A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Canada, anarchistisch blad Linchpin - Redactioneel: Bouw de algemene staking op! [en]

Date Tue, 29 Jun 2010 19:36:37 +0300


De rijken spelen en de rest betaalt. Dat zou het motto moeten zijn van de G20 bijeenkomsten die deze maand in het centrum van Toronto worden gehouden, aangezien de politieke leiders en zaken leiders van de 20 grootste nationale economieen discussiëren over een serie kwesties met een onderliggende vraag: hoe gaan ze de arbeiders in de wereld laten betalen voor de internationale financiële crisis? De voorgestelde bezuinigingsprogramma's zijn er duidelijk op gericht zeker te stellen dat arbeiders moeten bezuinigen, terwijl het de kapitalisten wiens systeem de crisis schiep wordt toegestaan willekeurig rijkdom op te stapelen en te vernietigen. ---- Arbeiders uit Ontario wordt verteld dat ze de buikriemen moeten aanhalen, lonen worden bevroren of
verlaagd, stakingen worden in zowel de publieke als de private sectoren
geprovoceerd, een breed bereik van sociale programma's worden beperkt en
publieke bezittingen worden verkocht tegen uitverkoop prijzen.
Op zo?n wijdverspreide aanval op de hele arbeidersklasse kan alleen met
succes worden gereageerd door alle arbeiders die samen staan en onze
collectieve macht als arbeiders om onze arbeid terug te trekken in een
algemene staking gebruiken.
Een algemene staking is een staking van alle bedrijfstakken in een stad of
regio, bijvoorbeeld Ontario, die zowel bij een vakbond aangesloten arbeiders
als niet bij een vakbond aangesloten arbeiders omvat, evenals actieve
deelname van gemeenschap organisaties. Het is een staking door arbeiders als
een klasse tegen de werkgevers als een klasse.
Er zijn in Canada eerder algemene stakingen geweest, zoals de algemene
staking in Winnipeg in 1919, die in Quebec in 1972, de nationale staking
tegen loon controles in 1976, en de Dagen van actie in 1996, die allemaal
lieten zien dat honderdduizenden arbeiders samen staakten.
Dit afgelopen jaar heeft een golf van algemene stakingen laten zien in
reactie op de economische crisis en bezuinigingsplannen van regeringen, in
Guadeloupe en Martinique, Griekenland, Spanje, Italië, Roemenie en een
nationale transport arbeiders staking in Zuid Afrika.

Algemene stakingen breken overal in de wereld uit omdat arbeiders weten dat
individueel staken met onze lokale vakbond, of zelfs met onze hele vakbond,
niet genoeg is om de bazen van multinationale bedrijven en de regering te
verslaan. De oude arbeiders leuze een dag langer, een dag sterker moet
worden vervangen doorhoe langer de piket lijn, hoe korter de staking.
Als je het er mee eens bent is het aan ons om een beweging voor een algemene
staking in Ontario op te bouwen. We moeten onze collega-arbeiders, de leden
van onze vakbonden, en het lokale, provinciale en nationale leiderschap van
de vakbond aanzetten om een onbeperkte algemene staking in Ontario uit te
roepen. Het is onze hoop als we deze strijd tegen de aanvallen tegen alle
arbeiders, in de publieke sector, de private sector en werklozen willen
winnen. Een strijd die verder gaat dan alleen maar protesteren tegen de
bazen en de staat, er naar streeft dit verrotte systeem af te sluiten. Dit
zal veel hard werk en opofferingen vereisen, maar het zal weinig zijn in
vergelijking met wat wij, en onze kinderen, dreigen voor de volgende
generatie te verliezen als we de bazen en bankers toestaan te winnen. Bouw de algemene staking op!

Bron URL: http://linchpin.ca/content/Work-workplace/Build-General-Strike

Links:
[1] http://linchpin.ca/vocab/Strikers-Guadeloupe

Bevrijd de Toronto 600!
Bouw de algemene staking op!
-----------------------------------------
Orig: (en) Canada, Anarchist journal Linchpin ? Editorial: Build the General
Strike!
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center