A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Melbourne Anarchist Communist Group: De Trump staatsgreep (en)

Date Tue, 25 May 2021 10:12:43 +0300


De volgende verklaring werd op 10 januari 2021 gepubliceerd door de Melbourne Anarchist Communist Group. ---- Het is belangrijk de gebeurtenissen op dinsdag 6 januari in Washington bij hun juiste naam te noemen. Het was een poging tot een fascistische staatsgreep, bewust gestimuleerd door maar niet geleid door Donald Trump. Het was een poging om te voorkomen dat het Congres de laatste stap zou zetten voor de inauguratie van Joe Biden als president. Het mislukte en we zijn hier blij over. ---- Kapitalistische media organisaties zijn er berucht om dat ze onbetrouwbaar zijn bij het schatten van aantallen bij politieke gebeurtenissen, maar het is duidelijk dat minstens tienduizenden Trump aanhangers aanwezig waren bij een demonstratie in Washington onder fascistisch leiderschap. Enkele duizenden mensen, waaronder georganiseerde fascistische groepen en bekende fascistische identiteiten, bestormden het Capitool gebouw (het parlementsgebouw van de VS). De menigte omvatte meer dan enkele smerissen die hun IDs lieten zien aan de politie van het Capitool om binnen te komen. De relschoppers verstoorden de gang van zaken, wat een vaststelling van de uitslagen van het Electorale College betekende, en namen de kamers en veel andere delen van het gebouw over. Foto’s die binnen zijn genomen laten mannen in gevechtstenue zien, met wapens en handboeien om mensen gevangen te nemen. Uiteindelijk werden de relschoppers gedwongen te vertrekken. Het Congres hervatte diens sessie en erkende de uitslagen van het Electorale College.

De behandeling van de gebeurtenissen in Washington door de politie was opmerkelijk licht, in het bijzonder gezien het feit dat fascisten gedurende weken hadden gedreigd het Capitool te bestormen en dat Black Lives Matter activisten tegemoet zijn getreden met overweldigend en agressief politie geweld. Linkse demonstranten zouden nooit de gelegenheid hebben gekregen om te trappen te bereiken, laat staan om deuren en ramen te breken. In plaats daarvan poseerden smerissen voor selfies met leden van de menigte. Op een later moment werd een vrouwelijke Trump aanhanger door de politie van het Capitool doodgeschoten. Drie andere Trump aanhangers stierven door “medische noodsituaties” (waarvan slechts een binnen het Capitool) en een smeris stierf de volgende dag.

Trump spoorde zijn fascistische volgelingen aan tot het bestormen van het Capitool, als een laatste poging om Biden’s inauguratie te voorkomen, na de weigering van Mike Pence (Trump’s vice president) om het te voorkomen door op te treden in zijn rol als voorzitter van de Senaat. Dit was na een serie pogingen door Trump om de inauguratie van Biden te frustreren. Het riep op tot acties van zijn aanhangers buiten tel centra; lanceerde tientallen rechtszaken, waarbij hij alles verloor behalve een handvol kleine procedurele punten; en probeerde verschillende statelijke gouverneurs en officials die betrokken waren bij het verkiezingsproces onder druk te zetten. Zijn telefoontje naar de minister van buitenlandse zaken van Georgia werd opgenomen en op het internet gepubliceerd en liet zien hoe wanhopig Trump werd.

De Trump staatsgreep zou, als het succesvol was geweest, de Verenigde Staten hebben omgevormd tot een fascistische dictatuur. Trump’s privé leger zou de wetgevende tak van de regering hebben weggevaagd. Om het te laten standhouden zou hij zijn gedwongen tot het ontslaan en/of arresteren van duizenden officials – waaronder, mogelijk, rechters. Maar om een staatsgreep door te voeren in minachting van een democratische verkiezing is het noodzakelijk veel vrienden op hoge plekken te hebben. Trump ontdekte dat hij lang niet genoeg vrienden had. Hij werd verslagen door de Diepe Staat.

