A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl)[Fabel Nieuws] Wat schrijft rechts?

From De Fabel van de illegaal <info@defabel.nl>
Date Sat, 13 Nov 2004 19:36:19 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Dit artikel van Fabel-medewerker Gerrit de Wit verschijnt binnenkort in het
anti-fascistische blad Alert! <http://www.xs4all.nl/~afa/alert/default.htm>.

Wat schrijft rechts?

In de rubriek "Wat schrijft rechts?" neemt Alert! de ontwikkelingen op
ideologisch gebied binnen extreem- en populistisch rechts onder de loep.
Vaak wordt er gegniffeld over de voortdurende versplintering binnen
georganiseerde rechtse organisaties, maar men zou ook kunen zeggen dat de
diverse stromingen en groeperingen zich uitkristalliseren en zich
ideologisch scholen door zich af te splitsen. Hoe dan ook, aan het
blaadjesfront is beweging genoeg.

In het omstreden spirituele magazine Religie & Mystiek wordt aandacht
besteedt aan de in 1952 overleden esoterische fascist Jozef Rulof. Uit zijn
leer zou homoseksualiteit "rationeel" verklaarbaar zijn. Een mens
reïncarneert immers en moet zowel een mannelijk als een vrouwelijk lichaam
"beleven". Die overgang van man naar vrouw zou een "langdurig proces" zijn
waar wel zeven reïncarnaties overheen gaan. In de tussenliggende levens
komt het dan voor, althans zo is te lezen, dat een man al een "vrouwelijk
lichaam" heeft aangenomen, maar nog steeds met mannelijke gevoelens kampt.
Hierdoor zou het "vrouwelijk lichaam" nog steeds hunkeren naar een vrouw
als partner. En zo ontstaan volgens het magazine dus homoseksuele relaties.
Een homoseksueel zou volgens Rulofs leer gezien moeten worden als een
“zwakke” en “nog niet volledig bewuste persoonlijkheid ten opzichte van
Moeder Natuur”. Het is maar dat je het weet. In Religie & Mystiek staat
voorts een interview met de Leidse heidense kunstenaar Jeroen van
Valkenburg. Die laat zich vooral inspireren door "de religieuze en mystieke
kant van oeroude beschavingen". Via zijn kunst probeert hij dat "culturele
erfgoed" weer onder "de moderne mens" te brengen. In het interview blijft
onbenoemd dat Van Valkenburg één van de mensen is achter het Maastrichtse
muzieklabel New Era Productions dat op 17 april 2004 een black
metal-concert in het Bladelse jongerencentrum Pazzop programmeerde. Twee
van de geprogrammeerde bands, Ad Hominem en Seigneur Voland, waren
fascistisch en antisemitisch.

In StaVast, orgaan van het Oud Strijders Legioen, wordt weer volop geklaagd
over het "antidemocratisch tuig" van links Nederland. Anti Fascistische
Aktie wordt hierbij op één hoop gegooid met vredesactivisten en RaRa.
Sommige politici zouden aan deze groepen "morele en zelfs financiële steun
verlenen" en dat is "een ongehoorde schande", aldus StaVast. Verder is te
lezen over de uitjes van medewerker A. Stam aan de linkse boekhandel De
Rooie Rat in Utrecht. Daar koopt de op leeftijd zijnde meneer met regelmaat
het periodiek Manifest van de NCPN. Stam windt zich in StaVast natuurlijk
enorm op over dat periodiek en noemt leden van de NCPN "orthodoxe
betonkoppen". Deze opmerking is echter eerder op hemzelf van toepassing.
Hoofdredacteur Prosper Ego schopt op zijn beurt weer hard tegen de islam
aan. Hierbij laat hij zich kennen als een losgeslagen onheilsprediker die
het einde der tijden aankondigt. Zo schrijft hij bang te zijn voor
eventuele ontvoeringen van Nederlanders in Irak. De islamisten zouden dan
namelijk wel eens kunnen gaan eisen dat Nederland de sharia invoert of dat
een imam als staatshoofd aangesteld wordt. Ego vindt het voorts niet fijn
dat de AEL overweegt mee te doen aan een aantal gemeenteraadsverkiezingen
in Nederland. De AEL zou volgens hem immers op een grote belangstelling
mogen rekenen van Turken en Marokkanen en zou zelfs 7 procent van de
stemmen kunnen halen. Deze angstvisioenen zijn natuurlijk onzin, maar ze
bekken wel lekker.

