A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Mexico, Verklaringen van de persconferentie op 21 mei 2010 van de autonome gemeente van San Juan Copala [en]

Date Sat, 29 May 2010 17:43:38 +0300


De persconferentie werd gegeven door twee afgevaardigden van de autonome gemeente van San Juan Copala, Jorge Albino Ortiz en Adalberto Hernandez Alvarez, en werd bijgewoond door 17 verschillende media organisaties, waaronder officiële en onafhankelijke elektronische media, evenals magazines en kranten. De stemming was gespannen vanwege de verwachte verklaringen van de autonome afgevaardigden over de moord op diens top leider, Timoteo Alejandro Ramirez en zijn vrouw Cleriberta Castro, en de voortgaande acties van de Triqui organisatie. ---- Jorge Albino Ortiz begon met te verklaren dat ze nog altijd wachtten op de aankomst van een communique van de gemeente San Juan Copala, die ze zouden uitgeven, en dat het was vertraagd vanwege de activiteit die in de regio bestond, volgend op de moord, de autopsie, voorbereidingen voor de begrafenis en het begeleiden van het lichaam door verschillende gemeenschappen, om voor de veiligheid te zorgen en verder conflict te voorkomen. De verklaring zou later via de elektronische weg naar de deelnemers worden gestuurd.
Echter, de conferentie hoorde verklaringen door de twee afgevaardigden.
Jorge zei dat deze aanval de karavaan er niet van zou weerhouden te worden
gehouden op 8 juni, noch het politieke project van autonomie in de regio
Triqui zou stopzetten. Hij zei dat deze daad een misdaad van de staat was en
werd gepleegd omdat kameraad Timoteo altijd een tegenstander was van de
vorming van de politieke partij Volkseenheid, een project dat werd
ondersteund door de MULT (Beweging voor Vereniging en Strijd voor Triqui)
paramilitairen, en dat ontevredenheid veroorzaakt over de doelen van de
strijd voor zelfbeschikking door inheemse volkeren.
Als reactie op vragen van verslaggevers verklaarde kameraad Jorge dat er tot
nu toe geen contact was geweest met het kantoor van de staat Oaxaca, maar
dat ze volledig bereid zijn samen te werken bij relevant onderzoek, en dat
het essentieel is dat ze snel in actie komen om deze moord te onderzoeken en
op te lossen.
Als onderdeel van de verklaringen wees Jorge er op dat de staat er naar
streeft de karavaan, die er op gericht is het paramilitaire beleg te
verbreken, stop te zetten door zulke daden te plegen. Echter, hij benadrukte
dat de organisatie om het politieke project voor het verenigen van de 32
Triqui gemeenschappen en het bereiken van autonomie en zelfbeschikking voort
te zetten zal worden versterkt, hij verklaarde dat kameraad Timoteo nooit
geloofde in het gebruik van geweld om conflicten op te lossen, noch dat hij
zou proberen politieke partijen te vormen, die alleen maar verdeeldheid
tussen gemeenschappen veroorzaken. In deze zin bevestigt het de schuld van
het gemeentebestuur en de Mexicaanse staat, naast hun gewapende
paramilitairen MULT en UBISORT-PRI, als de feiten die een politieke misdaad
duidelijk maken.
Binnen het raamwerk van tijdige informatie over de bloedige gebeurtenissen
zei kameraad Jorge dat, ondanks eerdere verklaringen door getuigen die
spraken van een vrachtwagen, het een typisch voertuig was, een witte VW
Jetta zonder kenteken, waarmee de daders van deze misdaad vluchtten,
opgehelderd werd dat deze mensen niet uit het dorp kwamen.
Uiteindelijk riep kameraad Jorge de federale regering op de uitvoerders van
deze misdaad te vervolgen en verklaarde hij dat de openbare aanklager van
Mexio nog niet was begonnen met het onderzoek dat nodig is in het geval van
de moord op Betty Carino en Jaakkola Jryi, ondanks verklaringen van
verschillende getuigen en genoeg bewijs om met dit werk te beginnen.
Voor zijn onderdeel begon kameraad Hernandez Adalberto Alvarez door te
verklaren dat de Triqui gemeenschap verontwaardigd is over de moord op een
sociaal activist en een onvermoeibaar ondersteuner van maximale autonomie en
zelfbeschikking voor het Triqui volk. Hij drukte de diepe woede uit die
bestaat tegen zulke daden en dat deze misdaad de organisatie niet zal
verzwakken maar versterken, hij verklaarde dat de staat en het federale
apparaat een element van de autonome gemeente hebben geslagen maar niets
stopt dit gevecht; integendeel, vandaag viel een kameraad, maar we voelen
dat daarmee veel Timoteo's werden geboren, een Timoteo sterft en duizend
worden geboren.

Kameraad Adalberto verklaarde dat de gemeente San Juan Copala een beroep
doet op de Andere Campagne van de Zapatista's, om politiek stelling te
nemen over deze gebeurtenissen en verzocht om steun om de strijd van de
Triqui voor gerechtigheid voor de misdaden die zijn gepleegd tegen degenen
die helpen bij het doorbreken van het paramilitaire beleg en de opbouw van
autonomie in het gebied. Hij gaf aan dat zij degenen zijn die de strijd van
de Zapatista's sinds 1994 hebben gesteund, dat zij hebben meegedaan aan
verschillende evenementen voor zowel de Zapatista autonome gemeenschappen in
de staat Chiapas als in Oaxaca, en dat zij nu degenen zijn die lijden onder
directe aanvallen tegen gemeentelijke autonomie. Hij riep op tot
solidariteit en eenheid van sociale organisaties, zowel nationaal als
internationaal.
Kameraad Adalberto benadrukte dat ze al het vertrouwen in de staat en
federale rechtbanken zijn kwijtgeraakt omdat ze spreken over georganiseerde
misdaad, ?maar georganiseerde misdaad is de staat, omdat ze naar het huis
van onze kameraad gingen en hem en zijn vrouw vermoordden, dat is voor ons
een misdaad van de staat.

De persconferentie eindigde met een herhaling van de eis van gerechtigheid
en respect voor autonomie, en de totale verwerping van de strategie om het
project in San Juan Copala te beeindigen door middel van de militarisering
van de Triqui regio, door de staat en hun paramilitairen.
Orig: (en) Mexico, Statements From The Autonomous Municipality Of San Juan
Copala Press Conference On May 21st, 2010.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center