A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) De CTC bedriegt Cubaanse arbeiders opnieuw (en)

Date Mon, 27 Sep 2010 11:29:26 +0200


Gemeenschappelijk Communique MLC-GALSIC (Cubaanse Libertaire Beweging - Ondersteunende Groep voor Libertairen en Onafhankelijke Syndicalisten in Cuba) - Op 13 september publiceerde de krant Granma, officiele stem van de Cubaanse Communistische Partij een communiqué (1) door het Central de Trabajadores de Cuba (CTC - Cuba's enige vakbond) waarin de officiële vakbond de arbeidsaanpassing maatregelen die de Cubaanse regering heeft doorgevoerd, ?volgend op het proces van modernisering van het economische model en de projecties voor de economie voor de periode 2011-2015?, die voor het komende jaar ?een vermindering van het aantal arbeiders in de staat sector met meer dan 500.000 arbeiders en hun overplaatsing naar de private sector? voorziet, aankondigt, rechtvaardigt en verdedigt. Het antwoord (niet toevallig) van Fidel Castro op een vraag van een Amerikaanse journalist, waarbij hij toegaf dat ?het Cubaanse model niet werkt, zelfs niet op Cuba? en de schandalige en cynische aankondiging door de CTC die het ontslag van een half miljoen arbeiders aankondigt, rechtvaardigt en verdedigt ? een maatregel waartoe de regering van president-generaal Raul Castro eenzijdig heeft besloten ? laat duidelijk zien dat de gebroeders Castro vaarwel zeggen tegen het socialisme, maar niet tegen de macht, en dat ze, om aan de macht te blijven, bereid zijn een economisch beleid van een naakt kapitalisme door te voeren.

Het moment is aangebroken, voor degenen die blijven geloven dat het Castro
regime een socialistische revolutie maakte en dat het de rol van de CTC was
om de Cubaanse arbeider te verdedigen, om hun naïviteit te confronteren met
de barre werkelijkheid. We hopen dat deze werkelijkheid er toe zal leiden
dat ze erkennen dat Castro?s ?socialisme? niets anders dan staatskapitalisme
is en dat de CTC de meest ellendige en brutale gele vakbond in dienst van
Cuba?s heersende klasse is.
Dit nieuwe bedrog door het Castristische vakbond leiderschap verrast ons
niet. Gedurende vele jaren hebben we het namaak syndicalisme waaronder de
Cubaanse arbeiders moesten lijden afgewezen. Maar nu wordt hun ?klasse? en
?revolutionaire? demagogie uitbundig blootgesteld, evenals hun ware rol om
de Cubaanse arbeidersklasse te controleren en onderwerpen. De Cubaanse
arbeiders reageren met boze beschuldigingen, waarbij ze luidruchtig hun
teleurstelling over - en hun verwerping - van ?staat vakbonden? als een
instrument voor degenen die aan de macht zijn uiten.

Voor een autonome, onafhankelijke en strijdbare arbeidersbeweging in dienst
van de Cubaanse arbeiders!

Voor libertair socialisme!

Voor een vrij en libertair Cuba!

September 2010

MLC (Movimiento Libertario Cubano) (Cubaanse Libertaire Beweging) ?
movimientolibertariocubano@gmail.com
GALSIC (Grupo de Apoyo a los Libertarios y Sindicalistas Independientes en
Cuba) (Ondersteunende Groep voor Libertairen en Onafhankelijke Syndicalisten
van Cuba) ? cesamepop@orange.fr

(1)
http://www.kaosenlared.net/noticia/pronunciamiento-central-trabajadores-cuba
-propoposito-cambios-cuba
(2) http://www.kaosenlared.net/noticia/dudas-sobre-medio-millon-cubanos
-------------------------------------
Orig: (en) The CTC once again betrays Cuban workers.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center