Van een iets andere orde, maar niet minder idioot, is het weekblad HP/De
Tijd. Daarin schrijft de rechtse opiniemaker Marcel Roele dat Nederland
overspoeld wordt door "grote aantallen niet-westerse allochtonen". Die zijn
volgens hem "slechts gekomen wegens de relatief hoge lonen en gulle
uitkeringen". Die "allochtonen" zullen volgens Roele niet integreren. Over
racisme en sociale achterstanden rept hij natuurlijk met geen woord. Ook
maatregelen van de overheid om rijke "blanken" naar "zwarte probleemwijken"
te lokken en hen daar te laten wonen, of een beleid van gedwongen spreiding
zullen volgens hem niet werken. Je kunt het immers "kinderen van beschaafde
blanke ouders niet aandoen" om ze naar "zwarte scholen" te sturen. Op die
scholen wordt er in Roeles optiek namelijk geen Algemeen Beschaafd
Nederlands gesproken en hangt "menigeen" de islam aan, "een tegencultuur
van de westerse beschaving". Roele pleit daarom ook doodleuk voor de
invoering van "vrijwillige apartheid" in Nederland waarbij blank en zwart
in eigen "enclaves" wonen. Alleen dat zou grote steden "economisch en
cultureel levensvatbaar houden".

In Weerstand, uitgave van de nazistische Nationale Alliantie, is
Hitler-wannabee Mart Moors weer flink op dreef. Hij vindt het "niet goed om
de groeiende lijn van geboorten onder allochtonen te gedogen". Volgens de
jokkebrok Moors "zijn de Nederlanders al niet meer in de meerderheid".
Migranten moeten van hem daarom "per wet gedwongen worden hun nageslacht in
te perken". Hoe dat exact moet gebeuren laat Moors wijselijk in het midden.
Maar gezien het feit dat op internet foto's van hem circuleren waarop hij
op zijn gezicht een Hitler-snor getekend heeft, zou het niet verbazen als
hij zijn inspiratie haalt uit de sterilisatieprogramma’s van de nazi's voor
en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Blanke autochtonen zouden volgens Moors
juist "per wet gestimuleerd moeten worden hun nageslacht uit te breiden".
Als die genoeg baby's produceren, mogen ze van hem een premie krijgen.
Moors heeft het verder niet zo op met moskeeën en synagogen. Die zijn
"oververtegenwoordigd" in Nederland. Volgens Moors geeft de moskee
"huisvesting aan fanatiek en gewelddadig islamisme" en geeft de synagoge
"huisvesting aan fanatiek en gewelddadig zionisme". Volgens hem moet
Nederland zich dan ook "het recht voorbehouden de agressieve uitingen van
deze volkeren te vernietigen". En maar klagen dat anti-fascistisch
Nederland de Nationale Alliantie wegzet als een racistische en
antisemitische partij.

In Wij Europa, huisorgaan van de Nederlandse Volks Unie (NVU), wordt de
Nationale Alliantie (NA) te kakken gezet. De NVU noemt de NA een partij
"zonder ideologische overtuiging". NA-voorzitter Jan Teijn zou weliswaar
"een echte goedzak" zijn, maar hij zou teveel samenwerken met Nieuw Rechts
en met joden. En dat is in de ogen van de nazistische NVU natuurlijk
onverteerbaar. NA-secretaris Virginia Kapic heeft volgens de NVU, waar ze
eerder lid van was, "absoluut lange tenen en krijgt daardoor met alles en
iedereen ruzie". Dit verwijt gaat overigens net zo goed op voor NVU-leider
Constant Kusters. Ook hij is niet de makkelijkste, om er maar een
understatement tegenaan te gooien. Hij ligt regelmatig in de clinch met
andere fascisten, zowel binnen als buiten zijn partij. Verder zou Kapic
volgens de NVU "geobsedeerd" zijn door Constant Kusters en daarom zijn naam
op haar buik getatoeëerd hebben. In Wij Europa staat verder een verslag van
een demonstratie van de nazistische NPD en de Freie Nationalisten tegen de
bouw van een joodse synagoge in het Duitse Bochum. Zo'n 300 nazi's,
waaronder een delegatie van de NVU, deden mee aan dat protest. Kusters
beklaagt zich in Wij Europa wel over de lage opkomst van NVU-leden en
kondigt aan zijn "kameraden" daarover vermanend toe te gaan spreken.
Politiek wordt volgens de partij-Führer immers "gemaakt op straat en niet
in achterkamertjes of café's" alwaar zijn voetvolk nu nog regelmatig te
vinden is.

