A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, anarchistische Workers Solidarity #116 - Er is een andere manier [en]

Date Sat, 17 Jul 2010 15:03:27 +0300


Biedt het systeem waar we onder leven, het kapitalisme, genoeg mogelijkheden voor het bereiken van blijvende oplossingen voor alle problemen die het veroorzaakt? Natuurlijk, sommige verbeteringen worden bereikt en sommige problemen worden verlicht. Toch ontstaan ook nieuwe soorten problemen, in een maatschappij die snel verandert, constant zoekend naar nieuwe manieren om winst te maken. ---- Het kapitalisme is gebaseerd op het concept van een minderheid die de controle heeft over de meerderheid, van de baas over de arbeider. Het wordt gedreven door een lust voor winst, in plaats van door een verlangen om menselijke behoeften te bevredigen. Het kan economische zekerheid niet garanderen omdat de ?groei en krimp? cyclus er eigen aan is. ---- Dat is waarom anarchisten van het kapitalisme af willen komen.

Het winst systeem zal voortgaan op diens blinde pad, tenzij we onszelf organiseren voor een alternatief. Maar wat is het alternatief?
Anarchisten staan voor:
Gemeenschapsbezit, wat betekent dat de hulpmiddelen van de wereld (zoals
fabrieken, land, kantoren, transport bedrijven, olie & gas velden) in
gemeenschappelijk bezit zijn van de gehele bevolking. Dit zal betekenen dat
iedereen het recht heeft om deel te nemen aan de besluitvorming over hoe
wereldwijde middelen zullen worden gebruikt, en om de voordelen er van te
delen. Productie voor gebruik, en uitgevoerd op een voor het milieu duurzame
wijze. Als de enorme natuurlijke en technische hulpmiddelen van de wereld
gemeenschappelijk worden gehouden en democratisch worden gecontroleerd, zou
het enige doel van de productie zijn om tegemoet te komen aan menselijke
behoeften, en om dit te doen op een wijze die onze planeet voor toekomstige
generaties in een goede conditie houdt. De oude leuze van ?van ieder naar
vermogen, voor ieder naar behoefte zou ons doel zijn. Directe democratie is
voor het anarchisme essentieel. We zijn voor een maatschappij waarin de
enige grens voor de vrijheid van het individu is dat ze niet de zelfde
vrijheid van anderen ontkennen, en waarin iedereen het recht zal hebben om
mee te doen aan de besluitvorming over de besluiten die ze aangaan.
Arbeiderscontrole van de werkplek, buurt controle van de buurt; en alles
efficiënt georganiseerd op een nationale en internationale schaal.
PDF van Workers Solidarity 116 Web Editie 2.92 Mb
http://www.wsm.ie/sites/default/files/WS116-Print.pdf

Orig: (en) Ireland, Anarchist Workers Solidarity #116 ? There is Another
Way.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center