A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk, Union Communiste Libertaire AL #311 - Politiek, gezondheid, Coronavirus: Warhoofden laten hun masker vallen (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sat, 9 Jan 2021 14:25:12 +0200


In deze ingewikkelde tijden heerst de verwarring. Maar we moeten niet in de war raken door alle berichten en deze soms tegenstrijdige bevelen. We moeten strijden tegen degenen die de verwarring in stand houden, niet tegen degenen die in de war zijn. ---- In reactie op de laatste richtlijnen van de regering is samenzweerderige retoriek over de behoefte om in het openbaar een mondkapje te dragen wijdverbreid. Inderdaad, we horen soms dat het schandalig zou zijn om onze individuele vrijheid aan te vallen in de naam van willekeurige maatregelen die worden vastgesteld door een staat die slechts luistert naar de argumenten die van pas komen. Om het op te sommen zouden ze ons willen muilkorven door aan ons niet noodzakelijke mondkapjes op te leggen. We denken dat dit type van vertoog schadelijk is, niet erg constructief, en dat het – tenminste – slechts komt vanuit de gewoonte van het tegenovergestelde, niet vanuit reflectie.

Laat de dingen duidelijk zijn, het is hier niet een kwestie van het verdedigen van actie van de regering in dit crisis management, noch om individuen te willen beknotten met schuldig toespraken, in het bijzonder niet, maar eerder van het de-construeren van de samenzweerderige visie die sommigen aan ons aanbieden. Dat een persoon soms mislukt in beschermende gebaren is onvermijdelijk, en veroordelingen zijn niet nodig. Dat de zelfde persoon anderen aanmoedigt deze gebaren niet te respecteren: de schaal is niet het zelfde.

Laten we de hypothese van de vrijwillige creatie van het virus, toegeschreven aan de Chinezen en hun bondgenoten – waaronder Frankrijk – negeren om direct het verloop waar te nemen dat ons interesseert: toen er geen gebrek meer was aan mondkapjes wilden bepaalde protest toespraken zichzelf herhalen door de regering er van te beschuldigen ons te willen beknotten. Laten we niet springen op de eerste simplistische verklaring die er is. Natuurlijk is de staat onze vijand, het wachtte niet op het verschijnen van mondkapjes om het te bewijzen! Maar deze mondkapjes zijn onderdeel van de beschikbare middelen om te strijden tegen het coronavirus, en deze waarneming moet los worden gezien van onze verwerping van macht.

Bekritiseer de staat zonder jezelf belachelijk te maken

We zijn nu op meer dan een miljoen doden, officieel verklaard, in de wereld, en er is geen gebrek aan legitieme onderwerpen van onenigheid. Van het beschermen van het openbare ziekenhuis tot algemene precariteit, waaronder het racisme en de honger naar repressie, geen behoefte aan valse aanleidingen om in opstand te komen. We moeten in staat zijn de staat te bekritiseren, om diens xenofobische bevelen te negeren, om te ontkomen aan diens heerschappij, zonder onze toevlucht te nemen tot obscure toespraken die iedere systematische of wetenschappelijke analyse ontkennen.

Echter, de these van een knap opgezette regeringsstrategie om ons tot zwijgen te brengen lijkt terrein te winnen in een deel dat “links” wordt genoemd. Tegen deze mensen – waarvan we bondgenoten zouden willen zijn – zouden we willen zeggen dat “de vrijheid van anderen onze vrijheid tot in de oneindigheid vergroot”. Deze stelling brengt ons terug op het pad naar collectieve verantwoordelijkheid, waar onze hele huidige omgeving ons naar egoisme duwt. Laten we zien dat de individuele vrijheid om geen mondkapje te dragen in strijd is met de vrijheid die anderen hebben om zich niet bedreigd te voelen als ze hun woning verlaten. Dit is zelfs meer waar voor degenen die naar hun werk moeten gaan.

