A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İstanbul- 25 Nisan: Kara Mavi bayraklar İSYANDA BU UŞAKLAR!

Date Fri, 30 Apr 2010 23:28:13 +0300


Çoruh'tan, Senoz'dan, Şavşat'tan, Fındıklı'dan, Paparttan, Hemşin'den,
Macehel'den, Sinop'tan, Cide'den, Bartın'dan , Görele'den tüm
Karadeniz den geldiler...Dersimden, Hasankeyf'ten geldiler...Egeden
Allianoiden geldiler...
25 Nisan Kadıköyde binlerin sesi Çernobil'i unutmadı, Nükleere ve tüm
canlı yaşamını yok eden enerjilere HES'lere ve termik santrallere
"Artık yeter" demek için buluştu.

Mitingin çağrıcısı olan Karadeniz İsyandadır Platformu kara-mavi
bayrakları, dövizleri, yöresel kıyafetleri ve isyanıyla miting
alanında yerini aldı. Nükleerin sadece ölüm getirdiği vurgusunu
anlatabilmek için hazırlanan mizansen oldukça ilgi çekti. Yere yığılan
ölü insanlar sirenler eşliğinde isyan sesleriyle miting alanına doğru
koştular. Yürüyüş sırasında sıkça tekrarlanan isyan sloganlar miting
alanında da sürdü.

Ayrıca mitinge Amasralılar, Doğa-Der, DBH, YDG ve Beşiktaşlı Halkın
takımı da destekçi olarak katıldı.Tüm kortejlerin alana girmesinin
ardından miting tertip komitesi adına konuşmalar başladı. Miting
çağrıcıları adına yapılan ortak açıklamada yaşamı yok eden enerji
projelerine karşı ortak mücadeleyle direnileceği belirtildi. Ortak
açıklamanın yanı sıra Cideliler, Hasankeyfi Koruma platformu,
Karadeniz İsyandadır Platformu, Munzuru Koruma Platformu adına yapılan
konuşmalarla bölgelerde yaşanan HES, termik santral ve baraj projesi
katliamları anlatıldı. Konuşmaların yanı sıra İlkay Akaya ve grup
Marsis'in sahne aldığı miting halaylar ve horonlarla sona erdi.


Karadeniz İsyandadır Platformu'nun okuduğu konuşma metni aşağıdadır.

Yaşama Sahip Çıkan Yürekli İnsanlar, Hoşgeldiniz,
Sizleri yok edilmeye direnen Karadeniz'in tüm isyankârlığıyla selamlıyoruz.

24 yıl önce bugün Çernobil'de nükleer reaktör patladığında radyasyon
bulutları Karadeniz'in üzerine çöktü... o günden beri iktidarlar
felaketi görmezden geliyor, bizlere ihanet ediyor. Artık kanserden
ölümlerin sıradanlaştığı Karadeniz'in acısı hergün büyürken devlet
halen ' tedavisi pahalıdır' diye karadeniz halkını ölmeye terk ediyor.
Çernobil'in 24. yılında, nükleer enerjinin yol açtığı yıkım ve katliam
nedeniyle bizler bu günü karadenizlinin isyan günü ilan ediyoruz.

İktidar yaşadığımız acıları görmezden gelip Sinop'ta Nükleer Santral
kurabileceğini, Bartın'ı, Gerze'yi termik santallerle yaşanmaz hale
getirebileceğini zannediyor, halkı sokaklara döküyor. Sinop Gerze'de
halk şu an bizimle beraber meydanda, dünyanın efendilerinin bize
dayatmaya çalıştığı, doğa katili enerji üretim yöntemlerine karşı
haykırıyor. Karadeniz dünyanın terk ettiği enerjilerin "çöplük üssü"
olmayacak! Sinop'ta, Mersin Akkuyu'da meydanlara akanlara selam olsun


[albüm olarak görüntüle]

Bugün Karadenizi tehdit eden tüm yok edici enerji yatırımlarına karşı
horonumuzla, isyanımızla meydanlardayız. Karadeniz, tarihinin en ciddi
yokoluş tehdidi altında. bizler buna artık yeter demek için, tüm
coşkumuz ve inadımızla yaşam alanlarımızı, kültürümüzü, dillerimizi
savunmak için buradayız.

İktidarların hesapları hırslarıyla birleşince karadenizin
coğrafyasında bugüne dek talanlar ardı ardına geldi. Sahil yoluyla
denizinden koparıldı, hiçbir potansiyeli geliştirilmediği gibi
Fiskobirlik'e Çaykur'a el atılarak halkı yoksullaştırıldı, büyük
kentlerin varoşlarına mahkum edildi, madenler, taş ocakları, yayla
yolları, dere ve denizlere boşaltılan atıklarla sorumsuzca talan
edildi .Yetmedi,baraj ve HES projeleriyle her vadiye göz dikildi.

