A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Anti-Fascisme Lezing, Derry (Ierland) (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 3 Oct 2004 13:21:52 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De lezing hieronder werd gegeven door Jason Brannigan, een lid van
de Fascists Out Campaign (FOC) en de anarchistische groep
Organise!, in Derry op zaterdag 14 augustus 2004.
Wat betreft een reactie op Dave's book: dat is als het ware een beetje
op het panel gesprongen. We hebben een inspirerend verslag gehoord
over hoe anti-fascisten de BNP in Rochdale vernietigden en de Fascists
Out Campaign is het eens met de noodzaak om het fascisme
ideologisch en fysiek te bestrijden. Ik ga een korte uiteenzetting geven
van de positie en strategie van de Fascists Out Campaign als het gaat
om het bestrijden van racisme en vooral fascisme.
De Fascists Out Campaign werd in het begin van 2004 gevormd in
reactie op een duidelijke toename in racistische aanvallen, het
verschijnen van fascistische graffiti en stickers in het Belfast gebied en
een, uitgebreid, in de lokale media, bekend gemaakte aanzet om zich te
organiseren door de fascistische White Nationalist Party, vooral gericht
op het noordelijke Antrim gebied. Tot zover heeft de campagne
geprobeerd fascistische propaganda tegen te gaan met ons eigen
posters plakken en pamfletten uitdelen in gebieden waarvan we weten
dat fascisten ze hebben uitgekozen en op 3 april voorkwamen we fysiek
dat een groep fascisten pamfletten zou verspreiden in Portrush - wat ze
deden onder de dekmantel van een anti-pedofielen campagne.
Materiaal van de fascisten werd in beslag genomen en werd in latere
FOC propaganda gebruikt om de ware aard van de WNP bloot te
leggen.

Racisme in onze maatschappij is niet een nieuw verschijnsel, het
verscheen niet eenvoudigweg na het einde van het 'vredesproces',
hoewel het zeker toenam. Etnische groepen hebben
geinstitutionaliseerd racisme en racistische aanvallen ervaren
gedurende de 'problemen'. Reizigers zijn onder de meest
gediscrimineerde groepen in de Ierse maatschappij, noord en zuid, en
zijn dit altijd geweest.

Roseanna van Residents Against Racism heeft gesproken over de
ervaringen van die groep in Dublin en heeft er al op gewezen dat veel
van het ergste racisme van het staatsracisme afkomstig is.
Dienovereenkomstig passen de noordelijke racistische aanvallen en
recente pogingen om zich te organiseren door Britse fascistische
groepen in arbeidersklasse Loyalistische gebieden bij een campagne
door zogenaamde respectabele politici en media om immigranten te
demoniseren en te criminaliseren. De term "illegale immigrant" heeft
zich gevoegd bij andere racistische kreten, waarbij het voor
'buitenlanders' en mensen uit etnische gemeenschappen in het noorden
van Ierland, Groot Brittanië en de Ierse Republiek een algemene term
van misbruik wordt.

Op het moment dat de tweede zwangere vrouw door racisten in Zuid
Belfast werd aangevallen keerde Tony Blair zich tegen de groeiende
aantallen vrouwelijke immigranten die naar Groot Brittanië komen als
"moederschap toeristen" om misbruik te maken van "onze" onder
spanning staande en onderbetaalde gezondheidszorg. Was dit
toevallig? Nauwelijks (Hetzelfde soort angstaanjagende verhaal werd
gebruik om steun te krijgen voor het recente racistische referendum in
de republiek). Deze aanval verschaft een voorbeeld van hoe de
regering voor eigen voordeel aanzet tot racisme, evenals een voorbeeld
van een verschrikkelijke racistische aanval. De aandacht van mensen
afleiden van het beleid dat er toe heeft geleid dat onze gezondheidszorg
onder spanning staat en onderbetaald is door illegale immigranten,
"moederschap toeristen", iedereen behalve de werkelijke idioten in de
regering, er de schuld van te geven. Immigranten zijn verantwoordelijk
gesteld voor armoede, huisvestingstekorten en werkloosheid.

