A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Online Medya] Bir Anarşistle Röportaj 2009-08-08

Date Sun, 10 Jan 2010 17:52:58 +0200


BİR ANARŞİSTLE RÖPORTAJ / 2009-08-08
Geçenlerde bir dostum ile sohbet ederken konu Yunanistan Öğrenci
Hareketi’ne geldi. Bunun üzerine, Yunanistan’daki öğrenci hareketinin,
Anarşizm üzerinden politikleşmesi ve bunun nedenlerini düşündük.
Anarşistleri pek tanımıyorduk, ancak internet üzerinden Anarşist
arkadaşlarla tanıştık. Kendilerini ve ideolojilerini anlatmalarını
istedik.Uzunca bir sohbet sonrasında kendi hazırladıkları fanzinleri
bize verdiler ve ben de bunun üzerinden size Anarşistleri biraz
tanıtmak istedim.
"Farklı olmak…İçerde,dışarıda,evde,okulda,sokakta,her yerde farkını
göstermek…Mevcut düzene karşı olmak, her türlü genellemenin dışında
durmak ve bunu ifade etmek;yazdığınla, çizdiğinle, giydiğinle,
çaldığınla, söylediğinle, konuştuğunla, dinlediğinle, yaşamınla…Önüne
konulan her duvara balyozla, çekiçle saldırmak…
Kısaca "İSTİSNA" olmak ! Bizler birer istisna’yız ve bununla gurur
duyuyoruz.Saçmalıyoruz,şaşırtıyoruz,bozuyoruz,yapıyoruz,yıkıyoruz,yaratıyoruz!
Derler ya
İstisnalar kaideyi bozmaz …Biz bozmaya geliyoruz ! "

Fanzinlerinde (fanatic+magazin) kendilerinden böyle bahsediyorlardı
ve mevcut düzenin kirliliğinden artık bıktıklarını anlatıyorlardı.
Yaklaşık bir saatlik bir sohbet sonrasında onlarla röportaj yapmak
istediğimizi söyledik ve kabul ettiler. Yaklaşık üç gün sonra aynı
kafe’de buluşup röportajımızı gerçekleştirdik;

Biz: Öncelikle merhaba. Son zamanlarda özellikle Yunanistan Öğrenci
Hareketi ile gündeme geldiniz, ancak sizin hakkınızda pek bilinen bir
şey yok. Medya, genelde, sizi düşman olarak görüyor ve eminiz siz de
onları öyle görüyorsunuz…
(Gülüşmeler) Biraz kendinizden bahseder misiniz ?

Anarşist Dost : Merhaba. Biz 21. yüzyılda bataklığın dibine varmış,
sefaletin böğrüne inmiş, açlıktan ölmüş, sömürülmüş ve söz hakkı
verilmemiş insanlar olarak her zaman insan olmanın yanındayız! Bizden
önce ve sonra atılmış tüm bombaları üstümüze alınmış, ölen her anneyi
annemiz sayarak acılar çekmiş… İşkencelerde öldürülmüş, savaşlarda
sakat kalmış, eğitim kurumlarında aptallaştırılmış insanların sesi
olarak bugün de varız! Kan emmekten dönen gözleri, kan akıtmaktan zevk
duyan devletleri ve bunu duygusal sömürü haline getiren politikacıları
yok etmek için bugün de varız! Hayatta kendimizden değerli hiçbir
şeyimiz yok, hayatımızdan değerli hiçbir şey yok… Bizi ne empoze
ettikleri toprak aşkı nede Tanrı’ları olan para ilgilendirmiyor, Biz
sadece insanca, dostça… renk, dil, din, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin
dayanışmanın esas olduğu bayraksız dünyaların peşindeyiz, insan
olmanın verdiği akılla bugün ne savaşlara, ne devletlere, ne silahlara
ihtiyaç olmadığını bağırarak söylüyoruz ve söylemekte ısrarcıyız!


Biz : Belki abes bir soru olacak ancak okuyucularımız eminiz merak
ediyordur. Neden Anarşist oldunuz ?

