A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Anarchistische Kate Sharpley Library: Wijsheid die op de harde manier is verkregen - "The Tragic Procession: Alexander Berkman and Russian Prisoner Aid" [Recensie] [en]

Date Wed, 07 Apr 2010 08:02:05 +0300


Het is geen nieuws te berichten dat de Bolsjewieken de anarchistische beweging in de Sovjet Unie vernietigden. Maar hoe, en wat waren de gevolgen? -- Deze herdrukte bulletins van het Verenigde Comite voor de Verdediging van Revolutionairen die in Rusland gevangen zitten en het Verlichtingsfonds van de Internationale Arbeiders Associatie voor Anarchisten en Anarcho-Syndicalisten die in Rusland gevangen zitten of in ballingschap leven, laten zien hoe het gebeurde. Ze 'schenen een beetje licht op de vormen van strijd van onze kameraden en houden hun namen levend' (blz. x). -- Dus, wie waren de anarchisten? Als je al eerder over Russische anarchisten hebt gelezen zul je wat van de veteranen herkennen, zoals Aron Baron, Olga Taratuta en Lea Gutman, of buitenlanders zoals Francisco Ghezzi.
Maar de bulletins berichten ook over onbekende anarchisten en kameraden die
pas in de jaren '20 tot het anarchisme kwamen: Polya Kurganskaya, F.G.
Mikhailov-Garin (een smid), Kira Sturmer, Maria Polyakova. Naast de
anarchisten bevatten de bulletins ook de verhalen en stemmen van
Socialistische Revolutionairen, Sociaal Democraten, Zionisten en boeren.

Deze bulletins zijn ook onderdeel van een bredere anarchistische
geschiedenis, die solidariteit in actie laat zien: een pond van Leah
Feldman; en pond en veertien shillings ingezameld door S. Mainwaring in Zuid
Wales; donaties van Carl Nold in Detroit, L. Antolini (uit Chicago), Chaim
Weinberg uit Philadelphia. Het is moeilijk te zeggen wat meer opvalt: de
beperkte hulpmiddelen die ze hadden, of wat ze hiermee bereikten.

Veel hiervan is te danken aan de vasthoudendheid van Alexander Berkman: "Het
verkrijgen van verifieerbare informatie over gevangenen en hun
verblijfplaatsen vulden Berkman's dagelijkse leven. Geruchten,
tegen-geruchten, hoop, angsten, en verwarringen waren er iedere dag." (blz.
ix). Het is terecht dat de Alexander Berkman Social Club dit werk mede heeft
gepubliceerd en het voortreffelijke inleidende essay heeft geleverd.

Het is heel eenvoudig te praten over 'doelen en middelen', maar komend van
Alexander Berkman zouden we de wijsheid die op de harde manier is verkregen
moeten herkennen. Berkman was loyaal aan het idee van revolutionaire sociale
verandering, maar kritisch over het totalitaire pad. Hij was niet alleen
bezig met het bekritiseren van de Bolsjewieken, maar organiseerde ook steun
voor anarchisten en socialisten die door de Communistische Partij werden
onderdrukt. Dit boek herinnert ons eraan dat de geschiedenis over mensen
gaat, evenals als historische krachten. Als staatloos persoon (hij had de
'democratische' heersers van de VS en de 'proletarische' heersers van de
USSR geergerd) zorgden Berkman's inspanningen voor Russische anarchisten er
voor dat hij in mei 1930 uit Frankrijk werd uitgewezen. Zoals Henry Alsberg
zei 'hij heeft zijn hele leven overvloedig besteed aan actieve rebellie'
(1).

De inleiding eindigt met voorgestelde verdere literatuur waarin meer kan
worden gevonden over Bolsjewistische repressie en de anarchistische (en
socialistische) reactie. Deze lijst zal groeien als onderzoekers de IWMA
Bulletins (waarin nieuws over Russische anarchistische gevangenen vanaf 1932
werd gepubliceerd) en de archieven van het Internationale Instituut voor
Sociale Geschiedenis in Amsterdam onderzoeken, 'die wemelen van de brieven
en dossiers van gevangen anarchisten, hun namen gevolgd door bittere
opmerkingen als "in elkaar geslagen in Butyrki", "herhaaldelijke
hongerstakingen", "vermoord in de gevangenis", "neergeschoten door de
geheime dienst van Kiev", "in elkaar geslagen vanwege verzet tegen gedwongen
voeding" en "lot onbekend" (2).

Dit is een fascinerend werk voor herdenking en een waardevolle primaire bron
voor het herontdekken van de geschiedenis van de anarchistische beweging in
Rusland, en van de bredere Russische revolutionaire beweging.

Noten
1.in Alexander Berkman's 60th Birthday Celebration pamflet (1930).
2.Paul Avrich, The Russian Anarchists, blz. 235.

The Tragic Procession: Alexander Berkman and Russian Prisoner Aid. Alexander
Berkman Social Club en Kate Sharpley Library: 2010. 96 bladzijden.
ISBN: 9781873605905
12 dollar of 8 pond. Beschikbaar bij de Kate Sharpley Library:
http://www.katesharpleylibrary.net/3ffc72 of AK Press.

Bron: http://www.katesharpleylibrary.net/jdfp5b
--------------------------------
Orig: (en) Anarchist Kate Sharpley Library: Wisdom earned the hard way -
"The Tragic Procession: Alexander Berkman and Russian Prisoner Aid"
[Review].
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center