In het blad Revolte van Voorpost is te lezen dat twee vooraanstaande leden
van die nieuw-rechtse organisatie nu namens het Vlaams Blok in het
parlement zetelen. Het Blok werd kort geleden veroordeeld wegens racisme.
Een aantal partijbaronnen zou daarom graag zien dat het Blok zijn meest
extreme opvattingen voor zichzelf houdt, in de hoop dat daarmee het cordon
sanitaire doorbroken wordt. Revolte-hoofdredacteur en negationist Roeland
Raes vindt dat maar niets: "Wij hebben geen behoefte aan een Vlaams
Blok-light en er hoeven nu geen scherpe kantjes aan het programma afgevijld
te worden". Ook Ronald van der Wal, voorzitter van de Vereniging
Nederlandse Nationalisten en binnen extreem-rechts ook wel eens "dikke
oliebol" genoemd, heeft een bijdrage. Daarin stelt hij dat radicale moslims
"de macht in Nederland over willen nemen". Daarbij zouden ze "op grote
schaal" gesteund worden door de Turken en Marokkanen. Die denken volgens de
"dikke oliebol" namelijk steeds meer "in termen van islamitische revolutie,
heilige oorlog en culturele machtsovername". Ook Van der Wal weet
natuurlijk dat dit complete nonsens is, maar in het land der blinden is
eenoog koning. Verder schrijft hij dat het "gezond verstand schreeuwt om
een algehele fusie tussen Nieuw Rechts, de NNP en de NA". Beteuterd moet
Van der Wal daaraan toevoegen dat die fusie er "vanwege ideologische
verschillen en persoonlijke tegenstellingen" niet in zit en dat het
"doormodderen" blijft.

De Nederlandse tak van Voorpost heeft nu ook een eigen blad met de weinig
tot de verbeelding sprekende naam Laagland. Hierin wordt aandacht besteedt
aan de jaarlijkse “anti-McDonald’s dag” op 16 oktober. Ook Voorpost
Nederland wilde gaan demonstreren "in het kader van de strijd tegen de
globalisering en de cultuurvervlakking". Van die acties werd echter niets
meer vernomen.

De Nationalistische Agenda is een uitgave van de fascistische Vlaamse
Jongeren Mechelen (VJM). In het blad vliegen de white-powerkruizen de lezer
om de oren en wordt geageerd tegen een verbod op het dragen van
hoofddoeken. De VJM wil namelijk helemaal niet dat migranten integreren en
zegt dan ook: "Draag gerust die hoofddoek, maar doe het bij u en niet bij
ons". De VJM werkt samen met de Nederlandse Nationale Beweging. De leider
daarvan, Tim Mudde, wordt dan ook geïnterviewd. Hij laat weten zich te
ergeren aan "het geroddel en verraad” op extreem-rechtse webfora waarbij
fascistische lieden elkaar virtueel te lijf gaan. Volgens Mudde is het "met
internetfora hetzelfde als met sex, drugs en democratie. Als je er
verstandig mee omgaat ben je niemand tot last, maar blijkbaar kan de massa
er niet mee omgaan. Als de Nederlands-Vlaamse sectie op Stormfront.org
voorlopig gesloten wordt is dat een hele positieve zaak voor het
nationalisme", aldus Mudde. Opvallend is dat ook Michiel Smit, leider van
Nieuw Rechts, zich laat interviewen door de veel radicalere VJM. Hij merkt
op het "schandalig" te vinden dat "de enorme moskee in Rotterdam toch
gebouwd gaat worden". Verder zegt hij dat extreem-rechts "uit moet gaan van
eigen kracht en niet teveel aandacht moet besteden aan de vijand". Smit kan
de anti-fascistische “vijand” dan wel willen negeren, maar die “vijand” zal
hem geen moment rust gunnen.


***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.----- Einde doorgestuurd bericht -----
----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center