De mislukking van de staatsgreep is een flinke klap voor Trump. Hij heeft veel Republikeinse politici, waaronder de vice president, gedwongen met hem te breken. Het meeste van de rest van het land is woedend. Hij is nu gedwongen te beloven op 20 januari een vreedzame overgang van de macht toe te laten. Dit is zowel toegeven van de nederlaag als een concessie dat zijn gedrag tot nu toe een impliciete dreiging van een staatsgreep heeft omvat.

Er is geen nauwkeurige analogie vanuit de bekende geschiedenis, maar het dichtstbij komt Adolf Hitler’s Bier Hal Staatsgreep van 1923. Een naar verhouding kleine groep mensen probeerde, met gedurfde actie, de regering van Duitsland over te leveren aan de handen van een dictator. Het mislukken van de staatsgreep was een terugslag voor de Nazi’s, maar de Weimar Republiek behandelde de plegers van de staatsgreep met fluwelen handschoenen. Hitler werd veroordeeld tot slechts vijf jaar gevangenisstraf en werd na negen maanden vrijgelaten. Erger nog, opeenvolgende Weimar regeringen erodeerden democratische rechten met veelvuldige noodtoestanden en lieten de sociale problemen van Duitsland onopgelost. Hitler was in staat zijn politieke geloofwaardigheid te herstellen en profiteerde toen van de crisis die werd veroorzaakt door de Depressie. En we weten allemaal wat daar op volgde.

De Bier Hal staatsgreep analogie bevat een les. Trump heeft zijn vijanden een gelegenheid gegeven om hem uit te schakelen, maar de Democraten zetten niet door. De fascisten die het Capitool gebouw bestormden werden door iedereen veroordeeld, waaronder Trump, en zullen waarschijnlijk worden opgehangen om droog te worden, maar de gevolgen voor Trump zelf zullen nooit hard genoeg zijn. En de manier waarop Biden regeert zal, uiteindelijk, Trump rehabiliteren. Als het aan de Democraten wordt overgelaten zullen de Democraten de weg vrij maken voor de heropleving van Trump’s politieke carriere.

Democraten zullen hun eigen aanslagen op democratische rechten uitvoeren. Biden heeft de mensen die het Capitool bestormden al “binnenlandse terroristen” genoemd en overal zijn Democraten hem gevolgd. Door deze term te gebruiken verwijst Biden niet naar de pijp bommen en de vrachtwagen vol met Molotov cocktails die in Washington werden gevonden, die in de hoofdstroom media nauwelijks zijn vermeld. Hij sprak ook niet over de dood van een smeris, wat na zijn verklaring gebeurde. Het “terrorisme” dat hij veroordeelde was wat op alle tv schermen te zien was – een menigte die ruiten breekt, het Capitool bestormt en een zitting van het Congres verstoort.

Biden weet wat hij doet. Door Trump’s soldaten af te schilderen als terroristen bereidt hij een bredere beperking van politieke activiteit buiten de geaccepteerde politieke kanalen voor. Alle nieuwe wetten of politie machten zullen net zo veel voor links als voor rechts gelden. Ze zullen door de smerissen gretig worden gebruikt tegen links en niet of nauwelijks tegen rechts. En Democraten die (net zo onwetend als slecht) de relschoppers in het Capitool als “anarchisten” verwerpen zullen werkelijke gevolgen hebben voor echte anarchisten.

Lessen

De eerste les die kan worden getrokken is dat de VS bourgeoisie de kapitalistische democratie niet heeft opgegeven. Het is de vorm van heerschappij die hun voorkeur heeft, aangezien er te veel kapitalisten zijn om in een enkel paleis te passen. Terwijl de kapitalisten voorbereid zijn om de democratie te verlaten als het noodzakelijk is om hun macht te behouden, zijn ze bang dat een dictator zou heersen in de belangen van een factie van het kapitaal in plaats van de kapitalistische klasse als geheel.

Ten tweede, er is niet verrassends aan de gebeurtenissen in Washington. Niet de fascistische menigte. Niet het aanzetten door Trump. Niet de medeplichtige benadering van de smerissen. Niet het mislukken van de staatsgreep. Niet de hang van de Democraten naar “wet en orde”. En niet de verrassing van de liberalen over al deze dingen behalve het laatste.

