A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk, UCL AL #312 - Speciaal bestand Parijs 1871. Gemeente, buurt comite's, een afgebroken dialectiek (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Mon, 28 Jun 2021 11:02:05 +0300


De ex-activisten van de Commune die anarchisten waren geworden zouden de gemeenteraad er vaak van beschuldigen dat die de oude vormen van politieke macht had gehandhaafd: gekozen officials, toegegeven: met integriteit, maar wier actie te weinig verbonden was met die van de district comite’s, directe uitdrukking van de volksactie. ---- In welke mate was er een volksmacht onder de Commune? We kunnen zeggen dat het een project was dat zich in de richting van directe democratie begaf, maar niet succesvol. Om het te laten slagen had het een echte dialectiek moeten hebben tussen de district comite’s, een directe uitstraling van het volk – of in ieder geval van diens actieve deel – en de gemeenteraad die voortkwam uit de gemeenteraadsverkiezingen van 26 maart 1871.

Deze dialectiek bestond nauwelijks. In de volksdistricten oefenden de district comite’s lokale management taken uit, terwijl in het gemeentehuis de gekozen officials van de Commune werden overweldigd door de opeenstapeling van administratieve, wetgevende en uitvoerende taken. “We waren overwerkt”, vertelde Arthur Arnould later, “overweldigd door vermoeidheid, geen minuut rust hebben, een moment waarop kalme reflectie kon plaatsvinden […]. Als leden van de Commune zaten we twee keer per dag […]. Verder was ieder van ons onderdeel van een commissie […]. Aan de andere kant waren we burgemeesters, officieren met een civiele status, verantwoordelijk voor het besturen van onze respectievelijke districten” [1]. In het geheel wist de raad niet hoe diens actie kon worden afgestemd met de volksenergie die de revolutie dreef, die de basis revolutionairen kon hebben geergerd.

We kunnen het gebrek aan tijd de schuld geven – de Commune bestond slechts twee maanden – en de chaotische situaties van een Parijs met een gedesorganiseerde economie, uitgeput door het Pruisische beleg en bedreigd door het leger van Versailles. We kunnen ook de afwezigheid van een invloedrijke organisatie, uitgerust met een duidelijke federalistische en zelfbestuur visie, om het verloop van de gebeurtenissen te beïnvloeden, betreuren, in een tijd dat het anarchisme en het revolutionaire syndicalisme nog niet bestonden. De neo-jacobijnen – die het meest talrijk waren – en de Blanquisten – het meest serieus – hadden deze conceptie van de dingen niet, en hun interventionisme faalde. De Proudhonisten waren te weinig politiek, en de activisten van de Internationale Arbeiders Associatie te verdeeld.

Na 18 maart vorderden de clubs de kerken om hun sessies te houden (hier in Saint-Nicolas-des-Champs). Deze plekken van debat lieten vrouwen toe, waarin ze meer vooruitstrevend waren dan de gemeenteraad, die op 26 maart werd gekozen door het stemrecht van mannen.

Toch was de dorst naar betrokkenheid daar. Lang voor maart 1871, volgens historicus Bernard Noel, “overspoelden comite’s in Parijs, er waren waakzaamheid comite’s, republikeinse comite’s, gemeentelijke comite’s … Er waren ook raden, vergaderingen, om nog maar te zwijgen over de clubs […]. Deze vermenigvuldiging was het teken van een intens politiek leven.” [2]

Bubbels van het volk

Vanaf de val van Napoleon III had de sectie Parijs van de AIT “waakzaamheid comite’s” opgezet, spoedig gefedereerd door een Republikeins Centraal Comite van de twintig arrondissementen. Een tegenmacht daarom maar die, in tegenstelling tot de hoop van de mensen van de AIT, nooit zo ver ging dat het zich opstelde als een concurrent van de voorlopige regering, slingerend “tussen de rol van mopperende bondgenoten van gematigde tegenstanders of van resolute vijandschap”. Plotseling werden, aan de basis, de district comite’s “gedomesticeerd” door de burgemeesters [3].

Op 25 maart, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, werd het Centrale Comite van de twintig arrondissementen brutaler en publiceerde het een appel dat zich in de richting van directe democratie begaf: “De gemeente is de basis van iedere politieke staat […]. Het betekent […] de soevereiniteit van algemeen kiesrecht […] die zonder uitstel samen kan worden geroepen en gemanifesteerd. Het principe van verkiezing toegepast voor alle officials of magistraten. De verantwoordelijkheid van de afgevaardigden, en als gevolg hiervan, hun permanente afzetbaarheid.”

Wat de clubs betreft, in Parijs ongeveer dertig in aantal, zonder specifieke taak om te bereiken, ze waren bovenal een barometer van de volksopinie. Het gaf aan wat niet adequaat was aan de Commune, soms met het risico van een in toenemende mate geergerd verbaal overbieden [4].

