A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Modellisme, over skepticisme en de productiviteit van het denken, door Weia Reinboud

Date Sun, 13 Jun 2010 08:06:11 +0300


Je neemt iets waar en verbaast je dat een ander het over het hoofd ziet. Of je neemt iets waar, het is anders dan je verwachtte, maar je weet niet of je je simpelweg vergiste, of dat je je ideeën kunt repareren of dat je helemaal opnieuw moet beginnen te denken. En als je opnieuw begint, waar haal je dan nieuwe ingrediënten vandaan? En dan heb je iets moois bedacht, je doet je best het te onderbouwen, en anderen zien er het interessante niet van. ---- Mensen blijken heel goed langs elkaar heen te kunnen denken. Zowel in het
wetenschappelijke als in het daagse denken spelen al dit soort problemen en daarom worden begrippen als ?waarheid? en ?werkelijkheid? al heel lang bekritiseerd ? onder meer door skeptici van allerlei slag. Toch worden deze kwesties liefst omzeild; hele rijen boeken zijn volgeschreven met pogingen om de door skeptici opgeworpen uitdagingen te weerleggen.

In dit boek gaan het andersom. In de gangbare filosofie is door de eeuwen
heen skepticisme steeds dichter benaderd doordat telkens weer stukjes van
het idee ?waarheid? afgevoerd moesten worden ? een klein stukje verder gaan
ligt eigenlijk voor de hand. Je komt dan terecht in een vorm van skepticisme
die veel voordelen heeft: het denken wordt er productiever van en discussies
zouden er gezelliger en vruchtbaarder van kunnen worden. De meeste mensen
zijn al skeptisch over de ideeën van andersdenkenden ? en die kritische
benadering verdienen ook de eigen ideeën.

Weia: Van 1983 tot 1989 waren we aan het schrijven aan ?Hoe komen krijgen in
het water? en ?Het beste voor de aarde? en al schrijvend kwamen we steeds
meer in skeptisch vaarwater. Dat was geen opzet, opzet was juist om onze
ideeën op hun stevigst op te schrijven. We stieten echter op alle problemen
die vastzitten aan begrippen als ?kennis?, ?waarheid? en ?werkelijkheid?,
problemen waar al hele bibliotheken over volgeschreven zijn. Dat is allemaal
heel interessant, maar opmerkelijk is dat de uiterste consequentie, kiezen
voor een vorm van skepticisme, zelden naar voren wordt gebracht. Wij hebben
het in ?Kringen? ook nog net niet hardop gezegd, alleen in de bijlage heb ik
het woord ?modellisme? ingevoerd. En dat is feitelijk een vorm van
skepticisme.

Ik heb dit boek geschreven om dat modellisme steviger neer te zetten.
Skepticisme heeft nogal een slechte naam, terwijl toch in de gangbare
filosofie door de eeuwen heen skepticisme steeds dichter benaderd werd door
telkens weer stukjes van het idee ?waarheid? af te knagen. Knaag nog een
stukje verder en je zit volgens mij in een vorm van skepticisme die veel
voordelen heeft: het denken wordt er productiever van en discussies zouden
er gezelliger en vruchtbaarder van kunnen worden. De meeste mensen zijn al
skeptisch over de ideeën van alle andersdenkenden, nu alleen nog ook over de
eigen ideeën. 128 bladzijden, 12 euro 50; juli 2009; ISBN 978-90-73034-47-1.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center