De tegenstrijdige medische ontdekkingen, die de informatie op een dagelijkse basis kracht bij zet, laat zien dat niemand weet hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Echter, waar we zeker van zijn is dat klasse differentiatie absoluut niet wordt vermeld. Inderdaad, slechte huisvesting, slechte voeding, aanvallen op de openbare gezondheidszorg, uitbuiting in essentiele maar onderbetaalde beroepen hebben de armste lagen van arbeiders en hun gezinnen in de frontlinie gebracht, of het nu in Frankrijk of de hele wereld is.

Sinds de epidemieen die Zuidoost Azie raakten is het twintig jaar geweest sinds we weten dat het massale dragen van het mondkapje een effectief effect heeft op de verspreiding van virussen. Het is aldus in een logica van zelfverdediging van de klasse dat we aandringen op het dragen van een mondkapje als onderdeel van onze gezondheid bescherming instrumenten om de ontwikkeling van overdraging van Covid-19 te vertragen. We zouden het ons eigen moeten maken, en inzien dat degenen die er tegen actief zijn er uiteindelijk alleen naar streven een vorm van volkssolidariteit te verbreken.

Klasse zelfverdediging, het is sanitair!

Laten we ook voorzichtig zijn over wat deze gedachte kan overbrengen en dat het leidt naar doodlopende wegen! De gezonde mensen zouden kunnen zeggen dat ze nog jong zijn, en dat ze daarom niet in gevaar zijn. De krachtigen dat het dragen van een mondkapje een teken van zwakte is. De onverantwoordelijke zal zweren dat alleen anderen ziek worden… In ieder geval is er noodzakelijkerwijs een kleinburgerij in de toespraken die deze pseudo-ongehoorzaamheid stimuleren. “Uiteindelijk hebben we de middelen om te worden behandeld, dus als het moet gebeuren, gebeurt het”, op zijn slechtst zullen we worden geherdefinieerd en ik kan telewerken”, “des te beter als het ons aanmoedigt om te veranderen”! Gemakkelijk gezegd als je er niet volop door wordt geraakt… Laten we voorzichtig zijn omdat de geesten van sociaal darwinisme en Malthusianisme rondzwerven! Tenslotte is geen vooruitziende blik nodig om te begrijpen dat als we in de war raken de sociaal democraten opnieuw radicaal links en extreem rechts met elkaar verwarren. De laatstgenoemde surft op de golf, samenzweerderig en heeft zojuist posters gemaakt met de leuze “Fransen, wordt wakker”, voordat - wie weet – wordt geroepen “open jullie ogen!”…

We zouden allemaal een dagelijks leven zonder epidemie willen, dat is zeker. En natuurlijk stoppen we soms, kijken om ons heen en vragen ons af hoe we, in zes maanden, in staat waren zo veel mondkapjes, plexiglas, voedsel film toe te brengen. Maar het werkelijke is daar. En terwijl het duidelijk is dat de kapitalistische staat kijkt naar de kans om diens behoefte aan controle te bevredigen, laten we ons niet in reactie daarop in de voet schieten. Het echte gevaar ligt in de liberale regeringen die gezondheidszorg minder belangrijk gaan vinden en het gezondheidszorg systeem privatiseren om te streven naar meer winst en economische groei.

Mondkapjes zijn geen wondermiddel, maar dat is geen reden om tegen ze te zijn.

Omgekeerd, alleen omdat zeer kleine lokale autoriteiten ons opdragen om ze te dragen betekent dat niet dat we dat niet zouden moeten doen. Het is ons verlangen onszelf en onze geliefden te beschermen dat moet overheersen.

Laten we een appel doen op onze zin van solidariteit, onze zelfbestuur praktijken, en onze behoefte om onze vormen van strijd collectief te leiden. Maar laten we niet voortbouwen op de vage theorieën van enkele samenzweerderige en reactionaire initiatieven.

UCL Toulouse en omgeving

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Coronavirus-les-confusionnistes-font-tomber-le-masque

Orig: (en) France, Union Communiste Libertaire AL #311 – Politics, health, Coronavirus: Confusionists drop the mask (ca, de, it, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center