A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Anarkismo.net, Over ons - Update [en]

Date Sat, 10 Apr 2010 16:53:05 +0300


Over Anarkismo.net ---- Wie we zijn en waarom we het doen ---- Anarkismo.net is het product van internationale samenwerking tussen anarchistische organisaties en individuen die het eens zijn met onze Redactionele Verklaring (zie onder). Het is bedoeld om communicatie, discussie en debat binnen de wereldwijde anarchistische beweging te bevorderen. Het is onze bedoeling deze site op te bouwen tot een hulpmiddel dat werkelijk wereldwijd en meertalig is. ---- De site wordt beheerd door een collectief van vertegenwoordigers van de anarchistische organisaties die mee doen aan het project. De volgende organisaties hebben verklaard in te stemmen met de Redactionele Verklaring en hebben dus het recht een vertegenwoordiger te nomineren voor het Redactionele Collectief van Anarkismo.net:

Alternative Libertaire (Frankrijk)
Buffalo Class Action (VS)
Chasqui Anarquista (Ecuador)
Colectivo Socialista Libertaria (Uruguay)
Common Action (VS)
Common Cause (Canada)
Convergencia Juvenil Clasista "Hijos del Pueblo" (Ecuador)
Estrategia Libertaria (Chili)
Federação Anarquista de São Paulo (Brazilie)
Federação Anarquista do Rio de Janeiro (Brazilie)
Federação Anarquista Gaúcha / Foro del Anarquismo Organizado (Brazilie)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italie)
Four Star Anarchist Organization (VS)
"Hombre y Sociedad" (Chili)
Humboldt Grassroots (VS)
Liberty & Solidarity (Groot Brittanie)
Melbourne Anarchist Communist Group (Australie)
Miami Autonomy & Solidarity (VS)
Motmakt (Noorwegen)
North-Eastern Federation of Anarchist Communists (VS)
Organización Revolucionaria Anarquista - Voz Negra (Chili)
Organisation Socialiste Libertaire (Zwitserland)
Red Libertaria de Buenos Aires (Argentinie)
Red Libertaria Popular Mateo Kramer (Colombia)
Solidarity & Defense (VS)
Union Communiste Libertaire (Canada)
Unión Socialista Libertaria (Peru)
Workers Solidarity Movement (Ierland)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Zuid Afrika)

Redactionele Verklaring
We identificeren ons als anarchisten en met de ?platformistische?,
anarchistisch communistische of especifista traditie van het anarchisme. We
identificeren ons met de theoretische basis van deze traditie en de
organisatorische praktijk waar het voor pleit, maar niet noodzakelijkerwijs
met al het andere dat het heeft gedaan of gezegd, dus het is een startpunt
voor ons beleid en niet een eindpunt.

De kernideeen van deze traditie waar we ons mee identificeren zijn de
behoeften aan anarchistische politieke organisaties die het volgende
proberen te ontwikkelen:
*Theoretische eenheid
*Tactische eenheid
*Collectieve actie en discipline
*Federalisme

Het anarchisme zal worden geschapen door de klassenstrijd tussen de
overgrote meerderheid van de maatschappij (de arbeidersklasse) en de kleine
minderheid die nu heerst. Een succesvolle revolutie zal vereisen dat
anarchistische ideeën binnen de arbeidersklasse de leidende ideeën worden.
Dit zal niet spontaan gebeuren. Onze rol is het om anarchistische ideeën tot
de leidende ideeën te maken of, zoals het soms wordt uitgedrukt, een
?leiderschap van ideeën? worden.

Een belangrijke nadruk van onze activiteit is ons werk binnen de economische
organisaties van de arbeidersklasse (arbeiders organisaties, vakbonden,
syndicaten), waar dit een mogelijkheid is. We verwerpen daarom standpunten
die activiteit in de vakbonden afwijzen, omdat het als leden van de
arbeidersklasse alleen maar natuurlijk is dat we ook leden van deze massa
organisaties zouden moeten zijn. Daarbinnen strijden we voor de
democratische structuren die typerend zijn aan de anarcho-syndicalistische
vakbonden, zoals de CNT van de jaren ?30. Echter, de vakbonden kunnen,
ongeacht hoe revolutionair, niet de behoefte aan anarchistische politieke
organisatie(s) vervangen.

We zien het ook als heel belangrijk te werken in vormen van strijd die
buiten de vakbonden en de werkplek plaatsvinden. Deze omvatten vormen van
strijd tegen bijzondere vormen van onderdrukking, het imperialisme en
inderdaad de vormen van strijd van de arbeidersklasse voor een fatsoenlijke
plek en milieu om in te wonen. Onze algemene benadering tegenover deze
vormen van strijd is, net als onze benadering tegenover de vakbonden, om
onszelf te betrekken binnen massa bewegingen en binnen deze bewegingen, om
anarchistische methodes van organisatie, waaronder directe democratie en
directe actie, te bevorderen.

We keren ons actief tegen alle manifestaties van vooroordelen binnen de
arbeidersbeweging en de maatschappij in het algemeen en we werken naast
degenen die strijden tegen racisme, seksisme, (religieus) sektarisme en
homofobie, als een prioriteit. We zien dat het succes van een revolutie en
de succesvolle opheffing van deze vormen van onderdrukking na de revolutie
worden bepaald door het opbouwen van zulke vormen van strijd in de
pre-revolutionaire periode. De methodes van strijd die we bevorderen zijn
een voorbereiding op het beheren van de maatschappij volgens anarchistische
en communistische lijnen, na de revolutie.

We keren ons tegen het imperialisme, maar schuiven het anarchisme naar voren
als een alternatief doel voor het nationalisme. We verdedigen
anti-imperialistische basisbewegingen die kiezen voor een anarchistische
strategie in plaats van een nationalistische strategie.

We erkennen een behoefte aan anarchistische organisaties die instemmen met
deze principes, om te federeren op een internationale basis. Echter, we
geloven dat de mate van federatie die mogelijk is en de mate van
inspanningen die er aan wordt besteed moeten worden bepaald door succes bij
het opbouwen van nationale of regionale organisaties die in staat zijn om
zulk internationaal werk tot een werkelijkheid te maken, in plaats van een
kwestie van leuzen.

De concrete doelen van de site staan gedetailleerd vermeld in een ander
document.

Over Anarkismo.net

Een pamflet van een bladzijde met het site logo en de redactionele
verklaring
http://flag.blackened.net/revolt/anarkismo/abutleaf.pdf
Als je publiekelijk commentaar wilt leveren op dit document of er vragen
over wilt stellen kun je commentaren posten naar Commenting on Anarkismo.net
editorial policy.

Als je instemt met dit document en betrokken wilt raken bij het beheren van
Anarkismo.net kun je contact opnemen met de bestaande redactionele groep op
de Contact Us link. http://www.anarkismo.net/contact.php
Zie ook Site Documents
http://www.anarkismo.net/documents
------------------------
Orig: (en) Anarkismo.net, About us ? Update.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center