A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) CNT-AIT. Tegen alle verwachtingen in (ca, de, it, pt, en) [machine vertaling]

Date Sun, 21 Mar 2021 16:46:18 +0200


Zoals een deel van de libertaire beweging al weet heeft de CNT-AIT, Nationale Arbeid Confederatie, gedurende jaren te maken gehad met een proces van verstikking door een organisatie die zichzelf anarcho-syndicalistisch noemt en zichzelf ook de CNT noemt. ---- Anarchistische individuen en groepen die voelen dat ze het anarcho-syndicalisme eigenaardig vinden beschouwen deze situatie met verdenking, scepticisme en zelfs een bepaalde ironie, en ze denken dat het absoluut decadent en belachelijk is dat er in de Spaanse staat “twee CNTs” zijn, het gevolg van een “splitsing”, dat ze onverzoenlijk worden en dat ze, verder, zijn verwikkeld in een “slag om acroniemen”, waarbij beiden strijden om de historische acroniemen te tonen, waardoor de echte sociale en politieke problemen waar het anarchisme zich mee zou moeten bemoeien buiten beschouwing worden gelaten.

We hebben de behoefte om dit idee van een veronderstelde slag om acroniemen te ontkennen en te verklaren wat er gebeurt binnen het anarcho-syndicalisme in de Spaanse staat en internationaal. Maar om te proberen degenen die deze verklaring lezen niet te overweldigen hebben we het zorgvuldig spreken over alle vormen van misbruik, oneerlijk gebruik van de overeenkomsten en de woede, corruptie en agressie die in recente jaren zijn gepleegd vermeden. We willen alleen praten over de centrale kwesties, zonder op de details in te gaan. We zijn ons er van bewust dat het noemen van al deze onverdraaglijke houdingen te veel wordt. Daarom is de bedoeling van deze tekst niet om degenen die dit lezen te overweldigen met een zee van data en namen, aangezien er al veel geschreven materiaal is dat vanaf het begin en in meer of minder detail verklaart wat er gebeurt. Een materiaal dat ook wordt hersteld om het meer toegankelijk te maken voor degenen die belangstelling hebben. De bedoeling van deze verklaring is om de huidige anarchistische beweging in de gelegenheid te stellen om enkele weerspiegelingen over de kwestie te lanceren zodat, als het als geschikt wordt beoordeeld, alle kameraden voor zichzelf kunnen oordelen wat er gebeurt en een positie er over kunnen innemen.

De CNT-AIT heeft altijd gefunctioneerd op de manier van een vergadering en horizontaal, waaronder in diens structuur van confederatie van vakbonden en als een sectie van de AIT. Dit betekent dat de lokale, regionale en nationale comite’s, die niets meer zijn dan groepen van kameraden die coördinerende activiteiten op verschillende niveaus hebben, geen besluitvormende macht hebben voorbij waar degenen die zijn aangesloten mee akkoord zijn gegaan. De besluiten die in de Confederatie worden genomen beginnen direct vanaf de basis van de verschillende vakbonden, en aldus kunnen de besluiten worden doorgegeven naar het nationale niveau. Om dit te doen hebben alle leden van de CNT-AIT kennis en kunnen ze participeren (of aldus wordt het vanuit de statuten bevorderd en versterkt) in alles dat op het confederale niveau gebeurt.

Hierin ligt een van de hoofdkwesties van de huidige situatie. Het confederale comite en de secretariaten van de CNT- AIT (toen het nog “een” was) stopten unilateraal en achter de ruggen van de vakbonden die de CNT-AIT vormden met het betalen van de lidmaatschapsgelden van de AIT, gedurende ongeveer twee jaar, en verspilden en gebruikten dat geld voor de doelen die ze geschikt achtten. De mensen die deze besluiten achter de rug van de confederatie nemen beschouwden de AIT en diens secties als te min om toe te behoren. Aan de andere kant begint de CNT c (vanaf dit moment zullen we het zo noemen, we zullen zeggen waarom) internationale conferenties te organiseren met andere organisaties, buiten de AIT en met de bedoeling om te vormen wat de CIT (Internationale Arbeid Confederatie) zou worden, een “nieuwe internationale”, naar onze mening, met weinig libertaire kenmerken. Dit alles eindigde, zoals logisch is, met de verwijdering uit de AIT.

