A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Solidariteit bijeenkomsten voor FAU berlijn in Amsterdam

Date Sat, 20 Mar 2010 15:25:55 +0200


Kom naar de Anarchistische Bibiliotheek /Bollox ---- Eerste ---- Schinkelstraat 14-16 te Amsterdam ---- Op zaterdag 27 Maart Film/info/benefiet ---- 19:00 Soep en aansluitend info/update praatje over het verbod van de FAU --- Berlijn ---- 20:00 Film: Louise Michel (Benoit Delephine 2008) ---- Frans gesproken / Engels ondertiteld ---- Na hun ontslag besluit een groep fabrieksarbeidsters hun laatste salaris bij elkaar te leggen en daarmee een huurmoordenaar in te huren om hun (ex) baas mee te vermoorden. ---- Op zaterdag 24 April Film/info/benefiet 19:00 Soep en aansluitend info/update praatje over het verbod van de FAU Berlijn ---- 20:00 Film: Blue Collar (Paul Schrader 1978) ---- Engels gesproken / Nederlands ondertiteld ---- Na voor de zoveelste keer door hun baas en de vakbond genaaid te zijn, ---- Besluiten drie automonteurs uit Detroit de vakbondskas te stelen.
Met Richard Pryor en Harvey Keitel
------------------------------------------------------------------------
De FAU Berlijn (anarcho syndicalistische vakbond in Duitsland) is al enkele maanden
verwikkeld in een hoog oplopend conflict met de Bioscoop Babylon in Berlijn, justitie en
de sociaal democratische vakbond VERDI.

Een aantal arbeiders bij de bioscoop Babylon waren in conflict met de---directie en waren
lid van de FAU Berlijn, Zij zijn samen acties gaan voeren voor beter loon en betere
arbeidsvoorwaarden. De Directie ging al vrij snel op ramkoers en starten een rechtszaak
tegen de FAU, De directie vond dat de FAU geen vakbond was en dat ze moesten stoppen met
oproepen tot een boycot.

De rechter gaf de directie gelijk en (gebaseerd op een anti vakbonds wet uit nazi
Duitsland) oordeelde dat de FAU zich geen vakbond mocht noemen en moest stoppen met acties
tegen de bioscoop, op straffen van geldboetes tot 10.000 euro en of gevangenis straffen.
Tegelijk sloot de directie een deal met de sociaal democratische vakbond VERDI, zodat de
arbeiders die lid zijn van de FAU buitenspel zijn gezet en er een "nieuwe" CAO is voor de
arbeiders die niet lid zijn van de FAU.

Dit is een zware ondermijning in het basis recht voor vrije vereniging en arbeidsrecht,
een ieder is vrij zich te organiseren zoals men dat zelf wenst te doen. Dit kan
verstrekkende gevolgen hebben voor buurt comitiees of huurdersverenigingen die en militant
en grassroots karakter hebben.

Want dat is wel de kern waar het hier om gaat, ieder geluid van verzet en militante en een
waar alternatief word op deze manier direct de kop ingedrukt.


Anarchistische Groep Amsterdam/de Vrije Bond
postbus: 16521 1001 RA Amsterdam

bezoekadres: Anarchistische Bibliotheek
iedere zaterdag van 14:00-18:00
Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam

lezen: Directe Actie
onregelmatig verschijnend gratis blad van de AGA

nieuwe webstek:www.agamsterdam.wordpress.com
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center