A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VK, anarchistisch communistische ACG: Klasse niet natie! [Podcast] (en)

Date Sun, 28 Feb 2021 09:18:09 +0200


In December hield de ACG diens jaarlijkse dagschool, Libertair Communisme 2020. Het evenement van dit jaar was online en het onderwerp voor de dag was het nationalisme, de natie staat en de klassenstrijd. Voor degenen die er op de dag niet bij konden zijn is hier de audio podcast: ---- Klasse niet natie ---- Hier is de tekst voor het evenement: ---- De natie staat schept de illusie dat de mensen die binnen bepaalde fysieke grenzen wonen politiek, economisch en cultureel verenigd zijn. Echter, dit is niet het geval en het geloof in deze illusie heeft er toe geleid dat velen in de arbeidersklasse hun heersers en bazen meer steunden dan hun collega arbeiders die niet worden geïdentificeerd als behorend tot deze natie. Hoewel het begrijpelijk is dat groepen mensen die onder het kolonialisme zijn uitgebuit en onderdrukt zichzelf willen bevrijden is het eind resultaat de vervanging door een andere onderdrukkende staat, alleen met andere mensen aan de leiding.

Terwijl het begrijpelijk is dat veel mensen zich identificeren met de plaats waar ze wonen maakt de manier waarop het nationalisme als een ideologie is ontwikkeld het heel moeilijk enige zin van arbeidersklasse internationalisme te ontwikkelen. Politieke en sociale bewegingen zijn afgeleid van het bestrijden van de echte vijand – de kapitalistische klasse – en hebben zich in plaats daarvan gericht op een andere staat of een andere groep mensen als de oorzaak van hun situatie. Dit kan in de hele wereld worden gezien – het conflict in Joegoslavië, hindoe/moslim botsingen in India, de afschuwelijke genocide in Rwanda/Burundi en de haat en het geweld tegen immigranten in het VK. Hoewel het nationalisme van Schotland en Catalonie minder gevaarlijk kan lijken te zijn is het gebaseerd op de zelfde uitgangspunten: dat een onafhankelijk Schotland of Catalonie voor iedereen beter zal zijn en arbeiders schouder aan schouder staan met de heersende klasse.

Het nationalisme is een vorm van identiteit politiek: het geloof dat door het delen van een bepaalde identiteit, Schots, Engels, Welsh of wat dan ook, je automatisch bepaalde essentiele kenmerken deelt. Mensen kunnen bepaalde vormen van uitbuiting en onderdrukking ervaren vanwege het hebben van een bepaalde identiteit, b.v. niet in staat zijn je eigen taal te spreken of zelfs genocide. Echter, de situatie is gebaseerd op de structurele en materiele situatie waarin mensen leven en heeft niets te maken met eeuwige of essentiele kenmerken van verschillende groepen mensen. De enige uitweg uit de situatie is dingen te zien in termen van klasse, waarbij het kapitalisme de vijand is. Dit betekent niet dat jezelf identificeren als arbeidersklasse genoeg is – en het herhalen van de zelfde fouten van andere vormen van identiteit politiek. Het is eerder inzien dat er een bepaalde verhouding tussen kapitaal en arbeid is die leidt tot uitbuiting. Uiteindelijk willen we klasse ook afschaffen – het beeindigen van alle uitbuitende en onderdrukkende verhoudingen, zodat alles wat over blijft is mensen die leven in een vrije en gelijke maatschappij.

Libertair communisme 2020 zal al deze kwesties in ogenschouw nemen, gericht op het vinden van manieren om het nationalisme te bestrijden en te werken in de richting van een arbeidersklasse internationalisme. Sprekers zullen het hebben over de kwestie van het nationalisme in het algemeen en dan zullen de volgende sprekers zich richten op het nationalisme in Catalonie (met een spreker van de CNT in Spanje) en in Schotland.

https://www.anarchistcommunism.org/2021/01/18/class-not-nation-podcast/

Orig: (en) UK, anarchist communist ACG: Class not nation! [Podcast]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl
A-Infos Information Center