Anarşist Dost : Bu soruya ancak kişisel cevabımı verebilirim, ama
tahmin ederim ki, bir çoğu aynı şeylerden ötürü girmiştir. Bizden
önceki sosyalist dalgalanmayı biliyoruz. Saklanan gerçekleri de
biliyoruz, Sovyetler hapishanelerinde ölen Anarşistlerden de haberimiz
var. Ben şöyle cevap vermeyi isterim bu soruya; Birilerinin çıkarını
düşünmeden önce kendine olan saygını savunan kaç fikir vardır?
Yönetilmeyi reddetmek sizce ne kadar mantıksızdır.
İlk girişim bir kitapla oldu bu konuya. Daha sonra daha çok kitap,
fanzinler ve arkadaş ortamı derken iyice bilgi edinmiş olduk…Merak
ettim ve araştırdım, insanlar için gerçekten iyi huy besleyen ve bir
kesimin asla çıkar amaçlı kullanamayacağı kaç düşünce akımı vardır.
Bunu okuyucularınızda araştırıp kendine sorduğunda eminim fazla
sonuçla karşılaşmayacaklardır.


Biz: Neden bankalara, süpermarketlere vb. saldırıyorsunuz?

Anarşist Dost: Hayatımızda kendine köle arayan yerleri araştırıyorum
ve bu yerler Süpermarketler, bankalar çıkıyor… Birçok kişi bankaya
olan borcunu ödeyemediğinden dolayı intihar ediyor, çocuklar aç
kalıyor... Ağlıyor... Siz diyeceksiniz ki o zaman bankaya
borçlanmasınlar, Arkadaşlar dürüst olalım...! Kapitalizmin bu denli
saldırdığı dünyada varoş kesiminin yaşam olanakları fazlasıyla
kısıtlanmış ve zorla borca sürüklenmektedir. Diyelim ki, bir adamın
çocuğu olacak ve karısını hastaneye götüremiyor. Devlet hastaneleriyse
tam bir rezalet, açın 3 gün üst üste televizyon izleyin… Basın
devletin himayesinde olduğu halde bile en az hastane kuyruğunda ölen 3
kişiye rastlarsınız. Diğerleri ise özel hastaneler, parasız hiçbir şey
yapmayan yerler. Adam ne yapacak? Diyelim ki, çocuk hasta doğdu ya da
eşi hamileyken bir rahatsızlık geçirdi… Yani bu konuyu o kadar fazla
uzatabilirim ki, hiçbir anlamı kalmaz. Demek istediğim, Anarşizm
insanı kendine muhtaç edip sonra sömüren her şeye karşı yüreğinde bir
kin taşımaktadır. Bu bireysel bir kin değil, bu insani bir kindir.
Bankalara saldırıyoruz. Çünkü parayı yaşadığımız zulmün esas
sorumlusu olarak görüyoruz. Süpermarketlere saldırıyoruz, mağaza
camlarını kırıyoruz. Çünkü tüketim çılgınlığına bir son vermek
gerektiğini düşünüyoruz. Ve biliyoruz ki, her reddediş, her başkaldırı
sistem ve onun sahtekârları için şiddettir. Kapitalizmin zorbalığına,
siyasi ve ekonomik iktidara isyan en doğal haktır!


Biz: Hedeflediğiniz dünya yada ülke kriterleri nelerdir?

Anarşist Dost: Anarşizm’in hedeflediği bir ülke, bayrak vs. gibi
şeyleri yoktur. Aksine anarşizm devletleşme karşıtıdır ve devletin
insanla insan arasına giren en büyük kurum olduğunu göz önünde
barındırarak kökten karşıdır. Anarşizm’in istediği dünya barış, sevgi,
kardeşlik ve eşitlik dünyasıdır… Kimsenin kral olmadığı, kimsenin köle
olmadığı değişik komünler içinde milyonlarca yaşam şeklidir ve tamamen
dayanışmaya yönelik bir dünyayı arzular. Kadına uygulanan şiddetin
olmadığı, eşcinsellerin dışlanmadığı, doğaya zarar verilmeyen tellerle
bölünmemiş bir hayat arzular Anarşizm! Kapitalizm’in kökten yok
edilmesi gerektiğini fakat komünler arası bir takasın olabileceğini
düşündürebiliriz zorlarsak. Kimsenin kimseye emretmediği ve kimsenin 2
karış toprak için annesiz, babasız kalmadığı bir dünya için Anarşizm
diyoruz biz!

