A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara: DTCF'de Meçhul Öğrenci Anıtı Dikildi

Date Sat, 11 Dec 2010 23:23:34 +0200


DTCF'de Meçhul Öğrenci Anıtı Dikildi!
Bugün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF)
meçhul örgenci anıtı meraklı ilgili bakışlarla açıldı. Orta bahçede
maskeleri ve önlükleriyle toplanan meçhul ögrenciler anıt açılışının
öncesine kadar sınıflarda ve tüm alanlarda soruşturma kagıtlarını
dagıttı. Günlerdir dagıtılan soruşturma kagıtlarına ilgi yine yoğundu.
DTCF de "idari yönetiminin asansörüne binmekten","satırla saldıran
faşistin satırını eşhir etmekden","Dünyanın krizi kapitalizm
demekden","soruşturma kağıdını uçak yapıp uçurmaktan" bir çok ögrenci
1 aydan 6 yıla kadar üniversiteden uzaklaştırılmıştı, meçhule
yollanmak istemişti.

Kara tahtanın altından ayaklanan meçhul ögrenciler orta bahçede
yapılan konuşmanın ardından meşalelerle,maskelerle,önlüklerle okulun
önünde hazır nazır bekleyen anıtın açılışı için kapıya doğru yürüyüşe
geçtiler.100 yakın meçhul ögrenincinin katıldığı eyleme destek
alkışları eksik olmadı. Ustat Ece Ayhan'ın"Meçhul Ögrenci" şiirinin
okunmasıyla başlayan eylem heykelin açılışı ve bildirinin okunmasıyla
devam etti.Okulun dışında bekleyen insanların meraklı bakış ve soru ve
destekleriyle birleşti.Eylemin ardından heykel orta bahçeye meçhul
ögrenci hatırası çekimin yapıldığı alana götürüldü. Bu esnada ne
olduğunu anlamakda zorluk çeken ögb "cismi"içeri sokmak istemedi.
Faşistlerin cisimlerini iyice bellediklerinden olsa gerek satır ya da
silaha benzemeyen bir şeyi tanımakta zorluk çektiler. Sonuçta heykel
içeri sokuldu ve meçhule gitme olasılığı olan öğrenciler anıtla hatıra
fotoğrafı çektirdi.

"Kara Gömlegin Altında Meçhul Öğrenci Gömülüdür."

"Münevenehrun nehri ne yana dökülür."

"Munevenhrun Nehri Keyfi Uygulamalara Dökülür."

"Münevenehrun Nehri Meçhul Öğrencinin tekmelendiği yere Dökülür."

"Düşünmuyorum Öyleyse YÖK'um"

"Kuzu mu Yumurtadan,Yumurtamı Kuzudan"

Dövizlerinin taşındığı eylemde okunan bildiri;

Uygarlık, insanı durmaksızın yok eden ancak öldürmeyen, tesirinin
ölçülmesi imkansızlaştırılan bir zehirdir. Sihri, muhteşem "rüyaları"
gerçekleştirebilme iddiasını reklamlarla kanıtlanmış ve noterler
huzurunda onaylanmış olmasındadır. Bu manifesto "7/24", rüya garantili
uykulara dalmayan çocukların sancılı aşk, saf acı ve sanrıyla
arzularının arasındaki bağı koparma uğraşlarının kalemle olan
ilişkisindan doğmuştur. Yüksek oranda tehdit ihtiva eder; yok etmek ya
da yok olmak arasındaki sınırlarda, kimi zaman alçak kimi zaman yüksek
uçuşların basit deneyimsel yaşanmışlıklarından yola çıkarak
hazırlanmıştır. Korkunç ya da insani olmayan şeylerin toplamı, farkı,
bileşkesi olmak durmunda bırakılan, "yandaş", "karşıt" yahut tamamen
habersiz olanların yaşamlarını suni ve simülatif olarak tasarlayanları
karşısına alanların sözüdür, Meçhul Öğrencilerdir.

