A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Italie, FdCA keert zich tegen de Europese Unie - Document aangenomen bij de 76e Raad van Afgevaardigden van de FdCA (en)

Date Thu, 07 Oct 2010 16:38:33 +0200


76e Raad van Afgevaardigden van de FdCA -- Fano, 19 september 2010 -- Keer je tegen de Europese Unie De EU schept diens rijkdom door de rechten en vrijheden van de Europese
arbeidersklassen te vernietigen ---- Het ?redden? van Griekenland heeft de EU toegestaan diens concentratie van macht in de handen van Europese politieke en financiële instituties te versnellen, om de bedrijven van het continent de concurrentiepositie terug te geven die het nodig heeft om niet ten onder te gaan tijdens de wereldwijde oorlog voor toegang tot en controle over de wereldmarkten. Dit kan worden gezien bij de vorming van een EU ?super-accountant? [1], wiens taken de controle op en richtlijnen voor de balans en budgetten van de verschillende lid-staten zal omvatten. -- De vermindering van arbeidskosten, de vermindering van overheidsuitgaven, het ondergeschikt maken van onderzoek aan de belangen van economische concurrentie: dit zijn de drie dingen die moeten worden gedaan.

Zonder argument, zonder variabelen of autonomie voor nationale staten, anders dan
het mandaat om de verzorgingsstaat te vernietigen waar die bestaat, en het
er van te weerhouden zich te ontwikkelen waar het niet bestaat.
Ze proberen uit de crisis te komen door de zelfde dingen te doen die het
hebben laten ontstaan, door te gaan met te doen wat de Europese bank nu
gedurende vijf jaar heeft gedaan: monetaire strengheid, toenemende
productiviteit en loonmatiging.
De huidige arbeidswetgeving levert arbeiders te veel garanties op, zodat ze
het eenvoudigweg zullen veranderen. Kiezen wat we doen met onze vrije tijd,
wanneer te werken, wanneer te rusten en wanneer met pensioen te gaan wordt
aan onze controle ontnomen. Het ritme van onze levens wordt in toenemende
mate gedicteerd door het kapitalisme, dat ons vertelt wanneer en wat te
produceren, waar en hoe te worden uitgebuit, waardoor langzaamaan al onze
tijd wordt opgeslokt door het voorbereiden op werk, het zoeken naar werk,
werken om ons werk te behouden.
Ze verwachten dat miljoenen arbeiders van de klasse van loonslaven en de
uitgebuitenen zichzelf omvormen tot miljoenen ronddolende, tijdelijke
verkopers van menskracht, of het nu handwerk of intellectueel werk is, voor
de private sector of de publieke sector, die met tussenpozen wat verdienen,
verbonden met rechten maar altijd meer en meer ?inschikkelijk?, verbonden
met hun verplichte vrijheden.
Er moeten geen klassen meer zijn. Er moeten geen redenen meer zijn om te
strijden of je te organiseren. Alle autonomie moet worden vernietigd, al het
verzet gecriminaliseerd, alle sociale onrust ingedamd, tezamen met alle
stakingen.
In ieder Europees land zijn economen, wetgevers en vakbondsmensen druk bezig
met deze sociale en culturele vernietiging.
En toch wordt deze financiële terreur die afkomstig is uit Brussel en zich
over heel Europa verspreidt soms getemperd door regelmatige verslagen van
goed nieuws aan het crisis front. Het bericht dat Duitsland door de 3% groei
barriere breekt dient alleen om meer schuld te geven aan die vagebonden, de
arbeiders uit Griekenland, Spanje en Italië. Hoe vaak horen we dat de krimp
van Duitsland twee keer zo groot dan die van Italië was en dat het ?groeit?
door te exporteren naar ? Europa!

Arbeiders opdelen moge een oude truc zijn van het kapitaal, maar het werkt
nog steeds, tot het punt dat we gaan denken dat al die uitzonderingen op
nationale arbeidsovereenkomsten eigenlijk iets goeds zijn, en niet zwendel!
Zoals in het geval van Italië, bij FIAT onder Sergio Marchionne en de CISL
en UIL, die in toenemende mate veranderen van onderhandelende vakbonden in
markt vakbonden, die pro-actief werken om een enkel bedrijf of markt sector
op een nationaal niveau verdedigen.
Zal het financiële terrorisme van de EU Europese en immigranten arbeiders en
hun vakbond organisaties er van overtuigen dat het in hun belang is om de
ene na de andere uitzondering te maken op collectieve werkgelegenheid
akkoorden, tot het punt dat ze geschreven worden vanuit de statuten boeken
van een land, waardoor alles wordt opgegeven dat de arbeidersbeweging op dit
continent heeft gewonnen sinds de dagen van de Eerste Internationale in
1864, door langdurige en moeilijke vormen van strijd tegen liberale,
fascistische, sociaal-democratische en neo-liberale bazen!

We denken van niet.
De reactie is te zien bij de vormen van strijd en verzet tegen
overheidsmaatregelen in Griekenland en Frankrijk, Ierland en Polen, Spanje
en Italië, Hongarije en Roemenie, vormen van strijd die aantonen dat de
Europese arbeidersklasse niet tam, prostaat is of bereid is toe te staan dat
het opnieuw in slavernij vervalt.
Een nieuwe klasse eenheid kan worden opgebouwd. Maar we zullen de
individuele uitzonderingen op collectieve akkoorden moeten vermijden, ons
moeten keren tegen speciale gevallen, ons moeten verzetten tegen racistische
reacties en opdelingen die zouden laten zien dat immigranten arbeiders
worden opgeofferd, te strijden tegen de sirene oproep van welvaart op een
lokaal niveau, waarbij investering in een bepaald gebied wordt aangetrokken,
zelfs als het op de lange termijn onproductief of een bron van vervuiling
zou zijn (het YIMBY-syndroom).
Nodig is een enorme inspanning door klassenstrijd beleid, zodat de massale
organisaties van het revolutionaire syndicalisme, de politieke organisaties
van de klassenstrijd anarchistische beweging, het revolutionaire,
anti-autoritaire en libertaire links samen kan werken en sociaal en
economisch verzet op de werkplek en in buurten kan bevorderen, steunen en
voeden, met materiële en culturele oppositie tegen de kapitalistische aanval
op onze rechten, onze banen, ons milieu, onze levens als vrouwen en mannen
die in Europa wonen en werken.
Dit is de richting waarin anarchistische communisten in Italië en heel
Europa werken, door de vormen van strijd, stakingen en mobilisaties die deze
herfst in heel Europa zullen plaatsvinden te steunen en hier aan mee te
doen.
Tegen het snijden in onze sociale-, arbeids- en milieu rechten!

Tegen beleid om overheidstekorten te beperken!

Voor de herverdeling van rijkdom, voor het zelfbestuur van sociale en
economische rijkdom!

Voor vrijheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid!

Raad van Afgevaardigden
FEDERAZIONE DEI COMUNISTI ANARCHICI
Fano, 19 september 2010

Noot: 1.Bekend als het ?Europese Semester?, het proces dat in januari 2011 zal
beginnen. Zie
http://www.neurope.eu/articles/Strict-economic-rules/102556.php en
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/2010-05-12-com%2
82010%29250_final.pdf

Verbonden link: http://www.fdca.it
---------------------------------------
Orig: (en) Italy, FdCA oppose the European Union ? Document passed at the
76th FdCA Council of Delegates.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center