A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Welke vrijheid - essay over vrijheid en beschaving, door Weia Reinboud

Date Sun, 13 Jun 2010 08:09:38 +0300


In het essay gaat het om de vraag hoe een samenleving op vrijheid gegrondvest zou kunnen worden. Eerst moet dan het begrip ?vrijheid? onder de loep genomen worden, want het is te veelomvattend en daardoor te vaag om zondermeer gebruikt te kunnen worden. -- De flaptekst van het boek: ?Vrijheid staat op een voetstuk, maar de ene vrijheid is de andere niet - zakkenrollers en zakkenvullers nemen de vrijheid om dingen te doen die niet altijd even sociaal gevonden worden. Binnen alle mogelijke vrijheden kan, vanuit het niveau van de samenleving gezien, onderscheid aangebracht worden tussen vrijheden die beter of slechter uitpakken. Of in andere woorden: vrijheden die beschaafder of onbeschaafder zijn. In dit essay wordt het een en ander gezegd over verschillende soorten vrijheid, over de verhouding van individu en samenleving, over schaarste en geld, over honger en kapitaal, over ellende en oorzaken, over straffen en regelen, over rijk en arm. Er blijkt genoeg aanleiding te zijn voor kritische opmerkingen, maar ook genoeg voor positieve verhalen.?

In het boek ontstaat aan de hand van een paar simpele voorbeelden een
verdeling in vier soorten vrijheid. Gaandeweg wordt dan ook duidelijk dat
zowel individuen als samenlevingen vrijheid vaak een stuk serieuzer zouden
kunnen nemen.
Weie Reinboud (1950) studeerde een jaar natuurkunde, daarna sociale
wetenschappen en later in zelfstudie filosofie. Zij schreef boeken
(waaronder ?Hoe komen kringen in het water ? aardige filosofie? en
?Modellisme ? over skepticisme en de productiviteit van het denken?),
brochures en artikelen over uiteenlopende onderwerpen ? vaak politieke,
economische en ethische kwesties waarin vrijheid een onderliggend thema is.
Weia Reinboud: ?Het woord ?vrijheid? neemt men o zo vaak in de mond, maar
bij nadere beschouwing blijkt dat er slechts heel bepaalde vrijheden bedoeld
worden. Dat leidt tot een praktijk waarin men nogal eens een loopje neemt
met allerlei vrijheden, in het bijzonder de vrijheden van anderen. Dat wilde
ik eens wat nauwkeuriger onderzoeken, maar dan wel in essayvorm om ook
allerlei interessante zijpaden te kunnen bewandelen. Intussen bevat het boek
ideeën over hoe een samenleving op vrijheid gegrondvest kan worden. Mooi
perspectief! Hoewel het zou kunnen dat veel mensen daar geen zin in hebben.?

96 bladzijden, 9 euro; februari 2010; isbn 978-90-73034-48-8

De eerste recensie is al binnen: ?Als er een inburgeringsexamen bestond voor
de mensheid, dan zou dit boekje bij de verplichte stof moeten horen. In 52
korte hoofdstukjes geeft de schrijfster een visie op de rol van vrijheid in
de samenleving. Daarbij paart zij een grote emotionele betrokkenheid bij
mondiale problemen van armoede, honger en vervuiling aan een minstens zo
grote rationele trefzekerheid bij de analyse van de relevante begrippen en
systemen. En dat alles schrijft zij op in een taal die simpel is, direct, en
helder, en die voldoende humor bevat om de inhoud licht te houden. De
schrijfster draagt het hart links van het midden. Dat ontslaat
andersdenkenden niet van de verplichting om haar argumenten serieus te
nemen. (?) Met noten en een korte boekenlijst? (Dick van der Steen,
NBD/Biblion).
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center