A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trk�
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, WSM doet mee aan Europese anarchistische conferentie [en]

Date Wed, 07 Apr 2010 08:00:19 +0300


Gedurende het weekend van 5 februari stuurde de Workers Solidarity Movement vertegenwoordigers naar Parijs, om deel te nemen aan een Europese conferentie van de groepen die bij Anarkismo.net betrokken zijn. Anarkismo is een meertalige nieuws en analyse site die bestaat uit 31 organisaties in de hele wereld, die instemmen met de redactionele verklaring van Anarkismo.net*. WSM leden waren betrokken bij het oprichten van dit project, bijna vijf jaar geleden, dit was de eerste formele bijeenkomst van wat van de betrokken groepen. ---- De conferentie werd het eens over een korte verklaring die als volgt wordt gepubliceerd: Bijeenkomst van Europese Anarkismo groepen in Parijs.-- Dit weekend ontmoetten vertegenwoordigers van zes Europese anarchistische organisaties elkaar in Parijs, voor een Europese conferentie van Anarkismo.net groepen.
Leden van Alternative Libertaire uit Frankrijk, Organisation Socialiste
Libertaire uit Zwitserland, Workers Solidarity Movement uit Ierland, Liberty
& Solidarity uit Groot Brittannië, Federazione dei Comunisti Anarchici uit
Italië en Counter Power uit Noorwegen brachten het weekend door met
debateren en het bereiken van overeenstemming over een serie teksten en
voorstellen. Deze omvatten voorstellen om de communicatie tussen onze
verschillende organisaties te verbeteren, om gemeenschappelijk begrip en
strategieën te ontwikkelen ten aanzien van organisatie op de werkplek,
migratie en de Europese Unie. Ook informeerden we elkaar over de huidige
vormen van strijd die plaatsvinden in onze respectievelijke landen en de
ontwikkeling van onze organisaties.

We bereikten ook overeenstemming om twee van de teksten te publiceren
waarover we in het weekend hadden gedebateerd. Dit waren teksten over de
Europese Unie http://www.anarkismo.net/article/15815 en over Migraties en
Migraties in Europa http://www.anarkismo.net/article/15836. Jullie zullen op
Anarkismo.net vertalingen van deze documenten in een aantal talen vinden.
Overeenstemming werd ook bereikt over andere moties die meer
organisatorisch/technisch in bereik zijn, naast de kwesties die in de
openbare verklaring staan. Deze omschrijven hoe werk moet worden uitgevoerd
om campagne te voeren over de betrokken kwesties en documentatie voor te
bereiden voor de volgende Europese bijeenkomst van Anarkismo groepen.

Aan het begin van de conferentie presenteerde de WSM een gedetailleerd
verslag over de WSM en diens betrokkenheid bij vormen van strijd in Ierland.
De andere organisaties deden iets soortgelijks. Dit heeft, naast de
informele discussies tussen de deelnemers aan de conferentie, onze kennis
over de activiteit van de Europese anarkismo organisaties flink uitgebreid.
We hopen dat deze conferentie de eerste stap wordt in een voortgaand proces
van verbeterende samenwerking tussen Anarkismo groepen in Europa en het
aanmoedigen van anderen om betrokken te raken bij Anarkismo, zowel op het
Europese - als op het wereldwijde niveau.

*De redactionele verklaring van Anarkismo.net kan worden gevonden op:
http://www.anarkismo.net/about_us
Verbonden link: http://www.wsm.ie
--------------------------
Orig: (en) Ireland, WSM take part in European anarchist conference.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl


A-Infos Information Center