A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara: Takas Pazarı ODTÜ'de

Date Sat, 29 May 2010 14:26:47 +0300


Geçtiğimiz aylarda DTCF'de ve daha öncesinde Konur Sokak'ta "Paradan
daha değerli bir şey bulduk" diyerek açtığımız takas pazarımızı bu kez
ODTÜ'ye taşıdık. Arıza Keçiler 26-27-28 Mayıs'ta ODTÜ Fizik Çimlerinde
Takas Pazarını yeniden kurdu.

ODTÜ'de Fizik Çimlerini renklendiren takas pazarına ilgi yoğundu.
Kapitalizmin tüketimi ve tüketim ilişkilerini kutsallaştıran tavrına
karşı değiş-tokuş usulü paylaşım ile dünyadaki iyi şeylerin hepimiz
için mümkün olduğunu bir kez daha hissettik. Pazarı açtığımızda
dağıttığımız bildiri aşağıda." Saklama Getir

Dünyadaki iyi şeyleri isteyen bizler, kimsenin satamayacağı bir şey
bulduk. Üstelik herkese yetecek kadar var.

"Az" ile yetinemeyiz ve bundan dolayı utanmıyoruz. Bir ekmeğin kabuğu
ile yetinemiyor olmaktan dolayı utanmamıza gerek yok. Yoksulluğun
erdem madalyasını taşımaktan boynumuz kopmadı mı?

Kaçınılmaz bir biçimde değersizleşen şeyleri edinebilmek için
gösterdiğimiz çabayı düşünelim. Düşlediklerimizin yanına bile
yaklaşamayacak bir kazanç uğruna vasat işler yaparak öldürdüğümüz
zamanı.

Satın alınmadan önce beklediği vitrindeki kutsal yerini başkalarına
bırakmış bir nesnenin yeniden tanınabilmesi ve yeniden bizim
olabilmesi için yer değiştirmesi gerekir.

Takas pazarının amacı, kapitalizmin bir nimet olarak sunduğu tüketimi
ve tüketim ilişkilerini, ulaşabildiğimiz oranda para ve paha benzeri
bir değişim değeri olmadan değiş tokuş yoluyla insanlar arası paylaşım
yaratarak önüne geçmektir.

Korkuya gerek yok, sizden istediğimiz hatıralarınız değil. Piyasanın
ağır eli altında ezilmemesi için bir bebeği sakınır gibi sakındığınız
son kozunuz değil. Başbakanın göz koyduğu yastık altı birikimleriniz
değil, kefen paranız hiç değil.

Korkulması gereken, takas edebileceği bir şeye sahip olup olmadığı
sorusuyla karşılaştığında, "Düşününce, aklıma hiçbir şey gelmiyor"
cümlesini nazik bir biçimde kurabilen biri haline gelmektir.

Gerçek bencil, kendisinin olmayan hiçbir şeye kıymet vermeyendir.
Elinin altındakileri bir başkasının da en az kendisi kadar iyi
kullanabileceğini aklı almayan, sahip olduğu her şeyin bir kişiliği
olduğuna inanmaya başlayandır.Onun kibri, şarkılarını yalnızca
kendisine söyleyen bir müzik dehasının davranışları kadar gülünçtür.
Daha fazlası değil.

Bizim hayırsever kişiler olduğumuzu düşünme ve sen de hayırsever biri
gibi davranma. Bu pazara gelirken sana yük olanları ya da çöplerini
değil, kıyamadığın, hâlâ kullandığın şeyleri getir.

Biz, dünyadaki iyi şeyleri istiyoruz. Herkes için.Takas Pazarı 26-27-28 Mayıs'ta ODTÜ Fizik Çimlerinde "


Haber ve fotoğraflar:
http://www.ahaligazetesi.org/haber/takas-pazari-odtude/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center