A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) AK press: Anti-autoritaire volksopstand in Honduras: Een discussie met Adrienne Pine [en]

Date Fri, 09 Apr 2010 00:33:41 +0300


Terwijl de Hondurese militaire staatsgreep van 28 juni 2009 niet zonder historisch precedent is, is het massieve en voortgaande Hondurese verzet dit wel. Niemand verwachtte dat de Hondurezen in opstand zouden komen zoals ze hebben gedaan - dagelijks en in de honderdduizenden - in protest tegen een regering die het meest nauwkeurig kan worden omschreven als fascistisch. ---- Een van de meest interessante elementen van het Hondurese verzet is diens niet-hierarchische, anti-autoritaire aard, dit ondanks een bijna volledige afwezigheid van zelfbewust anti-autoritair organiseren binnen Honduras voorafgaande aan de staatsgreep. Tijdens deze toespraak zal Adrienne Pine discussiëren over wat we kunnen leren van de Hondurese ervaring en hoe we in solidariteit met Hondurezen kunnen optreden, wier situatie slechts is verslechterd met de institutionalisering van de staatsgreep regering door een door de VS geleide frauduleuze verkiezing.

Afgelopen februari gaf Adrienne Pine, auteur van Working Hard, Drinking
Hard: On Violence and Survival in Honduras, twee toespraken bij twee bekende
Texaanse boekwinkels: Sedition Books en Monkeywrench Books. Van de laatste
toespraak werden opnames gemaakt en het werd recentelijk uitgezonden op KOOP
in Austin - bij Allan Campbell's show, People United. Hieronder is een
beschrijving van de toespraak en, daaronder, de audio zelf [Dank aan Allan
voor het werk dat hij deed bij het voorbereiden van de audio en voor het
laten versturen er van. En dank aan mijn vriend Cale, voorheen van
Monkeywrench en nu bij Sedition, voor het mij er op wijzen!].
http://www.archive.org/download/PeopleUnited-April22010/PeopleUnited2010Apr0
2.mp3
------------------
Orig: (en) AK press: Anti-Authoritarian Popular Uprising in Honduras: A
Discussion with Adrienne Pine.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center