A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Chili, Al onze steun voor de vormen van strijd van het Panamese volk! Door Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construccion - SINTEC* (ca, fr, en)

Date Sun, 25 Jul 2010 13:09:00 +0300


Openbare verklaring door de SINTEC in solidariteit met het Panamese volk, dat wordt onderdrukt door de regering Martinell. ---- We drukken onze totale verwerping uit van de Panamese regering en onze onvoorwaardelijke steun aan onze arbeidersklasse kameraden in Panama, volgend op de afschuwelijke daden van bloedvergieten en repressie die werden uitgevoerd door de regering van Panama, die wordt geleid door Ricardo Martinelli, tegen het Panamese volk en, specifiek, de vervolging, het vermoorden, en het gevangen zetten van leiders van het Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales (Nationaal Front voor de Verdediging van Sociale Rechten - FRENADESO en het Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construccion y similares (Enige Nationale Vakbond van Bouw Industrie Arbeiders - SUNTRACS).

Al onze steun aan de vormen van strijd van het Panamese volk!

Deze golf van repressie heeft geresulteerd in zes doden, 150 gewonden en
honderden gearresteerden. Er zijn ook de zeer selectieve arrestaties geweest
van kameraden als Jaime Caballero, assistent algemeen secretaris van
SUNTRACS, die in Chiriqui werd gearresteerd en werd overgeplaatst naar de
hoofdstad (waar hij nog steeds in de La Joya gevangenis wordt vastgehouden).
Ook zit op de zelfde tijd FER-29 leider, Kuna jeugdleider en lid van de
FRENADESO Noticias alternatieve media site, Ronaldo Ortiz, gevangen, samen
met Alexis Garibaldi van de vakbond SUNTRACS.

SUNTRACS leiders Genaro Lopez en Saul Mendez verbergen zich nu, samen met
andere kameraden, als gevolg van een arrestatiebevel dat is uitgegeven voor
hun arrestatie. Het is bekend geworden dat de autoriteiten de bedoeling
hebben om hem naar de La Joya en La Joyita gevangenissen te sturen, waar ze
op bevel van de staatsveiligheid krachten zouden worden vermoord door gewone
criminelen.

Volgens officiële data wordt geschat dat tegen bijna 20 vakbondsleiders
arrestatiebevelen zijn uitgegeven. Naast degenen die al zijn genoemd zitten
ook onder andere de kameraden Andres Rodriguez, Mario Almanza, Marco
Andrade, Gabriel Castillo, Dalia Morales, Yaritza Espinoza, Juan Saldana,
Ariel Rodriguez, Gloria Castillo, Juan Carlos Salas, Carlos Obaldia, David
Nino, Eustaquio Mendez, Marco Guzman, Maribel Gordon, Cristian Diaz, Cle
Osvaldo, Juan Ramon Herrera en Juan Jovane in de vuurlinie.

Alle boven genoemde evenementen zijn verbonden met een serie demonstraties
die werden uitgevoerd door de arbeiders en het Panamese volk tegen de
recente slachting door de regering van Ricardo Martinelli namens de bazen,
waarbij het volk wordt geconfronteerd met dingen als veranderingen in de
arbeidswetgeving (ontworpen om vakbondsvorming en stakingen in te dammen),
het aannemen van drie uitvoerende bevelen en Wet 30 (bekend als de ?Saus
Wet?) [1], evenals een verhoging van de btw van bijna 40%, wat voor het
Panamese volk een gewelddadig effect heeft gehad op de kosten van het
levensonderhoud. Tenslotte heeft de regering een Gevangenissen Wet
aangenomen die sociaal protest criminaliseert.

In dit stadium is het essentieel dat de steun en solidariteit van onze
klasse naar het Panamese volk en sociale activisten gaat, die zich er van
bewust zijn dat zo?n misbruik van autoriteit niet ongestraft kan blijven. We
eisen daarom de vrijlating van alle politieke gevangenen en de vervolging en
bestraffing van deze tirannen.

Voor arbeiders eenheid en organisatie!

Lang leve degenen die strijden!

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construccion (SINTEC), Chili.

Vertaling door het Kantoor voor Internationale Betrekkingen van de FdCA.

Noot van de vertaler:
1.De ?Ley Chorizo? is een mengsel van hervormingen van 9 verschillende
wetten, waaronder grote veranderingen van de arbeidswetgeving (die,
bijvoorbeeld, bazen de macht geven om stakende arbeiders te ontslaan, of de
verplichting verwijderen om vakbond bedragen te betalen), het strafrecht
(het criminaliseren van protest, verplichte DNA testen voor iedereen die
onder politie onderzoek is), de milieuwetgeving (waarbij projecten van
milieu onderzoek worden uitgezonderd omdat ze worden beschouwd als zijnde
van ?sociaal belang?) en immigratie wetten. De wet is zeer impopulair onder
grote delen van de Panamese bevolking, aangezien het de politie de
mogelijkheid geeft om straffeloos op te treden.
*Een antiautoritair antikapitalistisch syndicaat.
-------------------------------
Orig: (en) Chile, All our support to the struggles of the Panamanian people!
by Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construccion ? SINTEC* (ca,fr).
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center