A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Newroz; halklar arasında barış, devlete karşı isyan günüdür

Date Mon, 22 Mar 2010 00:19:19 +0200


NEWROZ PİROZ BE!
Newroz; halklar arasında barış, devlete karşı isyan günüdür.
İsyancı Kawa öncülüğünde Kral zalim Dehak'ın zulmüne isyan ateşini
tutuşturduğu ve zalim Dehak'ın başındaki krallık tacını devirip,
Mezopotamya'nın Fırat ve Dicle ile sulanmış çiçekleriyle işlenmiş
halkların özgürlük tacıyla zafer ile taçlandırdığı gündür. Bahar,
bölge halkları için direnişi, yeniden doğuşu, yaşamı; varoluşu
simgeler. Doğa yeniden direnç kazanır. Tek renklilik ve donukluk
kendini yeşilin ve doğanın bin bir renkli çiçekler ve korkusuzca gürül
gürül akan ırmaklarının cesaret verici ritmik çok sesliliğine ve çok
renkliliğine bırakır...

Bugün Newroz mitolojisi olarak bilinen ve özgürlük tutkusuyla
bütünleşmiş olan Demirci Kawa efsanesi şöyledir:

Tanrı Zervan (zaman ve mekan), Ahura Mazdah ve Angro Manyo (Ehrimen)
isminde iki oğlu vardır. Tanrı Zervan zamanı ve mekanı kontrol eder.
İçindeki adaleti, aşkı, ışığı ve bereketi kısacası iyilik düzenini
Ahura Mazda'ya, zulmü, kini, kıtlığı ve karanlığı kısacası kötülüğü
Ehrimen'e bırakır.

Hürmüz yeryüzünde temsilini yapması için Zerdüşt'ü gönderir ve
yüreğine sevgi akıtır. Ehrimen ise yeryüzüne başka bir canlının
gelmesine çok sinirlenir. İçindeki bencillik ve kötülüğü şimşekler ve
kasırgalar yaratarak yılarca Zerdüşt'ün soyuna Medya coğrafyasına ve
Aryanlar'a kötülük eder. İçindeki nefreti ve kötülük zehrini zalim
Dehak'ın beynine akıtır ve onu bir bela olarak Asur, Med ve Pers
halkının üzerine salar. Dehak'ın bildiği tek şey kötülük etmek ve
herkesin emirlerine uyup itaat etmelerini istemektir. Beynindeki
Ehrimen'in akıttığı kötülük zehri onu ölümcül bir hastalığın pençesine
düşürür. Dönemin hekimleri acılarının dinmesi ve yarasının kapanması
için yaraya genç ve çocukların beyinlerinin sürülmesini tavsiye
ederler. Böylece günlerce süren bir katliam başlar; her gün iki gencin
kafası uçurulup beyinleri merhem olarak Dehak'ın yarasına sürülür.
Katliam sürerken, sıra Med halkının çocuklarına gelir. Gençler öldükçe
Fırat'ın, Dicle'nin, Mezrabotan'ın hali perişan ve içler acısıdır.
Halk çaresiz ve güçsüz düşmüştür. Gençler katledilirken sıra bir gün
Kawa adında bir demircinin en küçük oğluna gelmiştir. Daha önce de 17
oğlu bu uğurda öldürülen Kawa çaresizdir. 20 Mart'ı -21 Mart'a
bağlayan gece sabaha kadar demir ocağının başında sabahlar ve oğlunu
zalim Dehak'ın katlinden kurtarmak için çareler düşünür. Ve göğün
yedinci katındaki iyiliğin temsilcisi, Ninowa'nın yoksul, yüreği sevgi
ve umutla dolu olan demircisi Kawa'nın bileğine güç, aklına ışık
verir. Ona zalimin pençesinden kurtuluşun yolunu öğretir. 21 Mart
sabahı olduğunda Kawa kendi eliyle oğlunu Dehak'ın eline teslim etmek
ister ve zulmün ve kötülüğün kalesine girer. Oğlunu zalim Dehak'ın
huzuruna çıkarırken örsünü Dehak'ın kafasına indirir. Dehak'ın ölü
bedeni Demirci Kawa'nın önüne düşünce kötülüğün alevi Ninowa'da söner.
Kısa sürede bütün Ninowa ve bölge halkı isyan eder ve ateşler yakarak
saraya yürürler. Zulme karşı isyanı başlatan Kawa, demir ocağında
çalışırken giydiği yeşil, sarı, kırmızı önlüğünü isyanın bayrağı,
ocağındaki ateşi ise özgürlük meşalesi yapar. Ninowa cayır cayır
yanarken meşaleler elden ele dolaşır, dağ başlarında ateşler yakılır
ve kurtuluş coşkusu günlerce devam eder. Zalim Dehak'tan kurtulan
halklar 21 Mart'ı özgürlüğün, kurtuluşun ve halkların bayramı olarak
kutlar. Demirci Kawa; başkaldırının kıvılcımı, Newroz ise; direniş,
başkaldırı ve zulme karşı zafer günü olarak kutlanır.