Varlık artık bir yığından, bir kütleden ötesi değil! Farklı olduğunu
düşünmemizi sağlamaya yarayan şeyse sıfatlar ve onların kombinal
toplamlarıdır, lakin bunlar ne elmanın kırmızılığını ne de dünyanın
yuvarlaklığını belirten sıfatlardandırlar. Farklı olduğumuz sanrısını
oluşturan, memurluk, orospuluk, hekimlik, polislik, psikiyatrlık,
askerlik, yöneticilik gibi özelleşmiş ve meslek belirten sıfatlardır
ve ne yazıkki bu emarelerin bir çaresi yoktur. Ancak bunların dışında
öyle bir sıfat var ki, geçici geçici olarak tanımlanabilirliğine
rağmen sonlu hayatlarımıza tesir eden başat sıfat hastalıklarının
bulaşma, vücuda, sinirlere, akla tesir etme evresi olarakta
tanımlanabilir, sıfatların en sefilidir, öğrenciliktir. Bir iş
olmadığı halde patronlar tarafından işçiliği konusunda sürekli
eleştiriler alır. Patronların nazarında yalancı, riyakar, embesil
yaratılışlı olmasından ötürü kontrol edilmesi ve gözetlenmesi şarttır,
kendi başına bırakılamayacak kadar bilinçsiz, düşüncesiz ve ruhsuzdur.
Kabuledilemez vasıflarına rağmen iktidar ve gelecek arasındaki
sözleşmenin teminatıdır. O, kendisi zannettiği şeyi ebeveynleri
marifetiyle soyundan devralcak olandır, varlığının başka hiçbir anlamı
yoktur, olamaz. Birey olmak, tehdit savurmanın başka bir yoludur ve
muhtemelen o bunun farkında değildir. Kenndisine ait zannettiği her
şey kültürel aktarımın sonucunda "elde ettiği" bağımlılıklardır.
Sistemli bir şekilde bağımlılıklarımıza kulak asmamızı gizliden
gizliye ister düzen, bağımlılıklarımızı kendisi belirlemek koşuluyla
tabi. Aktarımların adı sanı olmak dışında da yaşama biçimleri var.
insan olmanın doğal bir parçası olmasına rağmen aktarım, iktidarlar
tarafından kontrol altına alınmaya çalışılır. Egemen kültürün dışında
temasa müsama göstermez, marjinalize etme alışkanlığının kaynağı tamda
budur işte. Bu "aykırılık" sonucunda meçhul olma durumu başlar. Meçhul
en modern duyguların temel korkusudur. İşte biz, bu iki noktanın üst
üste geldiği yerde, meçhul ve öğrencinin buluşmasında, iki kere
itilir, iki kere öğütülmeye, iki kere yok edilmeye çalışılırız ve işte
tamda bu yüzden yaşamaya başlarız.

İnsanlık, teknolojinin muştusundan teknolojinin muştulayışna, şirket
usu ve devlet gözetimiyle ilizyonist "yeni" bir hal almay zorlanıyor.
Sibernetik çöplükler insanlığa artık her mecrada horozluk yapabilme
imkanı sunuyor. Sanal oyunculuk ve rollerle belirlenen ilişkilerin
dışında başka bir hayat olduğu sistemetik bir ısrarla unutturulmaya
çalışılıyor. Genleri ölmesede türü yok olmanın eşiğine sürükleniyor
insanlığın. En değerli özelliklerinden biri olan kendindeliği, bugün
tehdit altında. Hepimiz için öngörülen kurgusal bir yaşam mümkün
artık. Buna karşın doğal bir hayatın savunuculuğu konusunda müsama
gösterilmiyor, artık önümüzde iki yol var, ya uydurma ve yöneticilerin
tercihlerine göre bir yaşam ya da adı meçhul olarak belirlenmiş
karanlığı keşfetme, öğrenme arzusuna göre şekillenecek bir yaşam.
Bizler, saf ateşten, suda, havdan, topraktan, masallardan,
bilmecelerden yani bir bütün olarak tabiattan koparılıp sır haline
getirilen insanlığın peşine düşmüş ve geri dönmesi için elinden her
geleni çekinmeden yapmaya hazır olanlarız. Bildiğimiz tek gölge
ağaçların ve hatta çimenlerin gölgesidir, toprağı kavrulmaktan
koruyan. Derdimiz nev-i şahsına münhasırlıktır.


Haber ve görüntüler için: http://www.ahaligazetesi.org/haber-birimleri/1053/
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center