Biz: Yunanistan Öğrenci Hareketi’ni nasıl yorumluyorsunuz ?

Anarşist Dost: Yunanistan’daki yoldaşlarımın direnişine tüm yüreğimle
destek veriyorum. Bilindiği üzere 16 yaşındaki genç insan/kardeşimiz
‘’ALEKSİS’’ polis kurşunu tarafından öldürüldü. Aslında bu öldürülen
ilk kişi değildi ve ne yazık ki son kişi olmayacak. Devletin insana
uyguladığı şiddeti hangi boyutuyla düşünürsek düşünelim bunu kabul
edemiyoruz. Yunanistan’da ki yoldaşlarımı ve halkı yürekle
selamlıyorum. Onlar şunu gösterdi; ‘’ İnsanlar sisteme değil,
sistemler insana muhtaç! ’’.


Biz: Örnek aldığınız ideolojik liderler kimlerdir ve örneğin Kürt
Sorunu’na nasıl bakıyorsunuz ?

Anarşist Dost: Bizde lider kavramı yoktur, şahsen benim etkilendiğim
yazarlar Bakunin, Kropotkin, Proudhon, Berkman ve Emma Goldman’dır.
Ama aklıma geldiği kadarıyla Buenaventura, Dyer Lum, Errico Malatesta,
Anselmo Lorenzo, John Zerzan, Jaroslav Hašek, Voltairine de Cleyre
gibi yazarlarımızda etkili yazılar yazmıştır ve belki içlerinde
atladıklarım saymadıklarım bile olmuştur.
Kürt sorununa bakış açımız aslında bütün kültürlerin yok edilmesine
bakış açımızla aynıdır. Fakat bu ülkede kültürü yok edilmek istenen
sadece Kürtlermiş gibi sadece onlar gündemde tutulur belki de diri bir
şekilde mücadele verdikleri içindir. Fakat bu Kürt milliyetçiliğine
dönüştüğü takdirde ona da karşı olmuş oluyorum. Silahlı mücadeleye ben
kendim şahsen ve tanıdığım bir çok yoldaşımda dahil olmak üzere karşı
olduğumuzdan (Militarizm’e) Kürtlerin silahlı mücadelesini hiçbir
şekilde desteklemiyorum. Ortada bir insanlık sorunu vardır. Kürt,
Türk, Arap, Çerkez, Bulgar, Ermeni bunların ırkçılığını yapmaya ve
amaçtan şaşmaya gerek yok


Biz: Şimdilerde ‘’ANARKO-KEMALİZM’’ adı altında bir oluşumdan
bahsediliyor bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Anarşist Dost: Anarşizm’le birleştirilmiş Kemalizm asla olamaz, bu
saçmalıktır, bölmek için ya da bilinçsiz insanlar tarafından ortaya
atılmış enteresan bir görüntüdür kimsenin onları ciddiye almamasını
dilerim.


Biz: Röportajımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Son olarak
Sempatizanlarınızın size ulaşabilmesi ve yayınlarınızı okuyabilmesi
için iletişim adresleriniz nelerdir ?


Anarşist Dost: Bende teşekkür ederim, elimden geldiğince kendi adıma
cevap vermeye çalıştım yetersiz kaldığım yerler mutlaka olmuştur. Bu
yüzden yoldaşlarımın gözlerinden öpüyorum.Eksik kaldığım, yarım
bıraktığım veya yanlış anlattığım noktalar varsa kusura bakmasınlar.


Merak eden kişiler indymedia, a-infos, anarsi.org, internationala.org
gibi bir çok adresten bize ulaşabilir, hatta ki, komik ama yine de
söylüyorum Wikipedia’dan bile araştırabilirler. İstanbul, Ankara ve
İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin hemen hemen 81 ilinde, değişik
Anarşist topluluklar da mevcuttur.

Sevgi ve umutla...


Kaynak: http://www.siyasetkahvesi.com/sayfa.php?ole=yazi&yzid=637
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr
A-Infos Information Center