A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara: Homofobi Karşıtı Yürüyüşte Kavaf'a İstifa Çağrısı

Date Mon, 17 May 2010 22:44:08 +0300


Haber: Kaos GL - Bu yıl üçüncüsü yapılan "Homofobi ve Transfobiye
Karşı Yürüyüş" 200 kişin katılımıyla Ankara'da yapıldı. 17 Mayıs
Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü nedeniyle yapılan yürüyüş ile 5.
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma da tamamlandı.

Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş!
Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş, 16 Mayıs Pazar günü,
Trabzon'dan Diyarbakır'a, Adana'dan İzmir'e Türkiye'nin dört bir
yanından gelen homofobi ve transfobi karşıtları ile LGBT birey ve
örgütlerce yapıldı. Buluşma'nın kapanış konferansı için Ankara'ya
gelen Judith Butler da yürüyüşe katıldı. Butler'ın konferansına
katılanlardan 300 kişilik bir grup konferans sonrası Cebeci
Kampüsü'nden Kızılay Sakarya'ya kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşte, "17 Mayıs Anti-Homofobi İnisiyatifi" imzalı tek pankart taşındı.

Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş'te önceki yıllarda olduğu gibi
sadece gökkuşağı bayrakları dalgalandı.
Yürüyüş boyunca, "Homofobi Öldürür!", "Transfobi Öldürür!", "Nefret
Öldürür!", "Ne Hastalık Ne Günah, Yaşasın Eşcinsel Aşk!" sloganları
atıldı.

"Kurutuluş Yok Tek Başına! Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!"
17 Mayıs Anti-Homofobi İnisiyatifi'nin koordinasyonuyla yapılan
yürüyüş, saat 13:00'te Tekel işçilerinin direniş çadırlarının
kurulduğu alanda başladı.

Türk-İş'in önünden Bayındır Sokak hattında devam eden yürüyüş
esnasında katılımcılar bir süre bekleyerek "Tekel İşçisi Direnişin
Simgesi" ve "Kurutuluş Yok Tek Başına! Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!"
sloganlarını attılar.

"Ne Hastalık Ne Günah!"
Yüksel Caddesindeki İnsan Hakları Anıtına kadar devam eden yürüyüş
esnasında sık sık Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye
Kavaf'ı istifaya çağrıldı. Devlet Bakanı Kavaf, bir süre önce yaptığı
açıklamada, eşcinselliği hastalık olarak nitelendirmişti.

17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmanın beşincisinin
kapanışındaki yürüyüşün basın açıklamasında da sistemin ve sözcülerin
eşcinselleri dışlayarak "hasta" ve "günahkar" ilan etmelerine
reddiyenin altı çizildi.
17 Mayıs Anti-Homofobi İnisiyatifi adına yapılan basın açıklamasında
homofobi ve transfobiye karşı durmak için bir araya gelindiği
belirtildi.

Toplumsal hayatını her alanına eşit katılm sağlayacak yasal güvence
istenilen açıklamada, "Varlığımızı inkar ederek bizleri sosyal ve
politik hayattan kovanlara hayır diyoruz" denildi.

Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş'te atılan sloganlar:

"Kurtuluş Yok Tek Başına! Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!", "Ne Hastalık
Ne Günah! Yaşasın Eşcinsel Aşk!", "Teslim Olmak Yok! Homofobi
Ezilecek!", "Gemileri Yaktık! Maskeleri Attık! Geri Dönüş Yok!", "Aşk
Aşk Hürriyet, Uzak Olsun Nefret!", "Ne Suç Ne Günah, Yaşasın Eşcinsel
Aşk!", "Homofobi Öldürür!", "Transfobi Öldürür!", "Nefret Öldürür!",
"Genel Ahlak, Kimin Ahlakı!", "Batsın! Batsın! Ahlakınız Batsın!",
"Ahmet Yıldız Burada! Katilleri Nerede!", "Dilek İnce Burada!
Katilleri Nerede!", "Katilleri Bulmayan Suç Ortağıdır!", "Patronsuz,
Pezevenksiz Bir Dünya İstiyoruz!", "Travestiyiz, Buradayız! Alışın!
Alışın! Gitmiyoruz!", "Eşcinseller Geliyor, Özgürlüğe Yürüyor!",
"Okulda, İşte, Mecliste! Eşcinseller Her Yerde!", "Kavaf İstifa!"

17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün Basın Açıklaması tam metni:

NE HASTALIK NE GÜNAH! HOMOFOBİ ve TRANSFOBİYE SON!
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'nın beşincisini bugünkü
yürüyüşümüz ile tamamlıyoruz.
17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü, cinsiyet kimliği ve
cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik
şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günüdür.

Bizler de Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüel bireyler
olarak dostlarımızla birlikte Homofobi ve Transfobiye karşı durmak
için bir aradayız.

Varoluşumuzu inkâr eden, sırf cinsel yönelimlerimiz ve cinsiyet
kimliklerimizden dolayı insan yerine koymayan sistem ve onun sözcüleri
şimdi de bizleri "hasta" ve "günahkâr" olarak damgalıyor!
Reddediyoruz!

Nefret söylemi üretmek "eleştiri hakkı" ya da "düşünce özgürlüğü"
olamaz! Nefreti körüklemekten vazgeçilsin!
Damgalayanlar ve nefret söylemi üretenler, LGBT'lere yönelik şiddetin
ve nefret suçlarının doğrudan sorumlularıdır! Sorumluları tanıyoruz!

HOMOFOBİ, TRANSFOBİ VE NEFRETE KARŞI YÜRÜYORUZ!


Çünkü Heteroseksüel olmadığımız için öldürülmek istemiyoruz - yaşam
hakkı istiyoruz!

Eşcinsel ve transeksüel olduğumuz için yaşam hakkımız gasp ediliyor,
şiddete maruz kalıyor, nefret cinayetlerine kurban gidiyoruz.
Polis, eşcinsel ve transeksüellerin katillerini bulmuyor.
Mahkemeler, eşcinsel ve transeksüel öldürdükleri için katillerimize
ceza indirimleri sunuyorlar.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüeller olarak hâlâ temel
insan haklarından mahrumuz.

Eşcinsel ve transeksüel olduğumuz için ifade ve örgütlenme
hürriyetlerimiz "genel ahlak" ablukası ile kuşatılmış vaziyette.

Baskılanıyoruz, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayata
katılmamız engelleniyor.
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden dolayı işe alınmıyor;
çalıştığımız işlerden atılıyor, ayrımcı yasalarla mesleklerimizden men
ediliyoruz.

Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti ve Transeksüeller olarak gerçeğiz
ve bu toplumun bir parçasıyız.
Varlığımızı inkâr ederek bizleri sosyal ve politik hayattan kovanlara
HAYIR! diyoruz.

Toplumsal hayatın her alanına eşit katılmamızı sağlayacak yasal
güvence istiyoruz! Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği realitesinin
tanınmasını istiyoruz.

Bu toplumda sadece heteroseksüeller yaşamıyor; biz de varız!
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Hayır!
Nefret Cinayetlerine Son!
Homofobi ve Transfobiye Son!

17 Mayıs Anti-Homofobi İnisiyatifiHaber ve fotoğraflar:
http://www.kaosgl.org/icerik/homofobi_karsiti_yuruyuste_kavafa_istifa_cagrisi
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center