A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanie, Anarchist Federation, Geen staat oplossing in Gaza [en]

Date Sun, 13 Jun 2010 18:37:57 +0300


Verklaring die door de groepen uit Manchester en Sheffield van de Anarchist Federation is verspreid over het conflict in Gaza, in solidariteit met de slachtoffers van het conflict, en voor het internationalisme. ---- Een ding is absoluut duidelijk over de huidige situatie in Gaza: de Israelische staat pleegt gruwelijkheden die onmiddellijk moeten ophouden. Met honderden doden en duizenden gewonden is het in toenemende mate duidelijk geworden dat het doel van de militaire operatie, die al in de planning fasen is geweest sinds het ondertekenen van de oorspronkelijke wapenstilstand in juni, is om Hamas volledig te breken. De aanval volgt op de blokkade tijdens de hele veronderstelde ?wapenstilstand?, die de levensomstandigheden van de inwoners van Gaza heeft vernietigd, de burgerlijke infrastructuur heeft geruineerd en een humanitaire ramp heeft geschapen die iedereen met een beetje menselijkheid zou willen proberen te beeinidigen.

Maar dat is niet alles wat over de situatie te zeggen is. Aan beide kanten
van het conflict is het idee dat je verzetten tegen Israel het steunen van
Hamas en diens ?verzetsbeweging? betekent zorgelijk algemeen. We verwerpen
dit argument volledig. Net als iedere andere groep van heersers is Hamas,
net als de andere belangrijke Palestijnse facties, blij en bereid om gewone
Palestijnen op te offeren om hun macht te vergroten. Dit is niet een of
ander vaag theoretisch punt ? gedurende een recentelijke periode waren de
meeste doden in Gaza een gevolg van gevechten tussen Hamas en Fatah. De
?keuzes? die worden aangeboden aan gewone Palestijnse mensen zijn
Islamistische gangsters (Hamas, Islamitische Jihad) of nationalistische
gangsters (Fatah, Al-Aqsa Martelaren brigades). Deze groepen hebben hun
bereidheid getoond om inspanningen van de arbeidersklasse om hun
levensomstandigheden te verbeteren aan te vallen, waarbij vakbondskantoren
in beslag werden genomen, prominente vakbondsleden werden ontvoerd, en
stakingen werden gebroken. Een spectaculair voorbeeld is de aanval op de
Palestijnse Arbeiders Radio door de Al-Aqsa Martelaren Brigades, vanwege
?het opstoken van interne conflicten?. Het is duidelijk dat een ?vrij
Palestina? onder de controle van een van deze groepen geen vrijheid zou
opleveren.
Als anarchisten zijn we internationalisten, keren we ons tegen het idee dat
de heersers en overheersten binnen een natie enige belangen
gemeenschappelijk hebben. Daarom verwerpen anarchisten Palestijns
nationalisme net zo goed als Israelisch nationalisme (Zionisme). Etniciteit
kent geen ?rechten? op land toe, waarbij de staat nodig is om ze af te
dwingen. Anderzijds hebben mensen een recht om er voor te zorgen dat aan hun
menselijke behoeften tegemoet wordt gekomen, en zouden ze moeten kunnen
leven waar ze willen, vrijwillig.
Daarom steunen we volledig, tegen de opdelingen en valse keuzes die worden
opgezet door het nationalisme in, de gewone inwoners van Gaza en Israel
tegen de oorlogvoering door de staat ? niet vanwege hun nationaliteit,
etniciteit, of religie, maar eenvoudigweg omdat ze echt levende, voelende,
denkende, lijdende, strijdende mensen zijn. En deze steun moet volledige
vijandigheid betekenen tegenover allen die ze zouden onderdrukken en
uitbuiten ? de Israelische staat en de westerse regeringen en bedrijven die
aan Israel wapens leveren, maar ook alle andere kapitalistische facties die
gewone arbeidersklasse Palestijnen misbruiken bij hun strijd om de macht. De
enige echte oplossing is een collectieve oplossing, gebaseerd op het feit
dat we als een klasse, wereldwijd, uiteindelijk niets anders hebben dan onze
mogelijkheid voor anderen te werken, en alle belang hebben bij het
beeindigen van dit systeem ? het kapitalisme ? en de staten en oorlogen die
het nodig heeft. Dat dit een ?moeilijke? oplossing lijkt te zijn betekent niet dat het niet
de juiste oplossing is. Iedere ?oplossing? die eindeloze cyclussen van
conflict betekent, wat datgene is wat het nationalisme vertegenwoordigt, is
helemaal geen oplossing. En als dat het geval is, is het feit dat het
?eenvoudiger? is niet van belang. Er zijn sectoren van de Palestijnse
maatschappij die niet worden overheerst door de mogelijke heersers ?
protesten die worden georganiseerd door dorpscomite?s op de Westelijke
Jordaanoever bijvoorbeeld. Die verdienen onze steun. Net als degenen in
Israel die weigeren te vechten, en die zich verzetten tegen de oorlog. Maar
niet de groepen die Palestijnen oproepen te worden afgeslacht in hun naam,
door een de meest geavanceerde legers in de wereld, en die bewust burgers
aan de andere kant van de grens aanvallen.
Noch een staat noch twee staten, maar geen staten.
Ongeacht wie sterft, winnen Hamas en de Israelische staat.

9 januari 2009
--------------------------
Orig: (en) Britain, Anarchist Federation, No state solution in Gaza.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center