A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Trke_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Venezuela, El Libertario #38 Redactioneel, juni-juli 2004, Venezuela (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 15 Sep 2004 19:37:18 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

In weer en wind is dit blad van de Anarchistische Verhoudingen
Commissie uit Venezuela op straat, waarbij wordt gevochten tegen het
"manicheisme" dat de politieke scene van het land nu overheerst, en
alternatieven gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en solidariteit bevordert.
Met de oproep tot een referendum dat het mandaat van de President en
veel afgevaardigden zou herroepen, beginnen we aan een periode van
verkiezingen die - alle periodes in achting nemend - tenminste drie jaar
zal duren. En dus begint een donkere tijd voor alle sociale bewegingen
in het land, omdat het omzetten van de crisis in een verkiezing slechts
het leiderschap van de twee neoliberale kampen (chavisme en de
centrum oppositie), die strijden om de controle van het land, legitimeert.
Dit heeft veel gevolgen, maar we zullen slechts twee daarvan
bespreken: het verslechteren van de kritiekloze "wij" tegen "zij"
mentaliteit, en het ondergeschikt maken van concrete eisen van het
volk aan de logica van het grijpen van de macht door een politieke
partij.

Een van de dingen die de beschermelingen van de macht aan beide
kanten hebben bereikt is dat ze de consensus van een politieke
polarisatie van het venezuelaanse volk hebben voortgebracht; een vals
"manicheisme", omdat beide het ondersteunen van het internationaal
kapitaal voorstaan, waarbij ze tegenover buitenlandse investeerders
een imago van stabiliteit, bestuurbaarheid, en democratisch formalisme
presenteren. Met een vertoog dat leeg is aan voorstellen en inhoud,
demoniseert iedere kant de tegenstander en schildert zichzelf af als de
beschermeling van abstracte waarden - "de revolutie" of "de vrijheid" -
bevorderd door de media. Als we ieder conglomeraat zien als een
politieke partij, kunnen we gemakkelijk zien hoe elk van hen blinde
gehoorzaamheid van de volgelingen eist, en dat iedere fout of blunder
wordt toegeschreven aan een samenzwering van buitenaf door de
andere kant. Zelf-kritische vragen, als ze zich voordoen, worden
fluisterend gesteld; als ze te luid worden genoemd, brengen je eigen
vrienden ze tot zwijgen met de opmerking "geef geen munitie aan de
vijand". Dus, met Esprit De Corps, hebben eerlijke militanten van de
basis zichzelf bedorven, door het niet te rechtvaardigen te
rechtvaardigen of, op hun kwaadst, binnen hun eigen rangen de acties
toe te staan waarvan ze beweren dat ze die bestrijden als anderen het
doen, om de "eindoverwinning" te behalen. Als zelfs maar de lichtste
dissidentie snel "verraad" wordt genoemd, zullen ze de komende dagen
in feite vanaf het begin in het teken staan van zelf-censuur.

De politieke elites van ieder kamp hebben de deelname van hun
volgelingen nodig - als het ze uit komt. De doelen van iedere sociale
beweging, evenals hun autonomie, worden opgeofferd om het beleid te
volgen dat van bovenaf wordt voorgeschreven. Ieder van hen
concentreert hun inspanningen bij het legitimeren van hun kant als "de
meerderheid", waarbij hun eigen doelen worden uitgesteld tot een
toekomstige tijd die nooit zal komen: het zogenaamde "verdiepen van
het Revolutionaire Proces" of "het terugwinnen van de Vrijheid". De
ware volksbewegingen zijn overgegaan tot chantage, en zijn een
onderdeel van een machinerie die de Staat en haar
geinstitutionaliseerde mechanismen van medewerking geworden; een
zeer kortdurende medewerking, zoals we benadrukken. Na het leren
sinds 1992 - na de Caracazo, met een toenemend rebelse houding -
sinds 1998, worden venezuelanen slechts geraadpleegd om op te
treden in het verkiezingscircus, het opplakken van posters en het
winnen van stemmers. De politieke autonomie van de onderdrukte
collectieven - en hun eigen politieke agenda - wordt opzij geschoven,
als het niet expliciet wordt bevroren. In die zin zijn ervaringen als de
bezetting van de Centrale Universiteit in maart 2001, of de negen
fabrieken die werden "overgenomen" door de arbeiders, de
zogenaamde "Olie Constituyente", het kraken van gebouwen in de stad,
en de vergaderingen van buren, momenten die ons leren wat "niet" de
weg is.

Het meest belangrijke werk dat nu moet worden gedaan is het
versterken van de sociale netwerken van gewone mensen, van de
onderdrukten en de minderheden, het in het hier en nu opbouwen van
de sociale verhoudingen die ons zullen bevrijden van al de ellende die
ons beinvloedt. Het verwerpen van degenen die ons er van proberen te
overtuigen dat we moeten kiezen voor het "minste kwaad" en onze
verlangens moeten uitstellen tot een hypothetisch morgen, als wat ze
zijn: bureaucraten - werkelijke of degenen die er naar streven het te
worden - die alleen een stukje van de taart willen. Het herroepen van
een mandaat, waarbij de structuren van overheersing intact blijven, is
het toestaan van de Macht om zichzelf in nieuwe vormen te herbouwen,
ellende, werkloosheid, sociale onzekerheid en uitverkoop van onze
salarissen en rijkdom aan het wereldwijde kapitalisme, zoals dat zo
goed wordt vertegenwoordigd door de twee strijdende kampen, in stand
te houden.

Zelf-regering, autonomie en zelfbestuur, Nu!

[Vertaling: Rubn]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center