 +0300


Ongeveer vijftig organisaties van de sociale beweging en vakbond beweging, waaronder een goed aantal in de gezondheid – en chemische sectoren, lanceren een petitie oproep, warm ondersteund door de Union Communiste Libertaire. ---- Patenten op vaccins: stop! ---- Alle vaccins die zijn toegestaan moeten “gemeenschappelijke goederen” van de mensheid worden! ---- Vordering van bedrijven voor de productie van vaccins en anti-Covid behandelingen! ---- Controle van burgers over overeenkomsten, patenten, klinische testen, voor veilige en goed geteste vaccins en behandelingen! ---- Geconfronteerd met Covid-19 is de onmiddellijke urgentie preventie, opgebouwd met de bevolking, voor het versterken van gezondheid systemen (bedden, staf, enz.), en niet voor angst voor de ineffectieve gendarme. Inenting is een centraal middel om de pandemie te stoppen.

Toch wordt deze campagne uitgesteld, de regering en de openbare autoriteiten zijn niet in staat om aan de behoeften te voldoen, vanwege het gebrek aan anticipatie, maar bovenal omdat farmaceutische bedrijven de mogelijkheid houden om gigantische winsten te maken dankzij patenten op vaccins. Deze logica ontneemt de meest getroffen en armste landen vaccins, tegen het risico van het ontstaan van nog agressievere varianten.

Laten we samenwerken om op te leggen:

De opschorting van de toepassing van patenten op vaccins en anti-Covid medische behandelingen, ten gunste van het verspreiden van kennis, technologieën en de verveelvoudiging van hun leveringen, kennis, toename van het aantal producenten, alles op een Europese en wereldwijde schaal, onder toezicht van de WHO.

Dat alle vaccins die zijn toegestaan gemeenschappelijke goederen van de mensheid worden en toegankelijk zijn voor alle bevolkingen van de wereld.

De vordering van farmaceutische bedrijven voor de productie van deze vaccins en medische behandelingen in overeenstemming met de vereiste standaarden van veiligheid en kwaliteit, om in voldoende hoeveelheid en gratis te leveren aan de volkeren van de hele wereld en om tekorten te voorkomen.

Controle van burgers en totale doorzichtigheid over overeenkomsten, klinische testen, voor veilige en goed geteste vaccins, evenals de bescherming van gezondheid data. Het geld van de burgers kan niet worden gebruikt om twee keer te betalen, tijdens de ontwikkeling en dan tijdens de productie en marketing, om aldus hun winsten te voeden.

Een gezamenlijk wereldwijd inenting noodplan, binnen het raamwerk van het gemeenschappelijke wereldwijde gezondheid beleid onder toezicht van de WHO.

We steunen het initiatief van Europese burgers voor een petitie aan de Europese Commissie: Geen winst over de pandemie.

We roepen jullie op deze petitie massaal te ondertekenen.

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition

Orig: (en) France, UCL – A call from the social movement, patents on anti-covid vaccines: stop, requisition! (ca, de, it, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center