Misleiding en leugens door de media, racistisch regeringsbeleid met
betrekking tot asielzoekers en immigranten, een toenemende islamfobie
verbonden met westerse militaire avonturen in het midden oosten
gecombineerd met de zeer werkelijke problemen van de
arbeidersklasse gemeenschappen leveren een vruchtbare
voedingsbodem voor racisme en, potentieel, steun voor georganiseerde
racisten en fascisten. FOC gelooft dat racisme en fascisme moeten
worden bestreden vanuit een arbeidersklasse perspectief. We geloven
in ideologische en politieke oppositie tegenover fascisme en directe
actie tegen fascisten op straat als dit nodig is. We roepen
arbeidersklasse gemeenschappen op zich te mobiliseren tegen racisme
en fascisme en geloven dat de enige lange termijn oplossing is dat
mensen in arbeidersklasse gemeenschappen samen komen, rond
gemeenschappelijke belangen, en naast elkaar te vechten voor betere
huisvesting, faciliteiten en de dingen die we allemaal nodig hebben. Het
is dit type van organisatie dat fascistische groepen kan isoleren en FOC
propaganda probeert het feit dat het fascisme arbeidersklasse mensen
niets te bieden heeft bloot te leggen. In feite werkt het actief om
arbeidersklasse organisatie, vakbonden te vernietigen en reactie en
verdeeldheid te stimuleren.

We hebben er op gewezen dat: "De problemen van lage betaling,
bezuinigingen op de dienstverlening, gebrek aan banen in het bijzonder
voor jonge mensen, gebrek aan betaalbare huisvesting enz., niet
worden veroorzaakt door immigranten. Ze worden veroorzaakt door het
bestaande economische systeem dat winst boven behoefte stelt en
door regeringsbeleid dat wordt bepaald door de belangen van de grote
bedrijven."

Omdat we ook proberen de regering en haar beleid dat een
voedingsbodem levert voor het fascisme bloot te leggen volgt hieruit dat
we niet samenwerken met de staat of politie als we strijden tegen
racisme en fascisme - in het bijzonder gegeven het feit dat de politie in
Noord Ierland niet welkom is in arbeidersklasse gebieden.

Groepen en campagnes die proberen om te gaan met racisme en
fascisme maar geen klasse analyse hebben, of waarin de campagne zo
breed is dat de elementen die beweren een klasse analyse te hebben
deze verwaarlozen en eindigen met het vertrouwen op oproepen voor
"opvoeding" en staatsinterventie. Oproepen voor staatsinterventie
moeten per definitie intellectueel de werkelijkheden van
geinstitutionaliseerd en door de staat gestimuleerd racisme negeren. Ze
stimuleren ook de gevaarlijke mythe dat er mensen daar boven zijn die
beter dan ons weten hoe ze moeten omgaan met deze kwesties,
waardoor onze machteloosheid toeneemt en onze vaardigheid om
onafhankelijke en effectieve actie rond deze kwesties te ondernemen
wordt ondermijnd. Oproepen voor "opvoeding" mogen goed klinken,
maar deze gaan vaak op in een niet effectieve en stapsgewijze vorm, in
het bijzonder als het wordt vergeleken met de roep van de regering en
de media over "stromen immigranten" en zo. Zorgwekkender is de
gevolgtrekking dat racisme eenvoudigweg het gevolg is van een brute
onwetendheid en een gebrek aan opvoeding en goede (dat is
middenklasse) afkomst. Dit is vaak verbonden met een "liberale"
middenklasse afkeer van en vooroordeel over arbeidersklasse mensen.
Het propageert ook de notie dat middenklasse mensen boven racisme
staan.

We ontkennen niet dat racisten en fascisten vaak uit de arbeidersklasse
komen, maar het racisme van de staat is vaak veel verwoestender en
levert acceptabele voorwaarden voor het bevorderen van racisme terwijl
het steun geeft aan racisten en extreem-rechtse organisaties. In de
context van een toename van racisme en extreem rechts in Europa
moeten we ons er van bewust zijn dat deze problemen niet alleen lokale
problemen zijn, ze zijn onlosmakelijk verbonden met de groei van Fort
Europa en het nastreven van wat neo-liberalisme wordt genoemd.
Bezuinigingen, privatiseringen, aanvallen op de levensstandaard van
arbeidersklasse mensen in Europa hebben veel regeringen er toe
aangezet buitenlanders en immigranten de schuld te geven van de
problemen en het afzien dat de uitvoering van dit beleid hebben
veroorzaakt. Toevallig werd het zelfde neo-liberale beleid, wat zo veel
heeft gedaan aan het verwoesten van onze gemeenschappen, de
laatste keer dat enige van onze politici de macht hadden in de Stormont
Assembly zonder oppositie doorgevoerd.

We moeten de instituties die racisme in onze maatschappij legitimeren
bloot leggen en aanvallen; we moeten racistische geweldplegers,
homofoben en fascisten die aanvallen op mensen uit etnische
gemeenschappen uitvoeren aanpakken. Om dit te doen moeten we
onafhankelijk arbeidersklasse verzet opbouwen dat het fascisme fysiek
en ideologisch aanpakt en zich keert tegen het systeem dat racistisch
zondebokken aanwijzen en de criminalisering van immigratie bevordert.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center