A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Europa, Anarkismo net: Een oplossing: vrijheid van beweging voor immigranten (fr, no, it, en)

Date Mon, 02 Aug 2010 17:13:42 +0300


Internationale campagne van Europese organisaties in het Anarkismo network ---- Als internationalisten zijn we tegen iedere soort van grens of barriere tussen volkeren en we keren ons tegen de versterking van grenzen rond de EU. We zullen strijden tegen iedere soort van xenofobische of raciale discriminatie tegen zowel migranten als etnische minderheden in eigen land. http://www.anarkismo.net/attachments/jul2010/afficheen_sm.jpg In recente jaren zijn xenofobie, racisme en angst voor de economische invloed van migraties toegenomen, om de politieke debatten binnen veel Europese landen te domineren. Immigratie is een onvermijdelijk gevolg van het economische en militaire beleid dat wordt uitgevoerd door Europese staten; de gezamenlijke inspanningen om het te voorkomen zijn het gevolg van racisme en een niet bereid zijn om binnenlandse gevolgen onder ogen te zien.

De reactie van de voormalige grote voorstanders van globalisering is geweest
om een serie maatregelen aan te nemen om immigratie te voorkomen. Europa
heeft een gemeenschappelijk migratie raamwerk aangenomen, akkoorden
ondertekend om de rechten van vluchtelingen te reguleren, en migratie
controles aan Europa's periferie versterkt. De onderliggende aanname is
geweest dat deze mensen buiten moeten worden gehouden. In het proces van het
beperken van immigratie hebben Europese landen internationale mensenrechten
conventies geschonden.
De combinatie van de behoefte van het kapitaal aan onregelmatig werk en de
precariteit die illegale migranten omringt heeft er toe geleid dat arbeiders
slaven arbeid aannemen, waardoor illegale arbeid toeneemt onder voorwaarden
die ver beneden die van de bredere arbeidersklasse liggen. Dit dient ook om
lonen en arbeidsvoorwaarden over de hele linie onder de duim te houden.
Kapitalisten zijn er eigenlijk in geslaagd beleid over migratie te gebruiken
om goedkope arbeidskrachten te krijgen.
Daar bovenop hebben Europese staten beleid aangenomen dat de rechten van
migranten stevig beperkt. Het gebruik van detentie is wijdverbreid, wat
invloed heeft op mensen over wiens juridische status nog niet is besloten,
of wiens aanvragen zijn afgewezen, waardoor ze gedurende lange periodes
gevangen komen te zitten. In essentie criminaliseert het juridische raamwerk
rond migratie de migrant. Het meest dramatisch is dat de detentie en
vervolging van migranten in Europa immens lijden veroorzaakt en de groei
stimuleert van een onderklasse van non-burgers.
De Europese Unie zelf is in het bijzonder betrokken bij de sluiting van
grenzen, door programma's als het Den Haag programma en het ad hoc
agentschap Frontex van de EU, waarvan het werk volledig gebaseerd is op het
idee dat immigratie en migranten inherent problematisch zijn. Dit agentschap
heeft de leiding over een Europese grens politie macht die repressieve
operaties uitvoert (zoals collectieve arrestaties en deportaties), zonder
enige controle.
Als libertaire socialisten die tegen klasse uitbuiting en de staat zijn, is
het belangrijk dat we een grondige analyse ontwikkelen over deze kwesties,
en effectieve middelen vinden om de groei van xenofobie, repressief
staatsbeleid gericht tegen migranten, en de onmenselijke behandeling van
vluchtelingen tegen te gaan. Verder moeten we proberen zulke vormen van
strijd in verband te brengen met bredere klassenstrijd in Europa, om de
internationalistische stroming in de organisaties van de arbeidersklasse te
laten opleven.
Als internationalisten zijn we tegen iedere soort van grens of barriere
tussen volkeren en we keren ons tegen de versterking van grenzen rond de EU.
We zullen strijden tegen iedere soort van xenofobische of raciale
discriminatie tegen zowel migranten als etnische minderheden in eigen land.
Als anarchistisch-communistische organisaties steunen we: de vrijheid van
beweging en gelijke rechten voor allen, met speciale aandacht voor vrouwen;
het recht voor allen om te leven en te werken in het land van eigen keuze,
met de familie; het einde van willekeurige arrestaties; de sluiting van alle
detentie centra's; een einde aan deportaties; de regulering van alle
illegale migraties; de afwijzing van alle Europese richtlijnen en akkoorden.


Alternative Libertaire (Frankrijk) http://www.alternativelibertaire.org/
Workers Solidarity Movement (Ierland) http://www.wsm.ie/
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italie) http://www.fdca.it/
Motmakt (Noorwegen) http://www.motmakt.no/
Organisation Socialiste Libertaire (Zwitserland) http://www.rebellion.ch/

Verbonden link: http://www.anarkismo.net
-------------------------------------
Orig: (en) Europe, Anarkismo net: One solution: freedom of movement for
immigrants (fr,no,it).
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center