A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(pl) Warszawa: Demonstracja lokatorska Związku Syndykalistów Polski

Date Sun, 3 Oct 2010 07:44:41 +0200


Dziś na warszawskiej Pradze odbyła się demonstracja lokatorska
zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski, z udziałem Lewicowej
Alternatywy oraz lokatorów działających w Komitecie Obrony Lokatorów
oraz Warszawskim Stowarzyszeniu Lokatorów. Celem demonstracji było
przypomnienie o wciąż nierozwiązanych problemach lokatorów, takich jak
nadmiernie wysokich i wciąż podwyższanych czynszach, zaniedbaniach
remontów, zbyt restrykcyjnych kryteriach uprawniających do najmu
lokali komunalnych, oraz dzikiej reprywatyzacji kamienic - wraz z
"żywym inwentarzem" - czyli lokatorami.----Demonstracja była
odpowiedzią na brak zainteresowania Rady Warszawy i władz lokalowych
postulatami lokatorskimi, co widać było na ostatniej nadzwyczajnej
sesji Rady Warszawy.

Jedną z metod walki proponowanej przez Związek Syndykalistów Polski
jest tzw. "Strajk czynszowy". Polega on na częściowym lub całkowitym
powstrzymaniu się od płacenia czynszu do czasu realizacji postulatów
lokatorskich. Zdania co do tej metody są podzielone i nie wszyscy
lokatorzy ją aprobują. Część liderów lokatorskich postawiła na ugodową
postawę wobec władz miasta i potępiła strajk czynszowy licząc na
korzyści płynące z dobrych stosunków z władzami.

Demonstracja zatrzymała się naprzeciw tzw. "Domu pod Sowami" gdzie
opowiedziano o praktykach spółki Prometeusz, która przejmuje kolejne
kamienice i usuwa z nich lokatorów. Następnie ul. Targową protestujący
doszli do kamienicy przy ul. Targowej 64, która została niedawno
uratowana przed dziką reprywatyzacją. Przed bramą kamienicy
przemawiali lokatorzy mieszkający w budynku i opowiadali swoją
historię. Demonstrujący przeszli jeszcze ulicami Wileńską i
Inżynierską, Małą i Strzelecką.

Poniżej tekst ulotki rozdawanej na proteście.

Wszyscy wiemy, że niepewność sytuacji lokatorów w Warszawie stale się
pogłębia. Niekompetentni oraz obojętni na los lokatorów urzędnicy
marnują publiczne pieniądze, jednocześnie odmawiając środków na
remonty i budowę lokali komunalnych. Fatalne prawo ułatwia
oszustom-kamienicznikom przejmowanie kamienic wraz z lokatorami.

W ciągu ostatniego roku, czynsze w naszych kamienicach wzrosły o
100-200%. Zgromadzone w ten sposób środki nie zostały przeznaczone na
remonty kamienic, ale na nagrody dla urzędników.

Wszelkie próby spokojnego i rzeczowego dialogu z władzami miasta nie
przynoszą żadnych rezultatów. Zaledwie kilka dni temu Radni Warszawy
wszystkich ugrupowań jednogłośnie odrzucili lokatorski projekt
powołania zespołu do rozwiązywania problemów lokatorskich.
Wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak i szefowa Biura Polityki
Lokalowej Miasta, Katarzyna Łęgiewicz, uważają, że wszystko jest w
porządku.

ALE NIC NIE JEST W PORZĄDKU!!!

Brakuje nam na żywność i na leki, a ogrzewanie zimą w lokalach
pozbawionych centralnego ogrzewania kosztuje nas majątek. Nie mamy
pieniędzy na prawników, by walczyć z bezprawnymi decyzjami urzędników.
Nasze emerytury nie wystarczają już na opłacenie wciąż podwyższanych
czynszów

Nasz protest będzie trwać dopóty, dopóki nie zostaną spełnione nasze postulaty:

* Anulowanie podwyżek czynszów lokali komunalnych
* Podwyższenie kryterium dochodowego, które umożliwi wynajęcie
lokalu komunalnego osobom o zarobkach wyższych niż płaca minimalna,
ale nadal zbyt małych, by wynająć mieszkanie od prywatnych właścicieli
* Zaprzestanie, przez urzędników Wydziału Zasobów Lokalowych,
systematycznego odmawiania prawa najmu lokatorom, którzy spełniają
wszystkie kryteria, by otrzymać lokal socjalny lub komunalny.
* Zaprzestanie przyznawania lokatorom lokali nie nadających się do
zamieszkania: zagrzybionych, pozbawionych podstawowych wygód (toaleta
na korytarzu, brak ciepłej wody i gazu).

Znakiem protestu będzie czarna flaga - czarna jak los lokatorów -
wywieszona w oknach. Przyłączcie się do protestu i pokażcie, że
jesteście razem!

Najważniejsze jest to, by powołać podwórkowe komitety lokatorskie - na
których mieszkańcy ustalą swoje postulaty i przekażą je swoim
przedstawicielom. Nie chcemy nowej partii, nowych polityków, nowych
obietnic bez pokrycia. Chcemy prawdziwego ruchu społecznego i
prawdziwej demokracji. Do tej pory jej nie mieliśmy.

Urzędnicy zapomnieli, że to oni powinni służyć nam - mieszkańcom, a
nie na odwrót.

Stańmy razem do walki o swoje prawa i pomóżmy sobie nawzajem biorąc
udział w tym proteście, bo tylko wspólnymi siłami będziemy w stanie
zmienić marny los, który nas czeka!

ZSP Warszawa
_________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
By, For, and About Anarchists
Send news reports to A-infos-pl mailing list
A-infos-pl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-pl
Archive: http://ainfos.ca/pl


A-Infos Information Center