21 Mart'ta isyancı Kawa'nın direnişi Newroz'a başka bir anlam daha
katarak bu bayramı daha da anlamlı hale getirmiştir. Dağlarda ateşler
yakarak aydınlığı, bilgiyi, canlılığı ve iyiliği kısacası karanlığın
sisini yaran ışıkla sembolleştirmiştir. Direnişin ve mücadelenin
sembol günü haline gelmiştir Newroz...
Bugünün yerel ve küresel Dehak'larına karşı isyan eden Kawa'ları olan
biz anarşist-komünarlar ne istiyoruz?

Bugün Ortadoğu'da devam eden savaşlara, işgallere, asimilasyonlara ve
her türden kimliğin yok sayılmasına karşı mücadele ederek günümüz
Dehak'ına karşı serhildan ve isyan ateşini her yerde yakmak tarihin
bugünün isyancılarına yüklediği bir sorumluluktur.

Ancak Ortadoğu´da sömürgeci işgal ve kapitalist sistem aşılmadan
halklar özgürleşemez. Kapitalist-sömürgeci düzen, her zaman olduğu
gibi bugünde başkaldıran halkların üzerine bombalar yağdırmakta,
onları yıldırmak için her türlü faşist ve ırkçı yönteme başvurmaktan
kaçınmamaktadır. Bizler devlet terörüne karşı halkların devrimci
nüvesini yansıtan bir öz örgütlülük biçimini, kapitalist sisteme
alternatif, ortak mülkiyete dayalı kolektif üretimi özgürlükçü yaşam
alanlarında; komünlerde kurmak için mücadele ediyoruz. Aşağıdan bir
örgütlülük çerçevesinde bu biçimi kurmak yerli halkların öz gücünü
yansıtmak anlamına gelmektedir. Halkların öz gücü ve devrimci anarşist
serhildan, iktidara ve onun militarizmine karşı yegane silahtır.
Örgütlü bir halkın devlete ihtiyacı olmadığı inancıyla bizler
halkların devletlere karşı eşit koşullardaki gönüllü birlikteliğini,
mücadele ortaklığını ve dayanışmayı öncül hedeflerden biri olarak
önümüze koyuyoruz.

Anadolu'da, Mezopotamya'da, Balkanlar'da, Asya'da Afrika'da,
Amerika'da, kısacası tüm yeryüzünde şirketlerin ve devletlerin ezilen
halklara ve doğaya açtığı sömürü, işgal ve köleleştirme savaşına karşı
halkların özgürlükçü ve yatay öz-örgütlenmelerini temel alan bir
sosyal mücadeleyi örgütlemenin zorunluluğunu hissediyoruz.

Kürt halkının onlarca yıl süren direnişi, TEKEL işçilerinin mücadele
kararlılığıyla enerji kazanan farklı iş kollarında çalışanların sosyal
hakları için başlattıkları mücadeleler, devlet terörüne karşı yükselen
rahatsızlık, kentsel dönüşüm çerçevesinde büyük metropollerde
fakirlere karşı yürütülen sürgün projelerine karşı başlayan barınma
hakkı mücadeleleri, İkizdere, Fındıklı, Cide, Senoz, Görele, Sinop
gibi Karadeniz'in bir çok yöresinde, Mersin'de, Munzur'da,
Hasankeyf'te, Allianoi'de, Yuvarlakçay'da, Bursa'da, Erzurum'da,
coğrafyanın neredeyse bütün yörelerinde yapılması planlanan barajlara,
madenlere, nükleer, HES ve termik santrallere karşı başlatılan
direnişler farklı yerelliklerden insanların öfkesinin gitgide
arttığının göstergesi olduğu gibi yöreler ve yereller arasında
bağların oluşturulduğu bir örgütlenme ve direniş biçimi bugünün
Dehak'ının alaşağı edilmesi için hayati bir önem taşıyor.

Halklar sömürü, baskı, gasp ve zulmün asıl kaynağı olan yerli ve
yabancı sömürgeciler olan devletleri başlarından defetmeden asla
özgürleşemeyecektir...Bu yüzden her birimize sorumluluk düşmekte, elit
efendilere ve sömürgecilere yaşam alanı bulamayacakları bir biçimde
kendi yaşamlarımızın kontrolünü ellerimize geçirmeli ve tahakkümün tüm
kurumlarını tarihe gömecek serhildanları örgütlemeliyiz.

Örgütlü bir halk devlete ihtiyaç duymaz!

Devletsiz Mezopotamya!
Devletsiz Dünya!

Biji biratiya gelan!

Biji anarşi!

Biji serhıldan!

Biji NEWROZ!
-------------------------------
Anarşist Komünarlar
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center