A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland: Wie is bang voor het IMF - hun mogelijkheid en die van ons door Andrew - WSM (en)

Date Mon, 22 Nov 2010 10:17:26 +0200


Het is nu officieel, de Ierse staat is in gesprek met de EU en het IMF over een zogenaamd ?reddingsplan? om de Ierse kapitalistische klasse uit te kopen uit de ramp die is geschapen door de internationale ineenstorting van het kapitalistische economische systeem. Een crisis die in Ierland werd verergerd door de corruptie van lokaal boezemvrienden kapitalisme aan de ene kant en de afhankelijkheid van de economie van ?globalisering? aan de andere kant. Gevangen tussen zo?n stelletje engerds en idioten is het misschien niet verrassend dat velen in Ierland hopen dat de dingen zullen worden verbeterd als het beheer van onze levens zal worden overgedragen aan degenen waarvan velen hopen dat ze een idee hebben. ---- De Ierse politieke klasse heeft gereageerd met hetzelfde betekenisloze invechten en slakken vormen van elkaar waaraan we allemaal zo gewend zijn.
Ondertussen worden in de echte wereld de kosten van de crisis weerspiegeld in snel stijgende werkloosheid, emigratie, zelfmoord en meer en meer mensen die in een permanente situatie van angst en onzekerheid leven dat ze hun banen en hun huizen kwijt zouden kunnen raken en op straat zouden belanden. De zich ontvouwende ramp dreigt
mensen te verlammen, bij het gebrek aan enige collectieve reactie kunnen ze
alleen rondlopen terwijl de vloedgolf nadert. Ze hopen dat IMF interventie
in ieder geval zal betekenen dat de bodem is bereikt.
Dit is niet hoe het werkt. IMF interventie zal toename van bezuinigingen,
toenemende werkloosheid en toename van de armoede betekenen, waarbij de
weinigen die nog werken steeds minder verdienen, zodat veel van de nog
bestaande lokale economie ineenstort. Een IMF ?herstel? betekent dat lonen
en levensstandaarden zo ver naar beneden worden gebracht dat het
internationale kapitaal het werken van Ierse arbeiders voor armoedige lonen
als een optie ziet. In een interview in de Guardian onthulde de voormalige
minister van economische zaken van Argentinie over IMF interventie daar dat
na 2001 ?het IMF zo berucht was? dat ?kinderen die ondeugend waren door
ouders werd verteld: ik zal het IMF achter je aan sturen?. En toen de
huidige regering in 2007 werd gekozen zinspeelde het op zulke angsten, met
een advertentie campagne waarin werd beloofd dat geen kind meer zou weten
wat de drie letters IMF betekenen.?

In Letland betekende IMF interventie dat de lonen in de publieke sector
werden verlaagd met 20% en ziekenhuizen werden gesloten. In Griekenland
betekende het stopzetting van sommige sociale uitkering betalingen,
verhoging van de BTW, bezuinigingen op uitgaven en privatisering. De
pensioen leeftijd werd verhoogd en de minimum bedragen aan pensioen werden
verlaagd, toegang tot vroege pensionering werd beperkt. Iedere drie maanden
gaat het IMF na of de vereiste veranderingen voor de fondsen voor de
volgende periode zijn doorgevoerd.
Standaard IMF methodes omvatten het sluiten van ziekenhuizen, scholen en
publieke dienstverlening aan de ene kant en het vragen van hogere bedragen
voor het resterende onderwijs en de gezondheidszorg aan de andere kant. In
andere woorden het beleid dat door de Ierse regering wordt gestimuleerd
sinds het begin van de crisis zal niet worden verlicht door het IMF. Het zal
nog erger worden, mogelijk veel erger. Maar IMF interventie zal onze
politici in staat stellen in hun handen te wrijven en stellen dat ze
hulpeloos zijn, waarbij dit alles de prijs is voor het uitkopen. De regering
heeft zich niet in staat gevoeld pensioenen en sociale uitkeringen fors te
verlagen, uit angst voor een terugslag, nu zullen ze het IMF hebben om het
voor ze te doen. Fianna Fail kennend kunnen we misschien zelfs zien dat ze
binnen zes jaar de macht terug krijgen op een platform van het weg krijgen
van het IMF, terwijl hun vuile werk voor hen is gedaan.
Er is een alternatief. Op de korte termijn kunnen de kosten van de crisis
worden betaald door de Ierse rijken. De rijkste 1% heeft nog steeds 121
miljard aan activa, meer dan genoeg om alle kosten van NAMA te betalen die
hebben geleid tot de behoefte aan interventie. Veel van deze 1% zijn rijk
geworden door de dubieuze afspraken en gokken die NAMA lieten ontstaan, maar
los daarvan: laat degenen met miljoenen aan rijkdom betalen in plaats van
degenen die nauwelijks uitkomen met hun geld, of het nu gepensioneerden,
ontvangers van sociale uitkeringen, private of publieke sector arbeiders
zijn.
Degenen die dit land besturen, de 1% en hun dienaren in het parlement,
hebben deze crisis gebruikt om een shock doctrine van loonkortingen, verlies
van dienstverlening en herstructurering op te leggen die ze al jaren wilden
opleggen, maar wat niet zou zijn geaccepteerd. Als ze de angst die de crisis
heeft veroorzaakt kunnen gebruiken om te proberen de maatschappij in hun
belangen te herstructureren, zouden wij net zo hard moeten zijn. Het laten
betalen van de 1% voor de crisis zal vereisen dat de rest van ons zich
gezamenlijk organiseert, om onze aantallen te gebruiken om de enorme macht
die van hun rijkdom komt te boven te komen. De methodes die we gebruiken om
die strijd te winnen, de algemene staking, de buurtvergadering, de creatie
van een enorm netwerk van coördinatie zijn de methodes die we kunnen
gebruiken om de macht van de 1% af te nemen en een maatschappij op te bouwen
die vrij is van ongelijkheid en vrij is van de machtige, corrupte elite die
onze levens bepaalt.
Dit artikel werd het eerst gepubliceerd op de verbonden link:
http://www.wsm.ie
---------------------------------
Orig: (en) Ireland: Who is afraid of the IMF ? their opportunity and ours by
Andrew ? WSM.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center