Maar voorbij deze bewegingen van het Confederale Comite van de CNT c en sommige comite’s en secretariaten die leidden tot de verwijdering uit de AIT zien we hoe een deel van de militantie, vanwege onwetendheid of onverschilligheid, alles heeft toegestaan dat met deze centralistische houding kon gebeuren, en het autoritaire gedoe van de CNT c is ontketend. Een militantie die zichzelf heeft toegestaan mee te worden getrokken naar een nieuwe organisatorische benadering die meer gericht is op esthetica dan op ethiek. Meer in marketing dan ideologisch. Meer in de richting van toenadering tot “quota’s” dan tot actieve militanten. Om af te rekenen met alles dat ze niet interesseert om het “uitgebreide groeiplan van de organisatie” te ontwikkelen. De CNT-AIT vakbonden zijn wat het lidmaatschap van ze maakt. Om deze reden zoeken we als anarcho-syndicalisten militantie, de deelname van de aangesloten mensen aan het werken van de organisatie, om de nagestreefde banden van wederzijdse steun en solidariteit te scheppen die de basis zijn van ons gevecht tegen autoriteit, maar ook tegen passiviteit en de delegatie van onze emancipatie in wat voor institutie dan ook. We zijn een organisatie van gelijken waarin we als arbeiders elkaar nodig hebben om onze leefomstandigheden te verbeteren en op weg te gaan naar de libertaire horizon. Dat is de reden waarom we de voorkeur geven aan een organisatie met actieve en bewust militantie en in constante training en reflectie, boven een vakbond die voorrang geeft aan een massieve verbondenheid (door middel van telematische verbondenheid, bijvoorbeeld) waarvan geen transformerend potentieel wordt verwacht, zelfs niet het bijwonen van vergaderingen. Spaar jullie quota en jullie data om het aantal te verhogen en maak winst. Aldus is het feit van het bestaan van een leiderschap in de CNT c dat besluiten neemt zonder de militantie te hebben geïnformeerd of geraadpleegd heel informatief om te begrijpen waar een organisatie die beweert anarcho-syndicalistisch te zijn diens leden laat.

We hebben ook gezien hoe binnen de CNT c het idee groeide dat hoe meer betrokkenheid (niet militantie) en quota’s een vakbond, federatie of sectie van de Internationale bijdraagt aan de organisatie, hoe meer autoriteit en besluitvormende macht het moet hebben als het gaat om het bereiken van “akkoorden” (als ze het zo kunnen noemen) met hun kameraden uit andere lokaliteiten of regio’s. Het is niet nodig er op te wijzen hoe schadelijk deze logica is in een organisatie die gebaseerd is op solidariteit, vrije overeenstemming en anti-autoritair federalisme. De gevolgen beginnen al duidelijk te worden: de zoektocht naar betrokkenheid als een manier om stemmen te krijgen (of direct kopen van stemmen door betrokkenheid met valse citaten te overdrijven), en een centralisme dat alle besluitvormende macht geeft aan grote steden boven kleine steden. Dit centralistische autoritaire gedoe heeft niets te maken met een anarchistisch federalisme dat gebaseerd is op solidariteit en de zoektocht naar consensus. Dit is ongetwijfeld een van de kwesties die er toe heeft geleid dat de CNT c de AIT aanviel. We begrijpen dat een organisatie die stelt te dienen als het zaad voor een vrije en anarchistische maatschappij diens akkoorden niet kan baseren op de onderwerping van de wil van diens kameraden in de strijd. We streven niet naar het opleggen van onszelf door te stemmen, we streven naar de vorming van een mening, een positie, een akkoord over een kwestie, waarbij we proberen consensus te bereiken. Buiten deze dynamiek is ieder besluit dat wordt genomen door te stemmen, zonder debat, zonder opdrachten en zoektocht naar gemeenschappelijke terreinen gedwongen, en kan het schade veroorzaken die niet te repareren is, zoals in feite is gebeurd.

En wat is het gevolg van dit alles? Een breuk en een confrontatie tussen twee organisaties die tot dan een waren, de CNT-AIT. Vanaf het moment dat centralistische en autoritaire dynamiek en logica de norm werden wordt iedere discussie en ieder verschil opgelost met verwijderingen op een schaal die nog nooit eerder is gezien. De akkoorden, de statuten, onze organisatie worden gedwongen, alles met het doel van tot zwijgen brengen, waarbij de vakbonden worden gedwongen tot zwakte of het direct verwijderen van de vakbonden en kameraden die probeerden om te gaan met deze alarmerende verandering. Een volledige zuivering. Sinds de manoeuvres van de Confederale Comite’s en diens ondersteunders begonnen hebben minstens 30 vakbonden de CNT c verlaten of zijn ze verwijderd. Degenen die in de CNT c bleven en kritisch bleven over de houding van het Confederale Comite werden ook verwijderd. Gedurende dit proces is bewezen dat de CNT c een organisatie is die dialoog met diens kameraden verwerpt en zich beperkt tot het tellen van stemmen waarmee ze hun akkoorden zullen uitvoeren.

Sommige van deze vakbonden, beschaamd en radicaal tegen de verandering van de CNT c, besloten in 2015 een proces van herstructurering van de CNT-AIT op gang te brengen, wat in 2017 culmineerde in de erkenning van deze organisatie als de sectie van de AIT in de Spaanse staat.