De Democraten zullen de nasleep van de staatsgreep afhandelen op een manier die rechts zal versterken. Ze zullen nog meer repressieve wetten doorvoeren. Ze zullen lyrisch zijn over de kostbare instituties van de kapitalistische democratie en degenen die het Congres binnenvielen heftig veroordelen. Maar als het aan komt op het vervolgen en veroordelen van veel van deze mensen zal de fluwelen handschoen worden gebruikt.

Tenslotte, we moeten ons realiseren dat liberalen niet onze vrienden zijn. Ze staan niet rustig aan onze kant terwijl wij het gevaarlijke werk doen. Als het er op aan komt willen liberalen de harde hand van de staat om rechtse onvrede te onderdrukken. Ze steunen tegen-mobilisatie van de arbeidersklasse niet. Als de arbeiders van de Verenigde Staten een revolutie maken zullen ze zelf het kostbare Congres van de liberalen uiteen jagen – niet om een dictatuur te vestigen, maar om toe te laten dat de massa organen van arbeiders democratie de macht krijgen. En ze zullen voorbereid moeten zijn om zichzelf te verdedigen tegen een gewelddadige reactie door het oude regime, volledig gesteund door de liberalen.

Het volgende

Trump is zwaar gewond en de Republikeinse partij is zwaar verdeeld. De fascisten zijn gedemoraliseerd omdat Trump ze in de steek laat om zijn eigen huid te redden. De Democraten zijn kwaad.

Anarchisten in de Verenigde Staten moeten zekerstellen dat de organisatoren van de Trump staatsgreep duidelijk worden beschouwd als fascisten. Anarchisten moeten de gelegenheid grijpen om de banden die zijn ontwikkeld tussen hen en de hoofdstroom rechts te verbreken en de fascisten bij hun werkelijke naam noemen is hiervan een essentieel deel. En anarchisten moeten actief zijn tegen de “wet en orde” agenda van de Democraten en het neo-liberalisme. Biden zou altijd een slechte president worden. De Trump staatsgreep betekent dat hij slechter zal zijn.

NA TRUMP

Gepost op 10 januari 2021 door ablokeimet

Dit artikel verscheen het eerst in The Anvil, vol. 9 nummer 6, gepubliceerd op 31 december 2020.

De presidentsverkiezingen van de VS zijn voorbij en Donald Trump heeft verloren. Terwijl hij zijn harde kern aanhangers heeft overtuigd dat de verkiezing van hem is gestolen, is hij er niet in geslaagd genoeg steun van machtige actoren te krijgen om een staatsgreep te plegen. Op 20 januari zal Joe Biden president worden.

Biden zal geen vakantie hebben. De vorige twee Democratische presidenten hadden zo gauw ze aantraden te maken met een massieve rechtse reactie, hoewel ze nauwelijks oppositie van links hadden. De Republikeinen zullen voor een derde keer proberen een reactionaire beweging op te bouwen en Trump zal die waarschijnlijk leiden. Biden voerde campagne op een platform om een “normale president” te zijn – maar “normale” politiek is juist wat leidde tot de verkiezing van Trump in 2016. Als het aan Biden wordt overgelaten zal hij de gevestigde orde in Washington verder in diskrediet brengen en het podium opbouwen waarop Trump in 2024 wordt herkozen (als zijn gezondheid dit toelaat). Biden zal voor Wall Street heersen, toestaan dat de ongelijkheid ongeremd toeneemt en progressief beleid beperken tot gebaren die rechts woedend maken terwijl de brandende behoeften van de massa van arbeiders in de VS niet worden bevredigd.

Er is een nieuwe factor. Obama werd president in een tijd waarin het basis links klein, zwak en onervaren was. Als gevolg hiervan waren er massieve illusies over hem, iets dat links gedurende wat jaren demobiliseerde. Onder Clinton in 1992 was de situatie nog slechter. Links was ideologisch verbrokkeld door de ineenstorting van de USSR en diens organisaties vielen in stukken uiteen. De kapitalisten vierden de “dood van het communisme” en kondigden “het einde van de geschiedenis” af. Nu heeft het basis links vertrouwen en groeit het, waarbij ideologische afhankelijkheid van de USSR volledig of gedeeltelijk is achtergelaten. Voor de eerste keer sinds LBJ begint een Democratische president met een basis uitdaging van links.

