A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) infoavond: anarchisme in het midden oosten 27-2 amsterdam

Date Fri, 12 Feb 2010 23:57:24 +0200


Infoavond: Anarchisten in het Midden-Oosten zaterdag 27 februari Anarchistische bibliotheek/Bollox Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam ---- vanaf 18:00 uur soep (vega)
20:00 uur start Info-avond: anarchisten in het Midden-Oosten Na afloop solibar voor de AGA/de Vrije Bond De afgelopen jaren staken in een aantal Arabische landen anarchistische groepen de kop op. ---- Onbekend en klein proberen zij toch hun ideeën daar onder de aandacht te brengen. De ontmoetingen met enkele anarchisten tijdens een reis door Syrië, Libanon, Jordanië en Egypte vormen de basis voor een schets van de ideeën en activiteiten van onze vrienden daar. ---- Links van anarchisten in het midden oosten: Egypte: http://she2i2.blogspot.com/ Libanon: http://flag.blackened.net/revolt/inter/albadil.html
Jordanië: http://anarchism-jordan.blogspot.com/

Anarchistische Groep Amsterdam/de Vrije Bond
postbus: 16521 1001 RA Amsterdam

bezoekadres: Anarchistische Bibliotheek
iedere zaterdag van 14:00-18:00
Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam

lezen: Directe Actie
onregelmatig verschijnend gratis blad van de AGA

nieuwe webstek:www.agamsterdam.wordpress.com
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center