Maar in de plannen van de onherkenbare CNT c is geen plaats voor het bestaan van een CNT-AIT. De Permanente Secretaris van het Confederale Comite van de CNT c, Enrique Hoz, die zag dat de betrokkenheid en affiniteit van het anarcho-syndicalisme tegenover de AIT niet alleen niet was verdwenen, maar toenam en zich consolideerde door de aansluiting van nieuwe vakbonden en secties, huurde (ten koste van confederale fondsen) in dat zelfde 2017, opnieuw zonder de instemming van de vakbonden en achter de rug van zijn organisatie, een advocaat uit Sevilla in om zeven vakbonden van de CNT-AIT (samen met de Ateneo Libertario de Albacete) aan te klagen voor de Sociale Rechtbanken uit zes verschillende provincies. De aanklacht: “het opeisen van acroniemen en het beschadigen van het publieke imago.” De provinciale sociale rechtbanken verklaren zichzelf incompetent omdat ze inzien dat de 7 vakbonden die worden aangeklaagd op het statelijke niveau de zelfde organisatorische structuur hebben. De CNT c, niet tevreden over de schade die is veroorzaakt, in de tweede half van 2020, met een CNT-AIT die, verre van verdwenen, na diens herstructurering blijft groeien, maakt opnieuw gebruik van statelijke justitie om te proberen de CNT-AIT te beeindigen, maar deze keer probeert het dit door de Nationale Rechtbank. Met de zelfde aanklachten eiste hij 50.000 euro aan compensatie van iedere vakbond, waarbij meer vakbonden worden toegevoegd aan de zeven eerdere vakbonden (waarvan sommigen niet eens bestonden toen dit uitbrak). En alsof dit nog niet genoeg was worden sommige vakbonden zelfs aangeklaagd wegens het bezetten van een gebouw van de CNT c.

Het is diens doel om het kleine erfgoed dat de CNT nog heeft, diens gebouwen, over te nemen om in staat te zijn ze te verkopen en door te gaan met het betalen van diens vakbondsprofessionals, hun vriendjespolitiek, hun corruptie en al hun schandalige uitgaven (die ze gedeeltelijk wisten te verbergen).

Gedurende dit proces van wat velen ten onrechte begrijpen als een slag over acroniemen, veroorzaakte de hebzucht en het gebrek aan ethische en anarchistische principes aan de kant van de CNT c het verdwijnen van sommige vakbonden en het tegenwerken van de enorme inspanning door veel arbeiders om de anarcho-syndicalistische organisatie en culturen te laten herleven. Aan het begin van het communique schreven we dat er minder dan 10 jaar geleden slechts een CNT in de Spaanse staat was en nu, in 2021, zeggen we dat er nog steeds een legitieme CNT is, de CNT-AIT. We zullen ons verdedigen tegen deze vreselijke aanvallen en we zullen onze gebouwen en onze geschiedenis niet weggeven. Maar we willen ook zeggen dat onze voornaamste erfenis, onze grootste rijkdom, onze militantie is, en die kan nooit worden vernietigd. De monarchieën, of de dictaturen, of de infiltranten, of de politie zijn hiertoe niet in staat geweest, en noch zal het deze onherkenbare organisatie lukken. Ze zijn een pad ingegaan dat leidt naar dienstverlenende vakbonden, in de richting van een steeds meer geprofessionaliseerde, centralistische en verticale organisatie, weg van de principes van het anarchistische federalisme. Het is niet verrassend dat, onder dit centralistische en hiërarchische perspectief dat zo sterk draait om imago en marketing, de CNT c heeft besloten diens logo, vlag en acroniemen te registreren, waarbij ook wordt geprobeerd hierdoor iets te winnen in de rechtbank (vandaar de c). Het lijkt haast alsof we te maken hebben met een bedrijf in plaats van een anarcho-syndicalistische organisatie.

We strijden en zullen doorgaan te strijden om onszelf te verdedigen, zoals we doorgaan onvermoeibaar te werken om de machtsstructuren te ondermijnen en de maatschappij op te bouwen die we verlangen. De tijd is gekomen om de stilte te doorbreken, voor de anarchistische beweging en het anarcho-syndicalisme in alle regio’s van de wereld om te leren over de situatie van de CNT die is aangesloten bij de AIT. De tijd is voor iedereen gekomen, waaronder de vakbonden en de militanten die nu onderdeel zijn van de CNT c, om partij te kiezen en de onverschilligheid terzijde te schuiven.

Ter verdediging van het anarcho-syndicalisme, het internationalisme en de anarchistische strijd!

Ter verdediging van de CNT-AIT!

Gepost door SOV CNT-AIT Cartagena

https://cntaitcartagena.blogspot.com/2021/02/cnt-ait-contra-viento-y-marea.html

Orig: (en) CNT-AIT. Against all odds (ca, de, it, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center