De strategie

De sociale beweging in de Verenigde Staten staat voor een fundamentele strategische keuze. Het werkt door de Democratische Partij of er tegen. Iedere beweging werpt een laag van activisten op die het gebruikt om in het parlement te klimmen, maar de cruciale kwestie is of de beweging hen zal volgen en zichzelf zal leiden in parlementaire kanalen. Op het moment dat de beweging diens acties of eisen matigt om Bernie Sanders of Alexandria Ocasio-Cortez een plezier te doen is het geëindigd als een onafhankelijke kracht. Het is niet voor niets dat de Democratische Partij in de VS bekend staat als het graf van politieke bewegingen. Het is zo vaak gebeurd dat activisten geen excuus hebben om het niet te zien aankomen.

Anarchistische communisten in de Verenigde Staten moeten vermijden te worden afgeleid door de sirene oproep van eisen om de Democratische Partij te veranderen. De prioriteit moet het opbouwen van de basis strijd zijn, ongeacht in welke sfeer het ontstaat, terwijl geduldig wordt omgegaan met degenen die denken dat er nu geen alternatief is voor de Democraten. En het argument moet zijn dat “Wij – de basis beweging – het alternatief zijn voor de Democraten. We scheppen feiten aan de grond waarop alle politici op een of andere manier moeten reageren, terwijl de organisaties die we opbouwen de nieuwe maatschappij binnen de schelp van het oude zijn.”

De strijd

Tenslotte, we moeten letten op de velden van strijd die beschikbaar zijn. De strijd tegen de politie en hun racistische geweld, de strijd voor immigranten rechten en tegen grenzen en de strijd om rampzalige klimaat verandering te voorkomen hebben allemaal in recente jaren sterke basis bewegingen voortgebracht. De eerste van deze vormen van strijd is degenen die de Verenigde Staten het meeste door elkaar heeft geschud, omdat het kapitalisme in de VS is gebouwd op de erfenis van slavernij. De eis dat de staat erkent dat zwarte levens er toe doen is genoeg om de stabiliteit van diens orde te ondermijnen en de smerissen in de stemming voor geweld te brengen.

De militante demonstraties tegen de politie moord op George Floyd, bijvoorbeeld, waren volledig gerechtvaardigd en verspreidden zich als een brand. Echter, demonstranten kunnen van de straat worden geslagen, zoals uiteindelijk gebeurde in Minneapolis, Louisville, Atlanta, Portland en elders. Wat deze strijd, en alle andere vormen van strijd, het sociale gewicht zou geven om te winnen zou het brengen ervan op de werkplek zijn. Als basis radicalen sterk genoeg waren in de arbeidersbeweging in Minneapolis om daar een algemene staking van een dag uit te voeren, zouden de kapitalisten zijn geraakt waar het pijn doet. Het afsnijden van de winsten zou veel meer bereiken om de politie van diens financiering te beroven en hun gedrag te veranderen dan die hoeveelheid van hervorming die electoraal wordt nagestreefd.

De werkplek is de bron van de macht van de kapitalisten, dus de strijd op die locatie is beslissend. Het is het instrument voor het bestrijden van de economische ongelijkheid die de levensstandaarden voor arbeiders in de VS voor de eerste keer sinds de Grote Depressie neerhaalt en de groei van het fascisme voedt. Echter, het is veel meer dan dat. De strijd op de werkplek kan de multi-raciale, multiculturele en gender diverse arbeidersklasse verenigen in de strijd tegen alle vormen van sociale onderdrukking en de solidariteit die nodig is opbouwen om de revolutie te maken om het kapitalisme als geheel omver te werpen.

Na Trump, is de fundamentele taak het zelfde als daarvoor.

BOUW DE KLASSENSTRIJD OP

https://melbacg.wordpress.com/2021/01/10/the-trump-putsch/

Orig: (en) Melbourne Anarchist Communist Group: The Trump putsch byablokeimet
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center