A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Canada, anarchistisch blad Linchpin - Redactioneel: Dit is hoe een politie staat er uit ziet! [en]

Date Tue, 29 Jun 2010 11:43:03 +0300


We leven in een politiek en economisch system dat gebaseerd is op constant geweld; uitbuiting van arbeiders, vernietiging van het milieu, oorlog, racistische politie moorden, honger en dakloosheid in een omgeving van overschotten, het ontkennen van land en zelfbestuur aan inheemse volkeren, het plunderen van de grondstoffen van de Derde Wereld en het bewapenen van repressieve regimes. Dit weekend werd dit geweld binnen de G8 en G20 top bijeenkomsten voortgezet. G20 leiders kwamen overeen de nationale tekorten in 2013 te halveren; de verwachte bezuinigingen op onderwijs -, sociale zekerheid - en gezondheidszorg programma's zullen ongetwijfeld nog steeds worden uitgevoerd over de ruggen van arbeiders en arme mensen. ---- In de straten van Toronto herinnerde de politie ons aan de bereidheid van de staat om grof geweld te gebruiken. Demonstranten die vanochtend op straat zaten bij een gevangenis solidariteit actie kregen te maken met gewelddadige aanvallen met knuppels en rubber kogels van de politie. Anderen werden door
de politie in elkaar geslagen en gearresteerd, terwijl ze werd verteld dat
ze moesten vertrekken. Slapende mensen zijn uit hun woningen getrokken, met
getrokken pistolen, in het midden van de nacht.
Tot nu toe zijn meer dan 600 mensen gearresteerd. Velen zijn geslagen.
Mensen die zijn gearresteerd zijn uitgekleed gefouilleerd en vastgehouden in
kooien, waarbij ze te maken kregen met lang uitstel bij het verkrijgen van
juridische steun, waaronder een dove man die geen hulp kreeg. Onder de
gearresteerde mensen zijn zowel burgerlijke als onafhankelijke journalisten,
evenals ongeveer 200 mensen, waaronder veel lokale bewoners, die gedurende
vier uur werden omsingeld door de politie en in de stromende regen werden
vastgehouden. Dit is hoe de staat reageert op iedereen die ontevredenheid
toont.
Common Cause staat in solidariteit met iedereen die werd gearresteerd of
door de politie werd aangevallen. Als anarchistische communisten zijn we
tegen ieder staatsgeweld. Terwijl het geweld op straat na dit weekend minder
zal worden, zal de politie niet weg gaan; ze zullen in Toronto blijven, of
terugkeren naar Hamilton, Montreal, Vancouver, of Calgary.

We zullen voortgaan ons te verzetten tegen beperkende maatregelen en ander
beleid dat ons in onze dagelijkse levens uitbuit en onderdrukt. Hoewel het
straatgeweld van vandaag in Toronto tegen ons was gericht gaat het geweld
van de staat in de hele wereld door. Het geweld van de kapitalistische staat
zal niet ophouden met het einde van de G20 topbijeenkomst; noch zal ons
verzet ophouden. We zijn met degenen die in Toronto werden gearresteerd, met
degenen die protesteerden, en met degenen in de hele wereld die door gaan te
strijden voor onze collectieve bevrijding.
Bevrijd de Toronto 600!
Bouw de algemene staking op!
-----------------------------------
Orig: (en) Canada, Anarchis journal Linchpin - Editorial: This is what a
police state looks like!
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center