A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Anarkismo.net, Openbare verklaring van solidariteit met politieke gevangenen in hongerstaking Mapuche (ca, gr, it, en)

Date Sun, 19 Sep 2010 08:15:04 +0200


Hongerstaking voor een werkelijke oplossing voor het complexe conflict tussen de Mapuche natie en de Chileense staat. -- De onhoudbare situatie waarin de verschillende gemeenschappen van de Mapuche volkeren zich gedurende eeuwen bevinden heeft opnieuw een crisis punt bereikt. -- Mapuche politieke gevangenen, die moe en lusteloos zijn door de schendingen van hun rechten, marteling en vervolging, zelfs tegen minderjarigen, en buitensporige en willekeurige behandeling door de Chileense staat en het juridische apparaat, namen het zware besluit om vanaf maandag 12 juli dit jaar in honger en dorst staking te gaan. Deze gevangen worden allemaal beschuldigd van pogingen om land te bezetten of bezit van houthak bedrijven, strategische bedrijven in Chili?s export model die de landen van de voorouders van de Mapuche volkeren hebben bezet, te beschadigen.

Vandaag zijn alle 31 politieke gevangenen opgesplitst in verschillende hoge
veiligheid gevangenissen in zuid Chili (in Concepcion, Temuco, Valdivia, en
Angol), zijn opnieuw als eenheid in opstand gekomen en hebben het moeilijke
besluit genomen om af te zien van voedsel en water, waarbij ze een
werkelijke oplossing voor dit politieke conflict eisen.
Gegeven deze situatie verklaren de onderstaande libertaire organisaties uit
verschillende delen van de wereld hun volledige solidariteit en nemen ze
afstand van de Chileense staat en het juridische apparaat.

1.Als het enige land waarin leden van een inheemse gemeenschap de
meerderheid van de politieke gevangenen uitmaken is er duidelijk bewijs van
racisme, discriminatie, onderdrukking en van een ideologie die typerend is
voor staten die worden beheerd door een beleid van koloniale bezetting, wat
dicht bij fascisme ligt. 2.De staat Chili heeft een wettelijke structuur die een eerlijk en
transparant proces onmogelijk maakt, d.w.z. wat bekend staat als ?het
heersen van de wet? bestaat niet voor de Mapuche volkeren, aangezien er geen
gelijkheid van omstandigheden is, maar alleen voorrechten voor strategische
economische belangen van het huidige Chileense neoliberale accumulatie
patroon, d.w.z. houthak bedrijven, mijnbouw bedrijven, hydroelektrische
fabrieken, grootgrondbezitters enz. 3.Een systematisch beleid van uitroeiing van de Mapuche volkeren, wat niet
alleen wordt bevorderd door de staat en het juridische systeem, maar ook
door het economische en politieke rechts, wat wordt uitgevoerd door: a)de Anti-Terrorisme Wet, die is ontstaan tijdens de jaren van het
autoritaire regime van de genocidale dictator Augusto Pinochet. Deze
wetgeving is gericht tegen misdaden tegen het leven, toch is tot nu toe
nooit een Mapuche aangeklaagd voor moord. Echter, sommige gevangenen hebben
straffen van 50 jaar tot zelfs over de 100 jaar gekregen. b)toepassing van dubbele rechtszaken, in andere woorden de Mapuche worden
twee keer voor het zelfde misdrijf vervolgd en veroordeeld, zowel voor het
burgerlijke justitie systeem als voor het vuile militaire justitie systeem,
wat alleen gebeurt in dit land en de andere meest conservatieve regeringen
in de wereld. c)militarisering van het gebied waarover de Mapuche hun politieke en
territoriale rechten proberen uit te oefenen. Dit bestaat uit een serie
maatregelen om het militaire en politie arsenaal te gebruiken, zoals
helikopters en traangas, en het lastig vallen van vrouwen en kinderen zonder
de verdediging van volwassen mannen, waarvan de meesten in de gevangenis
zitten. d)media bedrijven, die onzichtbaarheid hebben zeker gesteld door de
hongerstaking te negeren en die, aan de andere kant, het historische sociale
protest van de Mapuche en hun gerechtvaardigde en legitieme strijd steeds
weer hebben gecriminaliseerd door snelle en wijdverbreide veroordeling door
de publieke opinie te veroorzaken. e)valse getuigenis van getuigen en getuigenis van getuigen met hun gezichten
bedekt, die worden betaald door zowel het openbaar ministerie als door
individuen. Een voorbeeld is de poging door officier van justitie Francisco
Ljubetic om de organisaties van de Mapuche volkeren in verband te brengen
met de FARC in Colombia, waarmee wordt geprobeerd een valse en
disproportionele parallel te trekken tussen interne conflicten van landen. f)geheimhouding van onderzoek, dat wordt opgelegd tijdens bijna het gehele
juridische proces, een actie die de rechten van verdediging ernstig beperkt.

g)de meeste gevangenen blijven gedurende het hele proces van onderzoek
(gedurende meer dan een jaar) gevangen, een kwestie die niet de aanname van
onschuld respecteert, die zogenaamd door het huidige Chileense wettelijke
systeem wordt gegarandeerd. h)vervolging en gevangen nemen als een gevolg van media die worden opgehitst
door het openbaar ministerie.
i)en tenslotte, de regering blijft de eisen van de stakers negeren, waarbij
wordt gehoopt de beweging uit te putten en te spelen met de gezondheid van
gemeenschap leden die in staking zijn.
We eisen daarom:
GERECHTIGHEID EN VRIJHEID VOOR DE MAPUCHE POLITIEKE GEVANGENEN EN ANDEREN
VAN EEN ANDERE ETNISCHE ACHTERGROND DIE HUN STRIJD STEUNEN

EEN EINDE AAN DE ANTI-TERRORISME WET EN DE MILITAIRE RECHTSPRAAK

DEMILITARISERING VAN HET GEBIED

LAND EN AUTONOMIE VOOR INHEEMSE VOLKEREN

Organisaties die de verklaring hebben ondertekend:

Convergencia Juvenil Clasista "Hijos del Pueblo" (Ecuador)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italie)
Revista Hombre y Sociedad (Chili)
Organización Revolucionaria Anarquista - Voz Negra (Chili)
Estrategia Libertaria (Chili)
Red Libertaria Popular Mateo Kramer (Colombia)
Grupo Antorcha Libertaria (Colombia)
Workers Solidarity Movement (Ierland)
Unión Socialista Libertaria (Peru)
Organisation Socialiste Libertaire (Zwitserland)
Anarchist Black Cross Wellington (Aotearoa/Nieuw Zeeland)
Workers Solidarity Alliance (VS/Canada)
Red Libertaria de Buenos Aires (Argentinie)
Federación Anarquista Uruguaya (Uruguay)
Aotearoa Workers Solidarity Movement (Aotearoa/Nieuw Zeeland)
North-Eastern Federation of Anarchist Communists (VS)
Miami Autonomy & Solidarity (VS)

Voor nadere informatie over de strijd en het conflict, zie:
http://www.mapuexpress.net/
http://www.azkintuwe.org/
-----------------------------------------------
Orig: (en) Anarkismo.net, Public Statement of Solidarity with Political
Prisoners on Hunger Strike Mapuche (ca, gr, it).
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center