A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Introductie Anarcho-Syndicalistische Bond

Date Mon, 27 Sep 2010 11:27:06 +0200


INTRODUCTIE ---- De Anarcho-Syndicalistische Bond is een arbeiders-organisatie met als primair doel de opheffing van kapitalisme en de staat. ---- Kapitalisme vanwege haar uitbuitende, onderdrukkende aard en de wereldwijde ellende die voortvloeit uit de verhoudingen onder kapitalisme. Kapitalisme wordt gekenmerkt door privaat eigendom van de productiemiddelen wat de arbeidersklasse, die alle productieve welvaart creëert, in loonslavernij dwingt zodat de heersende klasse de vruchten van de arbeid kan roven. -- De staat vanwege haar rol als orgaan van hiërarchische, autoritaire besluitvorming en privilege voor de klassen die haar besturen. De staat kan niet gebruikt worden om de onderdrukking en uitbuiting te bevechten die ze intrinsiek in stand houdt. De staat is een intrinsiek autoritair orgaan wat niet alleen kapitalisme in stand houdt maar ook specifiek de belangen dient van de klasse die haar bestuurt, voor ons is de staat dan ook nooit een middel voor revolutionaire sociale verandering.

In plaats van Kapitalisme en de Staat pleiten wij voor een vrije samenleving
gebaseerd op arbeiders zelfbestuur, solidariteit, wederzijdse hulp en
libertarian communisme.
Die samenleving kan bereikt worden door arbeiders-organisaties gebaseerd op
de principes van Revolutionair Syndicalisme.
Revolutionaire bonden zijn geen gewone vakbonden die slechts begaan zijn met
?brood & boter? zaken als arbeidsvoorwaarden en loon. Revolutionaire bonden
zijn een middel voor de arbeidersklasse om zich te organiseren en alle
zaken, zowel op de werkplek als daarbuiten, die voortkomen uit onze
onderdrukking te bevechten.
Wij keren ons dan ook tegen iedere vorm van onderdrukking op basis van
?ras?, geslacht, sexuele voorkeur of andere zaken die slechts de belangen
van de heersende klasse dienen.
De ASB bestaat uit een aantal lokale afdelingen die zich bezig houden met
het vormen van toekomstige revolutionaire bonden en lokale zaken omtrent
arbeiders-strijd en anti-autoritaire strijd. Onze activiteiten zijn
gebaseerd op directe actie waar actie ondernomen wordt door arbeiders zelf
en niet door tussenpersonen en bemiddelaars als politici en betaalde
vakbond- bureaucraten. Het proces van verzet tegen dat wat ons uitbuit en
onderdrukt is essentieel voor de vorming van een nieuwe maatschappij en dit
dient dan ook te gebeuren door de arbeidersklasse zelf en niet door
zelfbenoemde bemiddelaars.
Wij verwelkomen iedereen die achter onze doelstellingen en statuten staat en
zich in wilt zetten voor de sociale revolutie.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center