En aan de kant van de gemeenteraad? Deze gemeenteraad, gekozen door het algemene kiesrecht van mannen, had 92 mannen – minus 16 gekozen uit de burgerlijke districten, die niet zaten [5] – uit de volksklassen en de kleine bourgeoisie: 33 ambachtsmannen en handelaren; 24 liberale of intellectuele beroepen; 6 arbeiders.

De besluiten van de raad kwamen uit negen thematische commissies, van financiën tot justitie, waaronder “algemene veiligheid” en onderwijs. Een uitvoerende commissie stond aan het hoofd van het geheel. Was het nodig, zoals onder de Franse Revolutie, voor “het volk” om in staat te zijn de beraadslagingen bij te wonen? Het werd eerst geweigerd, op basis van de militaire geheimhouding. Pas vanaf 18 april werden diens beraadslagingen gepubliceerd in het Officiële Journaal. Toen, in een “Verklaring voor het Franse volk”, verklaarde de gemeente “de permanente interventie van burgers in gemeente kwesties door de vrije manifestatie van hun ideeen, de vrije verdediging van hun belangen” en sprak het zich uit voor het “permanente recht van controle en ontslag van magistraten of gemeentelijke officials van alle soorten” [6].

Splitsing rond het “Comite van Openbare Veiligheid”

Arthur Arnould (1833-1895), gekozen in de gemeenteraad, vluchtte naar Zwitserland waar hij actief was in de anti-autoritaire AIT. In 1876 was hij een van de beheerders van de Bakunin archieven.

De gemeenteraad, die de administratieve chaos te boven wilde komen, stemde op 2 mei met 45 tegen 23 stemmen voor een “Comite van Openbare Veiligheid” van 5 leden die waren toegerust met “de meest uitgebreide machten”. Deze dictatoriale verleiding, die herinnerde aan de Franse Revolutie, veroorzaakte een splitsing binnen de Commune. Terwijl neo-Jacobijnen en Blanquisten de meerderheid overheersten vonden we de minderheid die achteraf als “anti-autoritair” wordt gezien – de meeste militanten van de AIT zoals Eugene Varlin, Pindy en Ostyn, Arthur Arnould, maar ook de schrijver Jules Valles en de beeldhouwer Gustave Courbet. De minderheid verliet de vergadering na het publiceren van een manifest waarin de achterlijke illusie van “dictatoriale macht die geen enkele kracht toevoegt aan de Commune”, een “opheffing van de soevereiniteit van het volk”, wordt afgewezen.

Het Comite van Openbare Veiligheid bleek uiteindelijk machteloos te zijn, de minderheid hervatte de zitting op 21 mei. Arthur Arnould, die de gebeurtenis analyseerde, schatte in dat de minderheid “een oorspronkelijke revolutie wilde, in essentie sociaal en van het volk, die niet opnieuw zou beginnen met de eerste Revolutie, maar deze volledig zou maken” [7].

Directe democratie was juist wat ontbrak, volgens Arnould: “De eerste fout van de Commune, degene waaruit alle anderen voortkwamen, was zichzelf te veel in een regering om te vormen, om zichzelf te veel te beschouwen als een gewone soevereine vergadering, en om wetten te willen vaststellen, te handelen, op basis van diens exclusieve initiatief, toen het zichzelf slechts had moeten beschouwen als de uitvoerende macht van het volk van Parijs” [8].

Dominique (UCL Angers)

[1] Arnould, Arthur, Popular and parliamentary history of the commune of Paris, 1878.

[2] Bernard Noël, Dictionary of the Municipality, Mémoire du Livre , 2000.

[3] Jacques Rougerie, "La Première Internationale à Paris 1870-1871", to be found on Commune1871-rougerie.fr.

[4] Benoît Malon evokes a "flood of outraged radicalism" in The Third Defeat of the French Proletariat , Guillaume ed., 1871.

[5] Official Journal , April 2, 1871.

[6] Official Journal , April 21, 1871.

[7] Arthur Arnould, op.cit. ,p 84, 1878.

[8] Ibidem , p 96.

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Commune-comites-de-quartiers-une-dialectique-avortee%20%20#312%20%EF%BF%BCCommune,%20comit%C3%A9s%20de%20quartiers,%20une%20dialectique%20avort%C3%A9e <https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Commune-comites-de-quartiers-une-dialectique-avortee%20%20#312%20%EF%BF%BCCommune,%20comit%C3%A9s%20de%20quartiers,%20une%20dialectique%20avort%C3%A9e>

Orig: (en) France, UCL AL #312 – Special file Paris 1871. Municipality, neighborhood committees, an aborted dialectic (ca, de, it, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center