Tarih böyle yıkım yazmamıştır: Sadece Giresun- Artvin arasında 750,
tüm Türkiye'de 1700'e varan baraj ve HES projesiyle, enerji üretimi
bahanesiyle sularımız 49 yıllığına şirketlere devrediliyor, akarsular
yataklarından alınarak tünellere hapsediliyor, halkın arazileri
kamulaştırılıp yok yere milyonlarca ağaç kesiliyor, dere yatakları
hafriyatla dolduruluyor, üstelik üretilecek enerjinin nakil hatlarının
yaydığı radyasyonla adeta her vadi bir Çernobil'e dönüştürülüyor.
Giderek Karadeniz kültürünün kaynağı vadiler insansızlaştırılıyor,
tarım, köylülük tasfiye ediliyor. Karadeniz'in akarsu vadilerinde geri
dönüşsüz bir doğal ve kültürel katliam yaşanıyor.

İktidarın enerji masalıyla yutturmaya çalıştığı bu talanın asıl amacı
sularımızın ticarileştirilmesidir.Türkiye'deki HES sürecinde, su rant
grupları için kazanç kapısı edilmiştir. Lisans ticareti, proje borsası
oluşmuştur.Yöre halkı, iş vaadi ile kandırılmaya çalışılmış, ancak bu
projelerin hiçbir yerine dahil edilmemekle birlikte yaşama
alanlarından koparılmıştır.

Bu yağma projelerine karşı Karadeniz vadilerinden yükselen isyan artık
göz ardı edilemez, birbiri ardına gelen mahkeme kararlarıyla
yapılanların yanlışlığı ve haksızlığı teyit edilirken iktidar gördüğü
bu direnç karşısında yeni yeni manevralara girişiyor: Güya bütüncül
havza planlaması yapacağını ve derelere bırakacağı can suyunu
iyileştireceğini duyuruyor, HES kapsamındaki yörelere yine ÇED misali
göstermelik planlama yapıp bizi ikna edebileceğini zannediyor.

Yanılıyorlar!!!!

Artık yeter !!

İktidarların hesaplarında yaşam hakkına yer yoktur bunu çok iyi
biliyoruz; suyun kullanım hakkı halktan alınıp şirketlere satılacak
Yaşamlarımız bu katiller tarafından gasp edilecektir. Soluduğumuz
havaya, içtiğimiz suya, tüm canlıların hayatlarına göz dikenlere karşı
ise isyanımız sürecektir.

Su her canlının yaşam hakkıdır, sular kamunundur, kadimden aktığı
yatağı yurt edinen halklarındır. Tüm yer altı ve yer üstü
kaynaklarımız halkın ortak varlığıdır, can suyu da sularımızın
tamamıdır. Önce bunları içinize sindirin.

Çağımızın en değerli doğal kaynağı suları ele geçirme hırsıyla
tutuşan, su savaşlarının efendiliğine soyunanlara şunları söyleyin:
boşa heveslenmesinler; nasıl Brezilya'da, Hindistan'da, Peru'da,
Afrika'da halklar onların oyunlarını boşa çıkarttıysa biz de bu
topraklarda direneceğiz, bu halkı su mültecisi ettirmeyeceğiz, biran
önce sularımızdan, vadilerimizden, yaşam alanlarımızdan defolun!

Ey derelerimizi katletmenin karşılığını Amerikan Doları cinsinden hesaplayanlar,

Ey kurnaz manevralarla halkı HESlerle,Nükleer ve Termik Santrallerle
uzlaştırabileceğini sananlar,

Ey vadilerimize el uzatan gözü dönmüş şirketler

Derhal bütün inşaatları durdurun, bütün hayatı yok eden enerji
projelerini iptal edin.

Demokratik, halkın karar alma süreçlerine katıldığı, yeni su
politikalarını, yeni enerji politikalarını birlikte oluşturmak için
samimiyetinizi gösterin.

Yoksa dinmez bu isyan!

Ey sevdamızı dediğimiz dereler! Ey ata ruhlarımız vadiler!

Ey isyanı doğasından öğrendiğimiz Karadeniz!

Yoksan bitmez bu direniş!

Çoruh'tan, Senoz'dan, Şavşat'tan Fındıklı'dan, Papart'tan, Hemşin'den,
Macehel'den, Sinop'tan, Cide'den, Bartın'dan , Görele'den tüm
Karadeniz den geldik...

Artık yeter diyoruz..


Haber ve fotoğraflar için:
http://ahali.info/php/wp/?p=1601
________________________________________
A - I n f o s Anartistlerce Hazyrlanan, anartistlere yonelik,
anartistlerle ilgili cok-dilli haber servisi
Send news reports to A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr
Archive http://ainfos.ca/tr


A-Infos Information Center