A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, anarchistische Workers Solidarity #117 - Denkend over anarchisme: Maar mensen zijn egoistisch (en)

Date Sun, 19 Sep 2010 23:38:33 +0200


?Gegeven de menselijke natuur zou je nooit een anarchistische maatschappij kunnen hebben ? in ieder geval niet een maatschappij waarin zowel individuele vrijheid als samenwerking zouden bestaan?. Hoe vaak hebben mensen die strijden voor werkelijke verandering zulke verklaringen gehoord? ---- Steeds word tegen je gezegd dat mensen van nature kortzichtig, apathisch zijn, of geneigd tot geweld, en niet in staat zijn iets beters te scheppen dan de huidige rotzooi waar we in wonen. ---- Het idee dat er een abstracte en eeuwige ?menselijke natuur? is waar we niets aan kunnen doen krijgt volop steun van de kerken en anderen die belang hebben in de huidige situatie. Maar voor anarchisten weerspiegelt de wijze waarop mensen zich gedragen het type omgeving waarin ze zichzelf bevinden, en niet de na-effecten van een mythische oorspronkelijke zonde.
De reden dat egoïsme en zelf-gericht gedrag zo gebruikelijk zijn is dat we
leven in de maatschappij waarin mensen om te slagen of zelfs maar te
overleven mee moeten doen aan een systeem van meedogenloze concurrentie om
banen, geld enz. Apathie is het gevolg van het gebrek aan macht die de
meesten van ons hebben over onze levens. Oorlog, misdaad en armoede hebben
allemaal hun oorsprong in het systeem dat de accumulatie van winsten voor al
het andere stelt, in plaats van in een of andere ongedefinieerde ?menselijke
natuur?.
Toch blijven mensen ondanks al de krankzinnigheid van het kapitalistische
systeem sociale dieren (anders zou enige maatschappijvorm onmogelijk zijn).
Als mensen worden gemotiveerd laten ze zien in staat te zijn tot
fantastische daden van solidariteit, zoals in het geval dat ze de vormen van
strijd van anderen steunen. En we kunnen kijken naar de enorme openbare
reactie op de rampen in Haiti en Pakistan. Hoewel liefdadigheid niet de
grond oorzaken van de armoede in de wereld kan oplossen laat het zien dat
mensen niet ?van nature? of onverwoestbaar egoistisch zijn.
Echter, het is tijdens periodes van massale strijd dat de meest opvallende
veranderingen in de dagelijkse houdingen van mensen plaatsvinden. Als we te
maken krijgen met de strijd tegen de heersende klasse moeten we, als we
willen winnen, als een klasse optreden in plaats van als individuen, en
moeten we er naar streven zo veel mogelijk mensen er bij te betrekken. Het
is door strijd dat we de waarde van groep actie en samenwerking leren,
waardoor de basis wordt gelegd voor een nieuw soort maatschappij.
Het is de strijd voor een betere wereld die de geest van solidariteit en de
noodzakelijke houdingen schept om een anarchistische maatschappij te kunnen
laten bestaan. Het is dit wat een nieuwe maatschappij mogelijk maakt en het
is waarom geen kleine elite of samenzwering de revolutie kunnen maken. Een
anarchistische maatschappij kan slechts worden geschapen door de activiteit
van massa?s gewone mensen.
-----------------------------------------
Orig: (en) Ireland, Anarchist Workers Solidarity #117 ? Thinking About
Anarchism: But People Are Selfish.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center