A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, BAAM #33 van de Boston Anti-Authoritarian Movement - Lucy Parsons: Een Leven van Strijd door Adrienne [en]

Date Sun, 25 Jul 2010 23:45:30 +0300


De gegevens over Lucy Parsons? jonge leven zijn op zijn best vaag. Haar mysterieuze oorsprongen zijn ontstaan door het feit dat ze weigerde over zichzelf te praten, waarbij ze eenvoudigweg zei ?De zaak staat boven jou en mij.? Gezien het feit dat ze in 1853 in Texas werd geboren uit gemengd Mexicaanse, inheemse en zwarte afkomst is het bijna zeker dat ze in slavernij werd geboren. Ze overleefde de chaotische nasleep van de Burgeroorlog en KKK terrorisme, niet het minste mysterie van haar leven is hoe of wanneer ze kon lezen, aangezien ze zichzelf het grootste deel van haar leven ondersteunde door haar schrijven en publicaties. Ze verscheen ergens tussen 1869-1871 op de radicale radar, toen ze Albert Parsons ontmoette, een blanke drukker en een veteraan van het leger van de Confederatie die radicaal republikein was geworden, waarbij hij streed voor Wederopbouw en stemrecht voor zwarten.

Door de staat goedgekeurd of niet, de Parsons trouwden in 1872, vluchtten in
1873 naar Chicago, toen het hen overduidelijk werd gemaakt dat de KKK hun
huwelijk van gemengde rassen niet goedkeurde. In Chicago vestigden ze zich
om twee kinderen te krijgen en voor hun levensonderhoud te zorgen, Albert
als een drukker, Lucy als een kleermaker. Binnen een jaar of twee raakte het
gelukkige paar betrokken bij radicaal arbeid beleid en het schrijven voor
een socialistische krant. Ze werden snel gerespecteerde en invloedrijke
leden van Chicago?s radicale gemeenschap, Albert in de drukkers vakbond en
Lucy met de Arbeidsters Vakbond. In 1883 hadden de Parsons het vertrouwen
verloren in de macht van wetgeving om mensenrechten te beschermen, waren
uitgeput door reformistische methodes en ideologie, en waren solide
anarchistisch. Echter, ze sneden hun banden met niet-anarchistische
arbeiders groepen niet door, en Lucy?s behendige en machtige toespraken
maakten haar tot een effectieve agitator van arbeiders. De Parsons werden in
de hele wereld bekend tijdens de Haymarket Affaire in 1886. Terwijl de
kranten alle anarchisten er van beschuldigden gewelddadige, bloeddorstige
moordenaars te zijn en het leven van haar man in gevaar was, had Lucy
Parsons geen tijd nodig om te aarzelen en ondernam in plaats daarvan actie.
Ze wierf fondsen, publiceerde essays en artikelen, schreef brieven en ging
op nationale spreek toernees om aan het land te verklaren wat er echt was
gebeurd. Haar appel vroeg om gerechtigheid voor haar kameraden die in
gevaar waren terwijl ze de kapitalistische uitbuiting van arbeiders afwees. Vanaf het moment dat de Haymarket Martelaren schuldig werden bevonden en in
1887 tot de doodstraf werden veroordeeld tot ze in 1942 stierf bij een brand
in haar huis, bracht Parsons haar leven door met schrijven en toespraken
houden. Haar gevoelens over de juridische moord op haar man mogen nooit
volledig bekend zijn geworden, maar zij kon niet onder de duim worden
gehouden. Ze ging verder met schrijven, toespraken houden en een radicaal
publiek figuur zijn. Het hardnekkige imago van Lucy Parsons als de
tragische, door verdriet neergeslagen weduwe van de grootse anarchistische
martelaar of, zoals de New York Times het uitdrukte, ?Mevrouw Lucy Parsons,
de gekleurde vrouw van de gedoemde anarchist uit Chicago, A.R. Parsons?, is
een vermoeiende en onnauwkeurige manier om iemand te zien die voor zichzelf
herhaaldelijk bewees een toegewijde revolutionair te zijn. Lucy Parsons was
actief in de strijd voor bevrijding gedurende meer dan 65 jaar, waarvan 55
jaar na de dood van Albert Parsons. Ze werkte mee aan, en beheerde haar
eigen, kranten, Lucy Parsons schreef over een groot aantal onderwerpen
waaronder het anarchisme, de berichten van de IWW (die ze mede had
opgericht), de uitbuiting van vrouwen, ras en gender gerechtigheid,
zuidelijke lynchpartijen (jaren voordat Ida B. Wells begon met haar
uitgebreide campagne), kinderarbeid, geboortebeperking, vrijheid van
meningsuiting en het recht op zelfverdediging, onder andere. Omdat ze
regelmatig het land door trok en in het openbaar sprak werd ze vaak vanwege
haar ideeën gearresteerd. Lucy Parsons was levenslang bezig met het werken met anti-kapitalistische
organisaties waarvan ze voelde dat ze voor arbeidersrechten waren. Nadat de
anarchistische beweging in de VS door regeringsrepressie uiteen viel begon
Parsons te werken voor de International Labor Defense, een front groep voor
de Communistische Partij die betrokken was bij de verdediging van de
Scottsboro 9 en Angelo Herndon, onder andere, ?omdat ik wat wilde doen om de
slachtoffers van het kapitalisme te helpen verdedigen?. Sommige bronnen
concluderen uit haar non-sektarische opvatting dat ze zich had aangesloten
bij de Communistische Partij, hoewel er een volledige afwezigheid van bewijs
is om deze stelling te ondersteunen, om maar te zwijgen over Parsons?
nauwelijks verborgen afkeer van het Volksfront, toen ze in 1934 aan een
anarchistische kameraad schreef ?De Roosevelt wind heeft de radicale
beweging naar de hel geblazen!? In 1930, op de leeftijd van 77 jaar, bracht
een oudere Lucy Parsons een tekst over de Dag van de Arbeid uit waarin ze
verklaarde: Ik ben een anarchist: Ik hoef geen verontschuldigingen te maken
tegenover enige man, vrouw of kind, omdat ik een anarchist ben, omdat het
anarchisme de kiem van vrijheid in diens baarmoeder draagt. Vanwege haar achtergrond van verschrikkelijke onderdrukking was de belezen
Lucy Parsons in een unieke positie om de overheersende sociale orde te
veroordelen. Terwijl ze de aandacht voor haarzelf persoonlijk afleidde,
bracht ze 65 jaar door met een elegant aandacht trekken voor economische-,
ras- en gender kwesties, waarbij ze tot haar laatste adem voor gerechtigheid
vocht. Zoek het Lucy Parsons Center op! De geheel door vrijwilligers en
collectief beheerde radicale boekwinkel en ontmoetingsplek voor de
gemeenschap is te vinden bij de 549 Ave in Boston?s South End.
www.lucyparsons.org
Biografische informatie en geschriften, allemaal van Lucy E. Parsons en Gale
Ahrens, Freedom, Equality & Solidarity: Writings & Speeches, 1878-1937
(Chicago: Charles H. Kerr, 2004).
-------------------------------
Orig: (en) US, BAAM #33 of the Boston Anti-Authoritarian Movement ? Lucy
Parsons: A Life of Struggle by Adrienne.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center